Detail projektu

Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-českého cezhraničného regiónu v oblasti plazmových technológií pre medicínske použitie

Období řešení: 01.08.2019 — 31.07.2021

Zdroje financování

Evropská unie - Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020

- plně financující (2019-08-01 - 2021-07-31)

O projektu

V rámci projektu bude riešený výskum a vývoj plazmového pera pre medicínske použitie, ktoré bude schopné aktívnej regenerácie tkaniva pre široký okruh pacientov bez vedľajších negatívnych účinkov s vysokou mierou spoločenského prínosu v cezhraničnom SK CZ území. Výskum v oblasti využitia technológií studenej plazmy pre medicínske použitie patrí medzi inovatívnu a perspektívnu oblasť s vysokou mierou pridanej hodnoty, čo znamená potenciál pre budúcu konkurencieschopnosť SR a ČR. V rámci projektu bude okrem samotného VaV riešený aj transfer technológií, ktorý vyústi do vzniku cezhraničného výskumného klastra plazmových technológií pre ďalší výskum, transfer technológií a najmä pre zabezpečenie interakcie medzi výskumnými pracoviskami a MSP.

Klíčová slova
diagnostika plazmového jetu, aplikácia plazmy na kožu, plazmová sterilizácia, hojenie rán

Označení

304011P709

Originální jazyk

slovenština

Řešitelé

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- příjemce (27.03.2018 - nezadáno)
Ústav chemie potravin a biotechnologií
- spolupříjemce (01.01.2019 - 31.12.2020)

Výsledky

TREBULOVÁ, K.; KRČMA, F.; KOZÁKOVÁ, Z.; MATOUŠKOVÁ, P. Impact of Microwave Plasma Torch on the Yeast Candida glabrata. Applied Sciences - Basel, 2020, vol. 10, no. 16, p. 1-12. ISSN: 2076-3417.
Detail