CMV Laboratoře

Laboratoř fotochemie a plazmochemie

V Laboratoři fotochemie se zabýváme studiem fotokatalytických vlastností tenkých vrstev oxidických n-typových polovodičů (TiO2, WO3 ) v minerálních, hybridních organo-minerálních i organických pojivech i výzkumem fotokatalytických a fotoelektrochemických vlastností tenkých vrstev těchto oxidů vedoucí k senzorovým aplikacím, škálováním procesů přípravy tenkých vrstev od laboratorních technik po tiskové techniky materiálového tisku.

V Laboratoři plazmochemie jsou hlavní témata výzkumu zaměřena na generaci a aplikaci výbojů v kapalinách, interakci plazmatu s povrchy a na analýzu produktů výbojů v plynech i kapalinách. Významným směrem je studium procesů s ohledem na aplikace v zemědělství, a to jak přímé působení plazmatu na biologické materiály a půdy, tak i využití plazmatem aktivované vody. Tato oblast úzce souvisí i s aplikacemi do medicíny, zejména pro přímé terapeutické využití plazmatu.

Laboratoře fotochemie a plazmochemie:

Posuneme i váš projekt

Pojďte do toho s námi!

Vybavení laboratoře Spolupráce s firmami