Detail projektu

Využití chemických, biochemických a toxikologických metod k hodnocení zátěže ekosystémů

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2010

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2011-12-31)

O projektu

Na základě stanovení prioritních polutantů budou hodnoceny zátěže ekosystémů těmito sloučeninami. Jsou to zejména xenobiotika typu organohalogenovaných sloučenin, rizikové prvky a ionty, organokovové sloučeniny a biologicky aktivní látky. Budou hodnoceny vstupy těchto látek do jednotlivých složek životního prostředí a hodnoceny některé technologické procesy sloužící ke snižování úrovně kontaminace sledovanými polutanty. Pro identifikaci a kvantifikaci budou využity spektrální a separační metody, ekotoxikologické a genotoxické testy.

Popis anglicky
Based on the determination of priority pollutant loads will be assessed ecosystems these compounds. They are particularly xenobiotics (organohalogenic compounds), risk elements and ions, organometallic compounds and biologically active substances. They assessed inputs of these substances in various environmental components and evaluates some of the technological processes used to reduce contamination levels monitored pollutants. For identification and quantification will be used and the spectral separation methods and ecotoxicological tests for genotoxicity.

Klíčová slova
xenobiotika, rizikové prvky, ekotoxikologie, separační metody

Klíčová slova anglicky
xenobiotics, risk elements, ecotoxicology, separation methods

Označení

FCH-S-11-2

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Vávrová Milada, prof. RNDr., CSc. - hlavní řešitel
Alexa Lukáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Bořek Tomáš, Ing. - spoluřešitel
Čáslavský Josef, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Čumová Martina, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Dočekal Bohumil, doc. RNDr., CSc. - spoluřešitel
Dočekalová Hana, prof. RNDr., CSc. - spoluřešitel
Dolejš Petr, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Dvořáková Petra, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Finsterlová Hana, Ing. - spoluřešitel
Friedl Zdeněk, prof. RNDr., CSc. - spoluřešitel
Gregušová Michaela, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Guryčová Hana, Ing. - spoluřešitel
Halatová Kateřina, Ing. - spoluřešitel
Hezinová Věra, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Holubová Zuzana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Jaskowiecová Lenka, Ing. - spoluřešitel
Kalčíková Gabriela, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kašpar Otakar, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Klepárník Karel, Ing., CSc. - spoluřešitel
Křůmal Kamil, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Lacina Petr, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Leskovjanová Jana, Ing. - spoluřešitel
Lízalová Martina, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Lojek Antonín, doc. RNDr., CSc. - spoluřešitel
Mácová Daniela, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Márová Ivana, prof. RNDr., CSc. - spoluřešitel
Mládková Zuzana, Ing. - spoluřešitel
Moos Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mravcová Ludmila, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Nejezchleb Martin, Ing. - spoluřešitel
Obruča Stanislav, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Ondruška Vladimír, Ing. - spoluřešitel
Petrik Siniša, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pexa Michal, Ing. - spoluřešitel
Sommer Lumír, prof. RNDr., DrSc. - spoluřešitel
Starečková Terezie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Szkandera Roman, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šebková Michaela, Ing. - spoluřešitel
Trávníčková Jana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Trefilová Daniela, Ing. - spoluřešitel
Večeřa Zbyněk, RNDr., CSc. - spoluřešitel
Vondráčková Ilona, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vydrová Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Weiss Jan, Ing. - spoluřešitel
Zouhar Libor, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí
- interní (01.01.2011 - 31.12.2011)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2011 - 31.12.2011)

Výsledky

VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; ČECHOVÁ, E.; BLAŽKOVÁ, E. Stanovení polybromovaných difenyletherů v matricích z požářišť. In Zborník Hrádok 2010. Hrádok: 2010. s. 227-233. ISBN: 978-80-970034-2-5.
Detail

ANDRLE, M.; OPLUŠTIL, F.; ČÁSLAVSKÝ, J. Vliv vybraných parametrů na extrakční detoxikaci citlivých komponent. In Sborník přednášek Mezinárodní konference "Moderní technologie pro zvládání krizových situací". 2012. s. 1-10. ISBN: 978-80-7231-868-1.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J.; LACINA, P.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L. Application of tandem gas chromatography with fast mass spectrometric detection for the analysis of drug residuals in waste water. In 29th Informal Meeting on Mass Spectrometry. 1. Padova, Italy: Servizi Grafici Editoriali, 2011. p. 153-153. ISBN: 978-88-89884-19-5.
Detail

PETRIK, S.; HÁRONIKOVÁ, A.; DVOŘÁKOVÁ, T.; MÁROVÁ, I. Analysis of carotenoids produced by several red yeast strains using different types of waste substrates. Chemické listy, 2010, vol. 104, no. 6, p. 576-577. ISSN: 0009-2770.
Detail

PEXA, M.; FRIEDL, Z. Characterization of C-NO2 Bonds in Nitroaromatic Compounds: A Bond Disproportionation Approach. Central European Journal of Energetic Materials, 2010, vol. 7, no. 2, p. 33-46. ISSN: 1733-7178.
Detail

LÁNA, R.; VÁVROVÁ, M.; NAVRÁTIL, S.; VEČEREK, V. Organochlorine Pollutants in Chub, Leuciscus cephalus, from the Svratka River, Czech Republic. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2010, vol. 2010, no. 84, p. 726-730. ISSN: 0007-4861.
Detail

ŽENATOVÁ, P.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; LISÁ, H. Determination of sulphonamide antibiotics and trimethoprim in wastewater and sludge using liquid chromatography with diode-array detection. Journal of Environmental Science and Engineering, 2012, vol. 1, no. 2, p. 175-180. ISSN: 1934-8932.
Detail

ŽENATOVA, P.; VÁVROVÁ, M.; MRAVCOVÁ, L.; LISÁ, H. Assessment of contamination of sewage sludge and wastewater from wastewater treatment plant by drug residuals. The 11th European Meeting on Environmental Chemistry. Nova Gorica, Slovenia: University of Nova Gorica, 2010. p. 227-227. ISBN: 978-961-6311-66-3.
Detail

HOLUBOVÁ, Z.; MOOS, M.; SOMMER, L. SIMULTANEOUS DETERMINATION OF METALS BY ICP-MS IN ENVIRONMENTAL WATERS USING SPE PRECONCENTRATION ON DIFFERENT SORBENTS. 2010.
Detail

ŠNAJDAR, O.; MÁROVÁ, I.; OBRUČA, S. Production of Polyhydroxyalkanoates from Vegetable Oils by Cupriavidus necator H16. Studentská odborná konference chemie a společnost 2010, Sborník abstraktů. 1. Brno: FCH VUT, 2010. p. 37-37.
Detail

LESKOVJANOVÁ, J.; DOLEJŠ, P. Effect of temperature and use of different coagulants on particles formation in water treatment. Book of abstracts: The 11th European Meeting on Environmental Chemistry. Slovenia: University of Nova Gorica, 2010. p. 195-195. ISBN: 978-961-6311-66-3.
Detail

OBRUČA, S.; MÁROVÁ, I.; ŠNAJDAR, O.; STAŇKOVÁ, M. Bioproduction of poly(3-hydroxybutyrate) and its copolymers from waste edible oils. Glasgow: Royal Society of Chemistry, 2010.
Detail

SZKANDERA, R.; DIVIŠ, P.; KADLECOVÁ, M.; TRÁVNÍČKOVÁ, J.; DOČEKALOVÁ, H. Use of TiO2 in diffusive gradients in thin films technique for mercury determination in aquatic environment. The 36th International symposium on environmental analytical chemistry: Abstract book. 2010. p. 38-38. ISBN: 978-88-8286-228-2.
Detail

HEZINOVÁ, V.;SIMO, C.; CIFUENTES, A.; KLEPÁRNÍK, K.;FORET,F. Improvement of sensitivity in identification of proteins by capillary electrophoresis-electrospray mass spectrometry. Rome, Italy: 2010. p. 68-68.
Detail

KADLECOVÁ, M.; DIVIŠ, P.; SZKANDERA, R.; TRÁVNÍČKOVÁ, J.; DOČEKALOVÁ, H.; OUDDANE, B. Application of diffusive gradients in thin films technique with different specific resins in contaminated and uncontaminated river sediments and its comparation with other common techniques. The 36th International symposium on environmental analytical chemistry: Abstract book. 2010. p. 145-145. ISBN: 978-88-8286-228-2.
Detail

MOOS, M.; HOLUBOVÁ, Z.; SOMMER, L. ECOTOXICOLOGY ASSESSMENT AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF WATER SAMPLES AFTER MINING AND PROCESSING OF URANIUM. Rome: 2010. p. 77-77. ISBN: 978-88-8286-228-2.
Detail

VÁVROVÁ, M.; LACINA, P.; VAŠÍČKOVÁ, P.; VYDROVÁ, L.; MRAVCOVÁ, L.; ČÁSLAVSKÝ, J. Residua léčiv a jejich osud ve vodách. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010.
Detail

MRAVCOVÁ, L. Využití separačních technik na bázi plynové a kapialinové chromatografie s různým typem detektorů pro stanovení biologicky aktivních látek a xenobiotik. Brno: 2011. s. 1-150.
Detail

MĚŘÍNSKÁ, Z. Odstranění vybraných složek z vodního prostředí koagulací. Brno 2010: 2011.
Detail

MOOS, M. PREKONCENTRACNÍ TECHNIKY PRO STANOVENÍ URANU S VYUŽITÍM MODIFIKOVANÝCH SORBENTU. Brno: 2011. s. 1-116.
Detail

GREGUŠOVÁ, M. Modifikace techniky difúzních gelů (DGT) pro charakterizaci přírodních systémů. Brno 2010: 2010. s. 1-110.
Detail

VYDROVÁ, L. Využití separačních metod pro studium biologicky aktivních látek ve vodách. Brno 2011: 2011.
Detail

ANDRLE, M.; OPLUŠTIL, F.; ČÁSLAVSKÝ, J. Decontamination of sensitive equipment by extraction. In Interantional Conference of Young Scientific Workers "Modern Technologies for Managing of Crisis Situations". 2010. p. 1-10. ISBN: 978-80-7231-744-8.
Detail

ANDRLE, M.; OPLUŠTIL, F.; ČÁSLAVSKÝ, J. Vliv ultrazvuku a průtoku rozpouštědla na extrakční dekontaminaci citlivých komponent. In Sborník přednášek Mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek. 2011. s. 1-17. ISBN: 978-80-87544-03-7.
Detail

ZOUHAR, L.; VÁVROVÁ, M.; KUBÍČKOVÁ, K.; MRAVCOVÁ, L. Determination of synthetic musk compounds in waste water. 5th Meeting on Chemistry and Life: Book of Abstracts. Chemické listy. Brno: Fakulta chemická VUT Brno, 2011. p. s982 (s982 p.)ISSN: 0009-2770.
Detail

OBRUČA, S.; MÁROVÁ, I.; MELUŠOVÁ, S.; MRAVCOVÁ, L. Production of polyhydroxyalkanoates from cheese whey employing Bacillus megaterium CCM 2037. Annals of Microbiology, 2011, vol. 61, no. 4, p. 947-953. ISSN: 1590-4261.
Detail

ČAPKA, L.; LACINA, P.; VÁVROVÁ, M. Optimization of Solid-Phase Extraction of Selected Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs by Capillary Zone Electrophoresis. Chemické listy, 2012, roč. 106, č. 1, s. 30-35. ISSN: 0009-2770.
Detail

ČÁSLAVSKÝ, J.; VÁVROVÁ, M.; DOLEŽALOVÁ WEISSMANNOVÁ, H.; DOLEŽALOVÁ, J.; TUHOVČÁKOVÁ, L. Mercury and its alkylderivatives in freshwater fish from artificial lakes in the Czech Republic. In EMEC11: Book of Abstract. 1. Nova Gorica, Slovenia: University of Nova Gorica, 2010. p. 64-64. ISBN: 978-961-6311-66-3.
Detail

DOLEJŠ, P.: Pitná voda 2010. Tábor (17.05.2010)
Detail