Detail projektu

Moderní postupy výroby a hodnocení kvality a bezpečnosti potravin, jejich složek a potravinářských surovin

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

O projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj potravinářských věd, na vývoj a optimalizaci moderních postupů a metod používaných při výrobě a zpracování potravin, jejich složek a potravinářských surovin. Projekt propojuje stávající témata DSP tak, aby bylo možné aplikovat a kombinovat různé přístupy a analytické techniky pro zajištění kvality a bezpečnosti produktů. Z projektu bude podporována vědecká práce a aktivní prezentace výsledků doktorských prací na mezinárodních konferencích a též mimořádná stipendia podle publikačních aktivit studentů DSP.

Označení

FCH-S-15-2827

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie potravin a biotechnologií
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Výsledky

VÍTOVÁ, E.; SŮKALOVÁ, K.; MAHDALOVÁ, M.; BUTOROVÁ, L.; MELIKANTOVÁ, M. Comparison of selected aroma compounds in cultivars of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.). Chemical Papers, 2015, vol. 69, no. 6, p. 881-888. ISSN: 0366-6352.
Detail

KONEČNÁ, J.; TRACHTOVÁ, Š.; ŠPANOVÁ, A.; RITTICH, B. Optimalization of HRM-PCR method for identification lactic acid bacteria from complex samples. Book of Abstracts. Brno, Czech republic: 2016. p. 111-111. ISBN: 978-80-7305-777-0.
Detail

GOJKOVIC, Ž.; MÁROVÁ, I. Selenium bioaccumulation and toxicity in cultures of green microalgae. Algal Research, 2015, vol. 7, no. 7, p. 106-116. ISSN: 2211-9264.
Detail

VÍTOVÁ, E.; SŮKALOVÁ, K.; MAHDALOVÁ, M.; BURDĚJOVÁ, L.; BABÁK, L.; MATĚJÍČEK, A. Comparison of flavour and volatile flavour compounds of mixed elderberry juices. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, vol. 63, no. 1, p. 147-152. ISSN: 1211-8516.
Detail

Bubelová, Z., Tremlová, B., Buňková, L., Pospiech, M., Vítová, E., Buňka, F. The effect of long-term storage on the quality of sterilized processed cheese. JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE, 2015, vol. 52, no. 8, p. 4985-4993. ISSN: 0022-1155.
Detail

Hlodák, M; Matúš, P; Urík, M; Kořenková, L; Mikušová, P; Senila, M; Diviš, P. Biogeochémia ortuti v systéme pôda-rastlina v antropogénne kontaminovanej oblasti. Chemické listy, 2015, roč. 109, č. 6, s. 385-389. ISSN: 0009-2770.
Detail

RITTICH, B.; TURKOVÁ, K.; TRACHTOVÁ, Š.; VAŇÁSEK, J.; HORÁK, D.; KOZÁKOVÁ H.; ŠPANOVÁ A. Immunomagnetic capture and preconcentration of Lactobacillus cells. 2nd Polish-Czech Probiotics Conference: Microbiology, Immunology & Allergy. Bielawa, Polsko: Institute of Immunology and Experimental Therapy Polish Academy of Science, 2015. p. 64-64. ISBN: 978-83-928488-4-4.
Detail

ŠPANOVÁ, A.,TRACHTOVÁ, Š., ZOVČÁKOVÁ, M., ČAKAJDOVÁ, M., VAŠÍČEK, R., OLIVA, J., HORÁK, D., RITTICH, B. Identification of probiotic bacteria in foods and other complex matrices. 2nd Polish-Czech Probiotic Conference: Microbiology, Immunology and Alergy. Bielawa, Polsko: Institute of Immunology and Experimental Therapy Polish Academy of Science, 2015. p. 41-41. ISBN: 978-83-928488-4-4.
Detail

VAŠÍČEK, R.; VAŇÁSEK, J.; KONEČNÁ, J.; TRACHTOVÁ, Š.; ŠPANOVÁ, A.; RITTICH, B. Detection of Lactobacillus acidophilus species in the probiotic meat product. Chemistry & Life 2015 – Book of Abstracts. 1. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. p. 103-103. ISBN: 978-214-5228-2.
Detail

KONEČNÁ, J.; ŠPANOVÁ, A.; HORÁK, D.; RITTICH, B. SOLID - PHASE DNA EXTRACTION USING VARIOUS TYPES OF MAGNETIC MICROPARTICLES. Chemistry & Life 2015 - Book of Abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, 2015. p. 99-99. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

BUTOROVÁ, L.; POLOVKA, M.; TOBOLKOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E. Assessment of antioxidant properties of different types of herbs by EPR and UV-VIS spectroscopy. Chemistry & Life 2015 - Book of Abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. p. 96-96. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

HUDEČKOVÁ, H.; BABÁK, L. Lactic acid production from waste bread. Chemistry and life 2015 - Book of abstracts. 1. Brno: Brno university of technology, Faculty of chemistry, 2015. p. 33-34. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

REICHSTÄDTER, M.; OMELKOVÁ, J.; VALICOVÁ, M. Influence of Carrier Area on Properties of Immobilized Cellulase Complex. Chemistry & Life 2015 - Book of abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, Purkynova 464/118, CZ-612 00 Brno, 2015. p. 42-42. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

BUTOROVÁ, L.; POLOVKA, M.; TOBOLKOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E. Comparison of antioxidant and colour characteristics of different types of medical plants assessed by modern spectroscopic techniques. In 12th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno: Institute of Analytical Chemistry of the CAS, 2015. p. 91-94. ISBN: 9788090495937.
Detail

SÁSKOVÁ, D.; POŘÍZKA, J.; ŠPANOVÁ, A.; DIVIŠ, P.; KULICH, P.; RITTICH, B. Silver nanoparticles production with probiotic bacteria. Chemistry and life 2015, Bool of abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. p. 42-43. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

MAHDALOVÁ, M.; VÍTOVÁ, E.; RYGLOVÁ, H.; SŮKALOVÁ, K.; BUŇKA, F. The development of volatile flavour compounds during ripening of Gouda cheese. Chemistry & Life 2015 – Book of Abstracts. 1. Brno University of Technology, Faculty of Chemistry: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. p. 97-98. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

BOKROVÁ, J.; MATOUŠKOVÁ, P.; PAVELKOVÁ, R.; MÁROVÁ, I. Preparation and Stability of Liposome Particles with Encapsulated Natural UV Filters. Book of Abstracts. Brno: 2015. p. 35-35. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

VÍTOVÁ, E.; SŮKALOVÁ, K.; MAHDALOVÁ, M.; BUTOROVÁ, L.; MUSILOVÁ, L.; PECINOVÁ, E. Comparison of sensory quality of model Swiss cheese with commercially obtained corresponding product. Chemistry and Life 2015 - Book of abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, 2015. p. 95-96. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

SŮKALOVÁ, K.; VÍTOVÁ, E.; BUŇKA, F.; MAHDALOVÁ, M. Influence of vegetable oils on fatty acids composition in processed cheese analogues. Chemistry and Life 2015 - Book of abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, 2015. p. 100-100. ISBN: 978-80-214-5228-2.
Detail

BOKROVÁ, J.; MATOUŠKOVÁ, P.; PAVELKOVÁ, R.; MÁROVÁ, I. Preparation and Stability of Cosmetic Emulsions Enriched by Liposome Particles with Natural UV Filters. NANOCON 2015 Proceedings of abstracts. Ostrava: Tanger Ltd., 2015. p. 99 ( p.)ISBN: 978-80-87294-59-8.
Detail

DIVIŠ, P.; CHRISTOVOVÁ, S.; POŘÍZKA, J.; VESPALCOVÁ, M.; MATĚJÍČEK, A. Determination of total polyphenol content and total antioxidant activity of different currant and gooseberry cultivars grown in the Czech republic. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, vol. 13, no. 2, p. 76-77. ISSN: 2336-7210.
Detail

KONEČNÁ, J.; ŠPANOVÁ, A.; HORÁK, D.; RITTICH, B. Comparison of magnetic nano- and microparticles application for DNA isolation from real samples. Studentská odborná konrerence Chemie je život 2015, Sborník abstraktů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2015. p. 66-66. ISBN: 978-80-214-5290-9.
Detail

KONEČNÁ, J.; ŠPANOVÁ, A.; HORÁK, D.; RITTICH, B. Comparison of magnetic nano- and microparticles application for DNA isolation from real samples. 2015. ISBN: 978-80-214-5290-6.
Detail

KONEČNÁ, J.; ŠPANOVÁ, A.; HORÁK, D.; RITTICH, B. Comparison of magnetic nano- and microparticles application for DNA isolation from real samples. In Studentská odborná konference Chemie je život 2015, Sborník příspěvků. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2015. p. 257-262. ISBN: 978-80-214-5290-9.
Detail

VÍTOVÁ, E.; SŮKALOVÁ, K.; MAHDALOVÁ, M.; BUTOROVÁ, L.; MUSILOVÁ, L.; PECINOVÁ, E. Comparison of sensory quality of model Swiss cheese with commercially obtained corresponding product. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, vol. 13, no. 2, p. 152-154. ISSN: 2336-7210.
Detail

BUTOROVÁ, L.; POLOVKA, M.; TOBOLKOVÁ, B.; VÍTOVÁ, E. Assessment of antioxidant properties of different types of herbs by EPR and UV- VIS spectroscopy. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, vol. 13, no. 2, p. 56-58. ISSN: 2336-7210.
Detail

BUTOROVÁ, L. Využití moderních analytických technik pro charakterizaci plodů aronie a muchovníku. Aplikované přírodní vědy. 2014. ISBN: 978-80-8105-565-2.
Detail

SŮKALOVÁ, K.; VÍTOVÁ, E.; BUŇKA, F.; MAHDALOVÁ, M. Influence of vegetable oils on fatty acids composition in processed cheese analogues. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, vol. 13, no. 2, p. 143-145. ISSN: 2336-7210.
Detail

HUDEČKOVÁ, H.; BABÁK, L. Lactic acid production from waste bread. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, vol. 13, no. 2, p. 73-75. ISSN: 2336-7210.
Detail

MAHDALOVÁ, M.; VÍTOVÁ, E.; RYGLOVÁ, H.; SŮKALOVÁ, K.; BUŇKA, F. The development of volatile flavour compounds during ripening of Gouda cheese. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, vol. 13, no. 2, p. 97-99. ISSN: 2336-7210.
Detail

MATOUŠKOVÁ, P.; PRAŽÁKOVÁ, J.; MÁROVÁ, I. Determination of nicotine in different types of product. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, vol. 13, no. 2, p. 100-102. ISSN: 2336-7210.
Detail

KONEČNÁ, J.; ŠPANOVÁ, A.; HORÁK, D.; RITTICH, B. SOLID – PHASE DNA EXTRACTION USING VARIOUS TYPES OF MAGNETIC MICROPARTICLES. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, vol. 13, no. 2, p. 85-87. ISSN: 2336-7210.
Detail

BOKROVÁ, J.; MATOUŠKOVÁ, P.; PAVELKOVÁ, R.; MÁROVÁ, I. Preparation and Stability of Liposome Particles with Encapsulated Natural UV Filters. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, vol. 13, no. 2, p. 53-55. ISSN: 2336-7210.
Detail

DVOŘÁK, M.;YAN, L.;NUCHTAVORN, N.;NESTERENKO, N., P.;MACKA, M. NEW GENERATION OF DEEP-UV LEDS INCORPORATED IN PORTABLE ROBUST LOW COST DETECTORS FOR MICROFLUIDIC AND MINIATURISED ANALYSIS. In CECE 2015 12th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. první. Brno: Institute of Analytical Chemistry of the CAS, v. v. i., Brno, Czech Republic, 2015. p. 112-115. ISBN: 978-80-904959-3-7.
Detail

Vránová, D ; Dlapalová K. Ing. Isolation and identification of yeasts from interspecific variety Hibernal on the territory of the Moravian wine region. Smolenice: 2015. p. 62-62.
Detail

BABÁK, L. Češi na zahraničních školách. Řízení školy, odborný měsíčník pro ředitele škol, 2016, roč. 13, č. 1, s. 13-14. ISSN: 1214-8679.
Detail

MÁROVÁ, I.; HÁRONIKOVÁ, A.; PETRIK, S.; OBRUČA, S.; KOSTOVOVÁ, I. Production of carotenoids, ergosterol and other lipidic compounds by red yeasts cultivated on lignocellulose waste substrates. New Biotechnology, 2014, vol. 31, no. 5, p. 210-212. ISSN: 1871-6784.
Detail

BUTOROVÁ, L.; VÍTOVÁ, E.; POLOVKA, M. Comparison of volatiles identified in Aronia melanocarpa and Amelanchier alnifolia using solid-phase microextraction coupled to gas chromatography-mass spectrometry. Journal of Food and Nutrition Research, 2016, vol. 55, no. 1, p. 57-68. ISSN: 1336-8672.
Detail

SÁSKOVÁ, D.; POŘÍZKA, J.; KULICH, P.; ŠPANOVÁ, A.; DIVIŠ, P.; RITTICH, B. Silver nanoparticles production with probiotic bacteria. Materials Science Forum, 2016, vol. 851, no. 1, p. 32-36. ISSN: 1662-9752.
Detail

YAN, L.;DVOŘÁK, M;NESTERENKO, N., P.;STANLEY, R.;NUCHTAVORN, N.;KUJOVSKÁ-KRČMOVÁ, L.; AUFARTOVÁ, J.;MACKA, M. Miniaturised medium pressure capillary liquid chromatography system with flexible open platform design using off-the-shelf microfluidic components. ANALYTICA CHIMICA ACTA, 2015, vol. 896, no. 1, p. 166-176. ISSN: 0003-2670.
Detail

DIVIŠ, P.; JUREČKOVÁ, Z.; MATĚJÍČEK, A.; KAPLAN, J.; KŘENOVÁ, A. Porovnání celkové antioxidační aktivity červenoplodých odrůd angrešt pěstovaných ve tvaru keře a dvoukmenného vřetene. Vědecké práce ovocnářské. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. GC GE, 2015, č. 24, s. 13-16. ISSN: 0231-6900.
Detail

KŘENOVÁ, A.; MATĚJÍČEK, A.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. Antioxidační aktivita vybraných odrůd černého rybízu. Vědecké práce ovocnářské. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. GC GE, 2015, č. 24, s. 51-55. ISSN: 0231-6900.
Detail

KŘENOVÁ, A.; MATĚJÍČEK, A.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. Antioxidační aktivita vybraných odrůd červených a bílých rybízů. Vědecké práce ovocnářské. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. GC GE, 2015, č. 24, s. 37-42. ISSN: 0231-6900.
Detail

YAN, L.;DVOŘÁK, M.;NUCHTAVORN, N.;NESTERENKO, N. P.;STANLEY, R.;AUFARTOVÁ, J.;KUJOVSKÁ-KRČMOVÁ, L.;MACKA, M. Portable medium pressure capillary liquid chromatography based on a modular microfluidic system using off-the-shelf components. TECHNICAL PROGRAM AGENDA OF SESSIONS ABSTRACT PDF. New Orleans, LA, USA: The Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, Inc., 2015. p. 1209-1209.
Detail

DVOŘÁK, M.;YAN, L.;NUCHTAVORN, N.;NESTERENKO, N. P.;MACKA, M. New generation Deep-UV LED for portable robust low cost optical detection in microfluidic and miniaturised analysis. ANZNMF 2015 Program Schedule. Melbourne, Victoria, Australia: Australia and New Zealand Nano and Microfluidic Symposium, Melbourne Centre for Nanofabrication, 2015. p. 18-18.
Detail

HUDEČKOVÁ, H.; BABÁK, L.; MÁROVÁ, I. Utilization of grape pomace for lactic acid production. Book of Abstracts - 8th Central European Conference “Chemistry towards Biology“. 2016. p. 107-107. ISBN: 978-80-7305-777-0.
Detail

VAŠÍČEK, R.; VAŇÁSEK, J.; KONEČNÁ, J.; TRACHTOVÁ, Š.; ŠPANOVÁ, A.; RITTICH, B. Detection of Lactobacillus acidophilus species in the probiotic meat product. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. p. 103-103.
Detail

HÁRONIKOVÁ, A.; MÁROVÁ, I.; KOSTOVOVÁ, I.; Vysoké učení technické v Brně: Suchá biomasa karotenogenních kvasinek druhu C.capitatum CCY10-1-2 pro krmivářské účely. 28679, užitný vzor. (2015)
Detail