Detail projektu

Materiály a technologie pro 21. století

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019

O projektu

Na materiály a technologie pro 21. století jsou kladeny nové specifické požadavky, jak z hlediska jejich užitných vlastností, tak z hlediska energetické náročnosti a environmentálních dopadů jejich výroby, použití a recyklace. Náplní projektu je proto studium vlastností a optimalizace nových materiálů a materiálových technologií s novými specifickými vlastnostmi, které budou reflektovat výše uvedené požadavky.

Označení

FCH-S-19-5834

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Aboualigaledari Naghmeh
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Beranová Denisa, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Bránecký Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Buchtík Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Cigánek Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Čech Vladimír, prof. RNDr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Dlabajová Lucie, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Doležal Pavel, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Drevený Lukáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ehlich Jiří, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Hajzler Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Hrubý Petr, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Janča Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Jančík Ján, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Jančík Procházková Anna, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Kotek Jakub, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Kotrla Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Krajčovič Jozef, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Kratochvíl Matouš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Krystýnová Michaela, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Maráčková Lucie, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Marko Michal, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Matějka Lukáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Minda Jozef, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Palovčík Jakub, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Plichta Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Pospíšilová Aneta, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Přikryl Radek, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ptáček Petr, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Richtár Jan, Mgr.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Salyk Ota, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Straka Ondřej, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Svěrák Tomáš, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Širjovová Veronika, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Šoukal František, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Šuleková Nikola, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Truksa Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Tumová Šárka, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Vlasák Jaroslav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Vojtíšek Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Zmeškal Oldřich, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Zvonek Milan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Žáková Kateřina, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; ŠKODA, D.; URBÁNEK, P.; MACHOVSKÝ, M.; MASAŘ, M.; KALINA, L.; HAVLICA, J. Lightweight NiFe2O4-Reduced Graphene Oxide-Elastomer Nanocomposite flexible sheet for electromagnetic interference shielding application. COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2019, vol. 166, no. 1, p. 95-111. ISSN: 1359-8368.
Detail

VLASÁK, J.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; KALIVODA, J. Pilot gas scrubber and its efficiency. Studentská odborná konference Chemie je život 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2019. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; MACHOVSKÝ, M.; ŠKODA, D.; URBÁNEK, P.; MASAŘ, M.; GOŘALIK, M.; URBÁNEK, M.; KALINA, L.; HAVLICA, J. Polypropylene Nanocomposite Filled with Spinel Ferrite NiFe2O4 Nanoparticles and In-Situ Thermally-Reduced Graphene Oxide for Electromagnetic Interference Shielding Application. Nanomaterials, 2019, vol. 9, no. 4, p. 1-26. ISSN: 2079-4991.
Detail

JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; SALINAS, Y.; DEMCHYSHYN, S.; YUMUSAK, C.; MÁSILKO, J.; BRÜGGEMANN, O.; WEITER, M.; KALTENBRUNNER, M.; SARICIFTCI, N. S.; KRAJČOVIČ, J.; KOVALENKO, A. Highly luminescent perovskite nanoparticles stabilized by natural amino acids. 6th International Winterschool on Bioelectronics, BioEL 2019, March. 2019.
Detail

JAMATIA, T.; ŠKODA, D.; ŠEVČÍK, J.; URBÁNEK, P.; MAŠLÍK, J.; MUNSTER, L.; KALINA, L.; KUŘITKA, I. Microwave-assisted synthesis of FexZn1−xO nanoparticles for use in MEH-PPV nanocomposites and their application in polymer light-emitting diodes. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, 2019, vol. 30, no. 12, p. 11269-11281. ISSN: 0957-4522.
Detail

BERANOVÁ, D.; GALVÁNKOVÁ, L.; MÁSILKO, J.; PTÁČEK, P. The products of a high temperature reaction of fly ash with lime and soda. In International Conference Building Materials, Products and Technologies 4–6 June 2019, Lednice, Czech Republic. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Lednice: IOP Publishing, 2019. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

GALVÁNKOVÁ, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠVEC, J. The effect of mechanochemical activation of starting materials to hydrothermal synthesis of C-S-H phases. XVI ECerS CONFERENCE 2019 - Abstract Book. Turín: 2019. p. 776-776.
Detail

GALVÁNKOVÁ, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T. The influence of different starting conditions to the hydrothermal formation of tobermorite - influence of silica source and water-to-solid ratio. In 15th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2019) Congress proceedings – Papers and Posters Proceedings. 5th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2019) Congress proceedings – Papers and Posters Proceedings. first edition. Praha: Research Institute of Binding Materials Prague, 2019. p. 1-11. ISSN: 2523-935X.
Detail

ŽÁKOVÁ, K.; BARTONÍČKOVÁ, E.; GALVÁNKOVÁ, L.; ŠVEC, J. Synthesis of ceramic materials based on Ca-Co-O system by citric acid method. XVI ECerS CONFERENCE 2019 - Abstract Book. Turín: 2019. p. 747-747.
Detail

JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; DEMCHYSHYN, S., YUMUSAK, C., MÁSILKO, J.; BRUGGEMANN, O., WEITER, M.; KALTENBRUNNER, M., SARICIFTCI, N. S., SALINAS, Y., KOVALENKO, A.; KRAJČOVIČ, J. On the verge of two entities: proteinogenic amino acids stabilized perovskite nanoparticles. 14th International Symposium on Functional pi-Electron Systems. 2019.
Detail

HRUBÝ, P.; KALINA, L.; MÁSILKO, J., KIMM M., GRIES T. Utilization of basalt fabrics as reinforcement for alkali-activated blast furnace slag systems. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. p. 1-9. ISSN: 1757-8981.
Detail

KOTRLA, J.; ŠOUKAL, F.; BÍLEK, V.; ALEXA, M. Effects of shrinkage-reducing admixtures on autogenous shrinkage in alkali-activated materials. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; DEMCHYSHYN S.; YUMUSAK C.; MÁSILKO J.; BRUGGEMANN O.; WEITER M.; KALTENBRUNNER M.; SARICIFTCI N.S.; KRAJČOVIČ, J.; SALINAS Y.; KOVALENKO, A. Proteinogenic Amino Acid Assisted Preparation of Highly Luminescent Hybrid Perovskite Nanoparticles. ACS Applied Nano Materials, 2019, vol. 2, no. 7, p. 4267-4274. ISSN: 2574-0970.
Detail

BUCHTÍK, M.; KRYSTÝNOVÁ, M.; MÁSILKO, J.; WASSERBAUER, J. The effect of heat-treatment on properties of Ni-P coatings deposited on AZ91 magnesium alloy. Coatings, MDPI, 2019, vol. 9, no. 7, p. 1-9. ISSN: 2079-6412.
Detail

BUCHTÍK, M.; BŘEZINA, M.; WASSERBAUER, J.; VYKLICKÝ, O.; FILIPENSKÝ, J. Failure Mechanism and Mechanical Characteristics of NiCrBSi Coating. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2019, vol. 67, no. 3, p. 649-657. ISSN: 1211-8516.
Detail

VOJTÍŠEK, J.; MÁSILKO, J.; DRÁBIKOVÁ, J.; BARTONÍČKOVÁ, E. Ceramics composites based on hydroxyapatite and calcium alumina phases. XVI ECerS CONFERENCE 2019 - Abstract Book. Turín: 2019.
Detail

JANČA, M.; ŠILER, P.; OPRAVIL, T.; KOTRLA, J. Improving the dispersion of silica fume in cement pastes and mortars. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

HAJZLER, J.; NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P. Possibilities of ammonium ions fixation into mixed binders. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishers, 2019. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

TUMOVÁ, Š.; MALEČKOVÁ, R.; STŘÍTESKÝ, S.; VÍTEČEK, J.; VALA, M.; WEITER, M. The Novel Materials for Bioelectronic Devices and Sensors. Hasselt, Belgium: Hasselt University, Hasselt,Belgium, 2019. p. TH38 (TH38 p.)
Detail

PALOVČÍK, J.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F.; MÁSILKO, J. Hydrothermal reaction products of brick recyclates. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Lednice: IOP Publishing, 2019. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

Zachary S. Parr, Roman Halaksa, Peter A. Finn, Reem B. Rashid,Jonathan Rivnay, Jozef Krajčovič, Christian B. Nielsen. Glycolated Thiophene-Tetrafluorophenylene Copolymers for Bioelectronic Applications: Synthesis by Direct Heteroarylation Polymerisation. ChemPlusChem, 2019, vol. 84, no. 9, p. 1384-1390. ISSN: 2192-6506.
Detail

ZVONEK, M.; ŠIRJOVOVÁ, V.; BRÁNECKÝ, M.; PLICHTA, T.; SKÁCEL, J.; ČECH, V. Plasma nanocoatings developed to control the shear strength of polymer composites. Polymers, 2019, vol. 11, no. 7, p. 1-16. ISSN: 2073-4360.
Detail

Cigdem Yumusak, Anna Jancik Prochazkova, Dogukan Hazar Apaydin, Hathaichanok Seelajaroen, Niyazi Serdar Sariciftci, Martin Weiter, Jozef Krajcovic, Yong Qin, Wei Zhang, Jixun Zhan, Alexander Kovalenko. Indigoidine – Biosynthesized organic semiconductor. DYES AND PIGMENTS, 2019, vol. 171, no. 12, p. 107768-107774. ISSN: 1873-3743.
Detail

JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; SALINAS, Y.; YUMUSAK, C.; BRÜGGEMANN, O.; WEITER, M.; SARICIFTCI, N.; KRAJČOVIČ, J.; KOVALENKO, A. Cyclic Peptide Stabilized Lead Halide Perovskite Nanoparticles. Scientific Reports, 2019, vol. 9, no. 1, p. 1-11. ISSN: 2045-2322.
Detail

MARKO, M.; OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J.; POŘÍZKA, J. Possibilities of fly ash activation in alumina recovery process. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2019. p. 1-8. ISSN: 1757-899X.
Detail

VLASÁK, J.; ŠULEKOVÁ, N.; TUUNILA, R.; KINNARINEN, T.; SVĚRÁK, T.; HÄKKINEN, A. Milling batch parameters of corundum powder milled in a water medium. ESCC2019-Book of extended abstracts. Leeds, UK: University of Leeds, 2019. p. 107-108.
Detail

FINTOVÁ, S.; DRÁBIKOVÁ, J.; HADZIMA, B.; TRŠKO, L.; BŘEZINA, M.; DOLEŽAL, P.; WASSERBAUER, J. Degradation of unconventional fluoride conversion coating on AZ61 magnesium alloy in SBF solution. Surface and Coatings Technology, 2019, vol. 380, no. 1, p. 1-12. ISSN: 0257-8972.
Detail

VLASÁK, J.; SVĚRÁK, T.; KRIŠTOF, O.; KALIVODA, J. Poloprovozní plynnový scrubber a jeho účinnost. Hotel Jezerka, Seč: CHISA - VŠCHT Praha, 2019. s. 1 (1 s.).
Detail

HORVÁT, P.; VLASÁK, J.; KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T. Tepelné výměníky pro potřeby provozních kapalinových scrubberů. 66. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2019. Praha: ČSCHI Praha, 2019.
Detail

VALA, M.; PAUK, K.; HEINRICHOVÁ, P.; KRATOCHVÍL, M.; HRABAL, M.; IMRAMOVSKÝ, A.; WEITER, M.; LUŇÁK, S. Diketopyrrolopyrroles: effective dye for two-photon absorption. 2019.
Detail

PLICHTA, T.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Interpretation of the nanoscratch test measurements for evaluation of adhesion demonstrated on a-SiCxOy:H films. Praha: 2019.
Detail

ABOUALI GALEDARI, N.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. INFRARED SPECTROSCOPY OF a-SiC:H FILMS. III. Setkání uživatelů FTIR a Ramanových spektrometrů BRUKER, Brno: 2019.
Detail

ABOUALI GALEDARI, N.; BRÁNECKÝ, M.; ČECH, V. Porosity of a-CSiO:H films. Chemie je život, Brno: 2019.
Detail

CIGÁNEK, M.; HEINRICHOVÁ, P.; KOVALENKO, A.; VALA, M.; WEITER, M.; KRAJČOVIČ, J. Improved crystallinity of the novel asymmetrical substituted diketopyrrolopyrrole derivatives (DPPs) by the adamantane side chains. 14th International Symposium on Functional π-Electron Systems (Fπ14) Berlin (June 2 - 7, 2019). 2019. p. 39-39.
Detail

TUMOVÁ, Š.; MALEČKOVÁ, R.; STŘÍTESKÝ, S.; VÍTEČEK, J.; VALA, M.; WEITER, M. The Novel Materials for Bioelectronic Devices and Sensors. Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2019. p. 89-90. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

CIGÁNEK, M.; HEINRICHOVÁ, P.; KUČERÍK, J.; KRAJČOVIČ, J. Comprehensive Study of Novel Adamantane Asymmetrically-Substituted Diketopyrrolopyrrole Derivatives. Studentská odborná konference Chemie je život 2019. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2019. p. 72-72. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

JANČÍK, J.; JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; YUMUSAK, C.; SARICIFTCI, N.; KRAJČOVIČ, J. Adamantyl Substitutions as Powerful Tool for Improvement of Thermal and Optical Properties of Organic Solid-State Fluorescent Dyes. Brno: Nanocon, 2019.
Detail

YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; MACHOVSKÝ, M.; ŠKODA, D.; URBÁNEK, P.; MASAŘ, M.; JURČA, M.; URBÁNEK, M.; KALINA, L.; HAVLICA, J. NiFe2O4 Nanoparticles Synthesized by Dextrin from Corn-Mediated Sol-Gel Combustion Method and Its Polypropylene Nanocomposites Engineered with Reduced Graphene Oxide for the Reduction of Electromagnetic Pollution. ACS OMEGA, 2019, vol. 4, no. 26, p. 22069-22081. ISSN: 2470-1343.
Detail

JANČÍK, J.; JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; YUMUSAK, C.; SARICIFTCI, N.; KRAJČOVIČ, J. Effect of adamantane substitutions on para-bis(2-thienyl)phenylene solid-state organic luminescent dyes. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 61200 Brno, 2019. p. 77-77.
Detail

HORVÁT, P.; VLASÁK, J.; KALIVODA, J.; SVĚRÁK, T. Silicon Carbide Shell and Tube Heat Exchangers for Scrubbering Processes for Cooling. Sborník abstraktů. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2019. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

MATĚJKA, L.; ŠILER, P.; NOVOTNÝ, R.; ŠVEC, J.; MÁSILKO, J. The comparison of the effect of Zinc compounds on hydration of ordinary Portland cement. Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/188 612 00 Brno, 2019. p. 82-82. ISBN: 978-80-214-5807-9.
Detail

KOPLÍK, J.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠVEC, J. The hydration of calcium aluminates phases at low temperatures (5 °C, 10 °C, 15 °C). In PAPERS AND POSTERS PROCEEDINGS: 15th International Congress on the Chemistry of Cement. 5th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2019) Congress proceedings – Papers and Posters Proceedings. Prague: Research Institute of Binding Materials Prague, 2019. p. - (- p.)ISSN: 2523-935X.
Detail

YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; JAMATIA, T.; MACHOVSKÝ, M.; ŠKODA, D.; URBÁNEK, P.; MASAŘ, M.; URBÁNEK, M.; KALINA, L.; HAVLICA, J. Impact of sonochemical synthesis condition on the structural and physical properties of MnFe2O4 spinel ferrite nanoparticles. ULTRASONICS SONOCHEMISTRY, 2020, vol. 61, no. 1, p. 1-15. ISSN: 1350-4177.
Detail

CIGÁNEK, M.; HEINRICHOVÁ, P.; KOVALENKO, A.; KUČERÍK, J.; VALA, M.; WEITER, M.; KRAJČOVIČ, J. Improved crystallinity of the asymmetrical diketopyrrolopyrrole derivatives by the adamantane substitution. DYES AND PIGMENTS, 2019, no. 175, p. 108141-108149. ISSN: 1873-3743.
Detail

JANČÍK, J.; JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; SCHARBER, M.; KOVALENKO, A.; MÁSILKO, J.; SARICIFTCI, N.; WEITER, M.; KRAJČOVIČ, J. Microwave-Assisted Preparation of Organo-Lead Halide Perovskite Single Crystals. CRYSTAL GROWTH & DESIGN, 2020, vol. 20, no. 3, p. 1388-1393. ISSN: 1528-7483.
Detail

KUZIELOVA, E.; ŽEMLIČKA, M.; MÁSILKO, J.; PALOU, M. Development of G-oil well cement phase composition during long therm hydrothermal curing. GEOTHERMICS, 2019, vol. 80, no. 1, p. 129-137. ISSN: 0375-6505.
Detail

KAJÁNEK, D.; BŘEZINA, M.; HADZIMA, B. Effect of applied current density of plasma electrolytic oxidation process on corrosion resistance of AZ31 magnesium alloy. Communications, 2019, vol. 21, no. 2, p. 32-36. ISSN: 1335-4205.
Detail

VLASÁK, J.; SVĚRÁK, T.; KALIVODA, J. PŘEČISTĚNÍ VZDUŠINY POMOCÍ ZAŘÍZENÍ SCRUBBER. Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství,Purkyňova 464/118, 612 00, 2019. ISBN: 978-80-214-5730-0.
Detail

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš