Detail projektu

Sledování procesu stárnutí buněk

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Sledování procesu stárnutí kožních buněk, fibroblastů, bylo pojato jako multioborový projekt, ke kterému bude přistupováno z biologického, biochemického, fyzikálně-chemického, fyzikálního a aplikačního úhlu pohledu. Bude řešen moderními a vzájemně nezávislými buněčnými, fyzikálně chemickými a mikroskopickými metodami. Součástí je charakteristika viskoelastických vlastností modelu lidské kůže v závislosti na čase. Projekt bude řešen ve spolupráci Centra materiálového výzkumu a ÚCHPBT FCH a Laboratoře holografické mikroskopie FSI, CEITEC.

Označení

FCH/FSI-J-14-2470

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Centrum materiálového výzkumu
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta strojního inženýrství
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Ústav chemie potravin a biotechnologií
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Výsledky

ČOLLÁKOVÁ, J.; KŘÍŽOVÁ, A.; DOSTÁL, Z.; ANTOŠ, M.; VAŠÍČEK, D.; CHMELÍK, R. Multimodální holografický mikroskop - společný projekt VUT a TESCAN. Jemná mechanika a optika, 2014, roč. 59, č. 6-7/2014, s. 160-162. ISSN: 0447-6441.
Detail