Detail projektu

ChemLearning-zvýšení úspěšnosti studentů kombinovaného studia

Období řešení: 01.11.2010 — 31.08.2013

Zdroje financování

Evropská unie - OP VK - Oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání (2. výzva)

- částečně financující (2010-09-01 - 2013-12-31)

Označení

CZ.1.07/2.2.00/15.0154

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- odpovědné pracoviště (31.10.2016 - nezadáno)
Fakulta chemická
- příjemce (12.05.2011 - nezadáno)

Výsledky

POLCEROVÁ, M. Symbolická derivace a integrace v MATLABu. In Sborník z 19. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. VŠB-TUO. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2010, 2010. s. 103-107. ISBN: 978-80-248-2342-3.
Detail

POLCEROVÁ, M. Motivace studujících Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně ke studiu matematiky. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. první. Brno: MU Brno, 2014. s. 107-128. ISBN: 978-80-210-6635-9.
Detail

POLCEROVÁ, M. Průběh funkce v počítačem podporované výuce matematiky. In 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí.Sborník příspěvků část 1 - matematika. první. Brno: Univerzita obrany, 2011. s. 333-343. ISBN: 978-80-7231-815-5.
Detail

POLCEROVÁ, M. Průběh funkce v počítačem podporované výuce matematiky. In Sedmá konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických, CD. první. Brno: Univerzita obrany, 2011. s. 353-363. ISBN: 978-80-7231-818-6.
Detail

POLCEROVÁ, M. E-learningový kurs Opakování základů středoškolské matematiky. In Sborník z 21. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. první. Ostrava: KMDG VŠB –Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 102-106. ISBN: 978-80-248-2883-1.
Detail

POLCEROVÁ, M. Mathematical solutions (traditional and using MATLAB) of differential equations in physical chemistry – basic use of functions ode23 and ode45). In Matematika, informační technologie a aplikované vědy. první. Brno: Univerzita Obrany, Brno, 2015. p. 199-205. ISBN: 978-80-7231-998-5.
Detail

POLCEROVÁ, M. We teach math right?. In Sborník z 23. semináře Moderní matematické metody v inženýrství - česko-polský seminář (3mi. první. Ostrava: VŠB Technická unoverzita Ostrava, 2014. p. 179-183. ISBN: 978-80-248-3611-9.
Detail

POLCEROVÁ, M. Změny ve výuce matematiky jako důsledek počítačem podporované výuky. In Sborník příspěvků 5. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011. s. 289-310. ISBN: 978-80-7394-324-0.
Detail

POLCEROVÁ, M. Motivace studujících v Počítačových cvičeních z matematiky. In Sborník abstraktů příspěvků z konference Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. první. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2013. s. 30-30. ISBN: 978-80-210-6255-9.
Detail

POLCEROVÁ, M. Slovní úlohy na extrémy funkce. In Sborník z 22. semináře Moderní matematické metody v inženýrství - česko-polský seminář (3mi). 1. Ostrava: KMDG VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2013. s. 113-117. ISBN: 978-80-248-3233-3.
Detail

POLCEROVÁ, M. MATEMATIKA pro budoucí posluchače a posluchačky fakulty chemické. MATEMATIKA pro budoucí posluchače a posluchačky fakulty chemické. první. Brno: FCH VUT, 2014. ISBN: 978-80-214-5010-3.
Detail

POLCEROVÁ, M. Jsou aplikační příklady dostatečnou motivací?. In Sborník příspěvků Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. první. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2015. s. 85-90. ISBN: 978-80-210-7599-3.
Detail

POLCEROVÁ, M. Jsou aplikační příklady dostatečnou motivací?. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. první. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2015. s. 48-53. ISBN: 978-80-210-7600-6.
Detail

POLCEROVÁ, M.; POLCER, P. New approach to teaching of differential equations in application tasks. Aplimat 2016 Book of abstracts. 1. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2016. p. 211-214. ISBN: 978-80-227-4530-7.
Detail

POLCEROVÁ, M.; POLCER, P. New approach to teaching of differential equations in application tasks. Aplimat 15th conference on applied mathematics 2016 Proceedings. 1. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2016. p. 907-918. ISBN: 978-80-227-4531-4.
Detail

POLCEROVÁ, M. Učební texty v distančním vzdělávání. In Sborník z 20. semináře Moderní matematické metody v inženýrství. první. Ostrava: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 79-83. ISBN: 978-80-248-2517-5.
Detail

KÁBELOVÁ, B.; ZUBEK, P.; MAREK, J.; RICHTERA, L. Virtuální chemická laboratoř. 2013.
Detail

KÁBELOVÁ, B.; KALINA, M.; MAREK, J.; RICHTERA, L.; HORÁK, R. Multimediální podpora výuky praktika z anorganické chemie. 2013.
Detail

KÁBELOVÁ, B.; KALINA, M.; MAREK, J.; RICHTERA, L.; HORÁK, R. Multimediální podpora výuky praktika z obecné chemie. 2013.
Detail

POLCEROVÁ, M. Abstrakt Užití MATLABu ve výuce. In Sborník abstraktů MITAV 24 Matematika, informatika a aplikované vědy. první. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2014. s. 45-45. ISBN: 978-80-7231-961-9.
Detail

POLCEROVÁ, M. Užití MATLABu ve výuce. In MITAV 24 Matematika, informatika a aplikované vědy. první. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2014. s. 205-210. ISBN: 978-80-7231-961-9.
Detail

POLCEROVÁ, M. Use of MATLAB in teaching. In MITAV 2014 Matematika, informatika a aplikované vědy. první. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2014. p. 211-216. ISBN: 978-80-7231-961-9.
Detail

POLCEROVÁ, M. We teach math right?. In Proceedings of 23rd Conference Modern Mathematical Methods in Engineering, Czech-Polish Colloquium. 1. Ostrava: VŠB- Tecnical University of Ostrava, 2014. p. 115-119. ISBN: 978-80-248-3610-2.
Detail

POLCEROVÁ, M. Jsou aplikační příklady dostatečnou motivací?. In Sborník abstraktů příspěvků z konference Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. první. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2014. s. 39-39. ISBN: 978-80-210-6870-4.
Detail

POLCEROVÁ, M. Motivace budoucích posluchačů a posluchaček Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně a studentů a studentek této fakulty ke studiu matematiky. In Sborník referátů z konference Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 91-107. ISBN: 978-80-210-5886-6.
Detail

POLCEROVÁ, M. Motivace studujících v Počítačových cvičeních z matematiky. In Sborník příspěvků z konference Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. první. Brno: MU Brno, 2014. s. 97-106. ISBN: 978-80-210-6605-2.
Detail

POLCEROVÁ, M. MATLAB Počítačová cvičení z matematiky. MATLAB Počítačová cvičení z matematiky. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická 2010, 2011. s. 1-545. ISBN: 978-80-214-4236-8.
Detail