Detail projektu

Vývoj a aplikace progresivních postupů výroby, zpracování a hodnocení bezpečnosti a kvality potravin, potravinářských surovin a jejich složek

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

O projektu

Projekt je zaměřen na vývoj a optimalizaci a apikaci moderních postupů a metod používaných při výrobě a zpracování potravin, jejich složek a potravinářských surovin včetně valorizace odpadů. Projekt propojuje stávající témata DSP tak, aby bylo možné aplikovat a kombinovat různé přístupy a analytické techniky pro zajištění kvality a bezpečnosti produktů. Z projektu bude podporována vědecká práce a aktivní prezentace výsledků doktorských prací na mezinárodních konferencích a též mimořádná stipendia podle publikačních aktivit studentů DSP.

Označení

FCH-S-16-3614

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie potravin a biotechnologií
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta chemická
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)

Výsledky

BUTOROVÁ, L.; VÍTOVÁ, E.; POLOVKA, M. Comparison of volatiles identified in Aronia melanocarpa and Amelanchier alnifolia using solid-phase microextraction coupled to gas chromatography-mass spectrometry. Journal of Food and Nutrition Research, 2016, vol. 55, no. 1, p. 57-68. ISSN: 1336-8672.
Detail

BERNATOVA, S.; SAMEK, O.; OBRUČA, S.; SERY, M.; ZEMANEK, P.; MÁROVÁ, I. Time evolution of trapped single cell microorganism. In IMAGING, MANIPULATION, AND ANALYSIS OF BIOMOLECULES, CELLS, AND TISSUES IX. San Francisco: SPIE, 2016. p. 1-5. ISBN: 978-1-62841-945-0.
Detail

MATOUŠKOVÁ, P.; MÁROVÁ, I.; BOKROVÁ, J.; BENEŠOVÁ, P. Effect of encapsulation of antimicrobial activity of herbal extracts with lysozyme. FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 2016, vol. 54, no. 3, p. 304-316. ISSN: 1330-9862.
Detail

DIVIŠ, P. Stanovení obsahu celkové rtuti v rybách z obchodní sítě České republiky. Maso. České a slovenské odborné nakladatelství s.r.o. GM JP, 2016, č. 5, s. 52-55. ISSN: 1210-4086.
Detail

BUTOROVÁ, L.; POLOVKA, M.; POŘÍZKA, J.; VÍTOVÁ, E. Multi-experimental characterization of selected medical plants growing in the Czech Republic. Book of Abstracts 8th Central European Conference Chemistry towards Biology. Brno, Czech Republic: University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czech Republic, 2016. p. 87-87. ISBN: 978-80-7305-777-0.
Detail

MATOUŠKOVÁ, P.; HAZUCHOVÁ, E.; BOKROVÁ, J.; BENEŠOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. Production of hydrolytic enzymes and improvement of enzyme activity and stability using encapsulation techniques. 4th International Conference on Chemical Technology ICCT 2016 Sborník příspěvků. Mikulov: 2016. ISBN: 978-80-86238-91-3.
Detail

HUDEČKOVÁ, H.; ŠUPINOVÁ, P.; BABÁK, L. Optimization of Enzymatic Hydrolysis of Waste Bread before Fermentation. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, vol. 65, no. 1, p. 35-40. ISSN: 1211-8516.
Detail

DVOŘÁK, M.;YAN, L.;NUCHTAVORN, N.;NESTERENKO, N., P.;MACKA, M. A POTENTIAL OF USAGE NON-HAZARDOUS OPTICAL PROBES FOR CHARACTERIZATION OF VARIOUS OPTICAL DETECTORS. In CECE 2016 13th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. Brno: Institute of Analytical Chemistry of the CAS, v. v. i., Brno, Czech Republic, 2016. p. 120-122. ISBN: 978-80-904959-4-4.
Detail

KUČERA, D.; SAMEK, O.; MÜLLEROVÁ, L.; BENEŠOVÁ, P.; OBRUČA, S. Comparison of flow cytometry and Raman spectroscopy as methods for rapid detremination of intracellular content of polyhydroxyalkanoates in bacterial cells. In 4th International Conference on Chemical Technology ICCT 2016 Sborník příspěvků. 2016. p. 488-492. ISBN: 978-80-86238-91-3.
Detail

BOKROVÁ, J.; MATOUŠKOVÁ, P.; VEJROSTOVÁ, P.; TILŠAROVÁ, K.; MÁROVÁ, I. Safety Assessment of Nanoparticles with Antioxidant Properties. NANOCON 2016 LIST OF ABSTRACTS. Ostrava: TANGER Ltd., 2016. p. 129 ( p.)ISBN: 978-80-87294-68-0.
Detail

MATOUŠKOVÁ, P.; VRTNÁ, M.; ŠNAJDAROVÁ, K.; BOKROVÁ, J.; MÁROVÁ, I. The effect of co-encapsulation of probiotics with prebiotics on the viability of probiotic bacteria. Ostrava: TANGER Ltd., 2016. p. 120-121. ISBN: 978-80-87294-68-0.
Detail

BENEŠOVÁ, P.; KUČERA, D.; OBRUČA, S.; MATOUŠKOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. USAGE OF WASTE MATERIALS AS THE POTENTIAL SUBSTRATE FOR PRODUCTION OF MICROBIAL BIOPOLYMERS. In ICCT2016 Sborník abstraktů. Praha: 2016. p. 483-487. ISBN: 970-80-86238-91-3.
Detail

BENEŠOVÁ, P.; KUČERA, D.; OBRUČA, S.; MATOUŠKOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. Usage of waste materials as the potential substrate fro production of microbial biopolymers. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. 1. Prague: Ocean Design, 2016. p. 483-487. ISBN: 978-80-86238-94-4.
Detail

MATOUŠKOVÁ, P.; HAZUCHOVÁ, E.; BOKROVÁ, J.; BENEŠOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. Production of hydrolytic enzymes and improvement of enzyme activity and stability using encapsulation techniques. In Proceedings of the 4th International Conference on Chemical Technology. 1. Prague: Ocean Design, 2016. p. 452-456. ISBN: 978-80-86238-94-4.
Detail

MÁROVÁ, I.; HÁRONIKOVÁ, A.; HLAVÁČEK, V.; MATOUŠKOVÁ, P.; OBRUČA, S.; RAPTA, M. Rapeseed waste materials as substrates for biotechnological production o some high value products using bio-refinery concept. Green and Sustainable Chemistry Conference - Proceedings. Berlín: Elsevier, 2016. p. 15-16.
Detail

VANĚK, M.; SZOTKOWSKI, M.; MRAVEC, F.; HÁRONIKOVÁ, A.; MÁROVÁ, I. Fluorescence lifetime imaging of red yeast Cystofilobasidium capitatum during growth. 43rd Annual Conference on Yeasts - Book of Abstracts. 34th Annual Conference on Yeasts, Book of abstracts. 1. Bratislava: Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 2016. p. 54-54. ISBN: 1336-4839. ISSN: 1336-4839.
Detail

SZOTKOWSKI, M.; MIKHEICHYK, N.; RAPTA, M.; HÁRONIKOVÁ, A.; MÁROVÁ, I. Metabolic changes of non-conventional red yeasts grown on various substrates under oxidation stress. 43rd Annual Conference on Yeasts - Book of Abstracts. 34th Annual Conference on Yeasts, Book of abstracts. 1. Bratislava: Chemický ústav SAV Bratislava, 2016. p. 46-46. ISBN: 1336-4839. ISSN: 1336-4839.
Detail

MÁROVÁ, I.; HLAVÁČEK, V.; HÁRONIKOVÁ, A.; SZOTKOWSKI, M.; MIKHEICHYK, N. Use of biorefinery concept to complex processing of waste rapeseed cake fractions for production of high-value added microbial metabolites. Venezia: IUPAC, 2016. p. 234-234.
Detail

HÁRONIKOVÁ, A.; SAMEK, O.; GONOVÁ, D.; MÁROVÁ, I.; BREIEROVÁ, E.; KRZYŽÁNEK, V. PRODUCTION CHANGES IN STRESSED YEAST STRAINS METSCHNIKOWIA MONITORED USING RAMAN SPECTROSCOPY AND SEM. 34th Annual Conference on Yeasts, Book of abstracts. Bratislava: Chemický ústav SAV Bratislava, 2016. p. 47-47. ISSN: 1336-4839.
Detail

BENEŠOVÁ, P.; OBRUČA, S.; KUČERA, D.; MÁROVÁ, I. Bioprodukce, aplikace a sledování degradačních procesů vybraných biopolymerů. Czech chemical society symposium series. Praha: ČSPCH, s. 4-4. ISSN: 2336-7202.
Detail

HORÁK, D.; HLÍDKOVÁ, H.; TRACHTOVÁ, Š.; ŠLOUF, M.; RITTICH, B.; ŠPANOVÁ, A. Evaluation of poly(ethylene glycol)-coated monodispersed magnetic poly(2-hydroxyethyl methacrylate) and poly(glycidyl methacrylate) microspheres by PCR. European Polymer Journal, 2015, vol. 68, no. 1, p. 687-696. ISSN: 0014-3057.
Detail

TRACHTOVÁ, Š.; ZAPLETALOVÁ, H.; ŠPANOVÁ, A.; HORÁK, D.; KOLÁŘOVÁ, H.; RITTICH, B. The evaluation of magnetic polymethacrylate-based microspheres used for solid phase DNA micro-extraction. Chromatography, 2015, vol. 2, no. 2, p. 156-166. ISSN: 2227-9075.
Detail

TRACHTOVÁ, Š.; ŠPANOVÁ, A.; HORÁK, D.; HLÍDKOVÁ, H.; KOSTIV, U.; RITTICH, B. The study of biocompatibility of magnetic particles using amplification methods. Brno, Czech Republic: 2015. p. 168-168.
Detail

TRACHTOVÁ, Š.; ŠPANOVÁ, A.; HORÁK, D.; KOZÁKOVÁ, H.; RITTICH, B. Real-time polymerase chain reaction as a tool for evaluation of magnetic poly(glycidyl methacrylate)-based microspheres in molecular diagnostics. CURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN, 2016, vol. 22, no. 5, p. 639-646. ISSN: 1381-6128.
Detail

TRACHTOVÁ, Š.; ŠPANOVÁ, A.; HORÁK, D.; HLÍDKOVÁ, H.; KOSTIV, U.; PATSULA, V.; ZAPLETALOVÁ, H.; RITTICH, B. The evaluation of magnetic particles suitable for DNA isolation using real time PCR. Bielawa, Polsko: Institute of Immunology and Experimental Therapy Polish Academy of Science, 2015.
Detail

KUNDRÁT, V.; MÁROVÁ, I.; Vysoké učení technické v Brně, Brno - Veveří, CZ: Nanovlákenný sorpční materiál na bázi polyhydroxybutyrátu pro sorpci těžkých kovů. 30069, užitný vzor. (2016)
Detail

MÁROVÁ, I.; POSPÍŠIL, L.; KUNDRÁT, V.; VUT v Brně: Polymerní vlákno a způsob jeho přípravy. 306448, patent. (2016)
Detail