Detail projektu

Materiály a technologie pro 21. století

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Na materiály a technologie pro 21. století jsou kladeny nové specifické požadavky, jak z hlediska jejich užitných vlastností, tak z hlediska energetické náročnosti a environmentálních dopadů jejich výroby, použití a recyklace. Náplní projektu je proto studium vlastností a optimalizace nových materiálů a materiálových technologií s novými specifickými vlastnostmi, které budou reflektovat výše uvedené požadavky.

Označení

FCH-S-19-5834

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Abouali Galedari Naghmeh
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Beranová Denisa, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Bránecký Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Buchtík Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Cigánek Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Čech Vladimír, prof. RNDr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Dlabajová Lucie, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Doležal Pavel, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Drevený Lukáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ehlich Jiří, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Hajzler Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Hrubý Petr, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Janča Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Jančík Ján, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Jančík Procházková Anna, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Kotek Jakub, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Kotrla Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Krajčovič Jozef, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Kratochvíl Matouš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Krystýnová Michaela, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Maráčková Lucie, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Marko Michal, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Matějka Lukáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Minda Jozef, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Palovčík Jakub, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Plichta Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Pospíšilová Aneta, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Přikryl Radek, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ptáček Petr, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Richtár Jan, Mgr.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Salyk Ota, doc. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Straka Ondřej, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Svěrák Tomáš, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Širjovová Veronika, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Šoukal František, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Šuleková Nikola, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Truksa Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Tumová Šárka, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Vlasák Jaroslav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Vojtíšek Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Zmeškal Oldřich, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Zvonek Milan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Žáková Kateřina, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (01.01.2019 - 31.12.2020)

Výsledky

YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; ŠKODA, D.; URBÁNEK, P.; MACHOVSKÝ, M.; MASAŘ, M.; KALINA, L.; HAVLICA, J. Lightweight NiFe2O4-Reduced Graphene Oxide-Elastomer Nanocomposite flexible sheet for electromagnetic interference shielding application. COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2019, vol. 166, no. 1, p. 95-111. ISSN: 1359-8368.
Detail

VLASÁK, J.; SVĚRÁK, T.; KALIVODA, J. PŘEČISTĚNÍ VZDUŠINY POMOCÍ ZAŘÍZENÍ SCRUBBER. Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství,Purkyňova 464/118, 612 00, 2019. ISBN: 978-80-214-5730-0.
Detail

YADAV, R.; KUŘITKA, I.; VILČÁKOVÁ, J.; MACHOVSKÝ, M.; ŠKODA, D.; URBÁNEK, P.; MASAŘ, M.; GOŘALIK, M.; URBÁNEK, M.; KALINA, L.; HAVLICA, J. Polypropylene Nanocomposite Filled with Spinel Ferrite NiFe2O4 Nanoparticles and In-Situ Thermally-Reduced Graphene Oxide for Electromagnetic Interference Shielding Application. Nanomaterials, 2019, vol. 9, no. 4, p. 1-26. ISSN: 2079-4991.
Detail

JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; SALINAS, Y.; DEMCHYSHYN, S.; YUMUSAK, C.; MÁSILKO, J.; BRÜGGEMANN, O.; WEITER, M.; KALTENBRUNNER, M.; SARICIFTCI, N. S.; KRAJČOVIČ, J.; KOVALENKO, A. Highly luminescent perovskite nanoparticles stabilized by natural amino acids. 6th International Winterschool on Bioelectronics, BioEL 2019, March. 2019.
Detail

JAMATIA, T.; ŠKODA, D.; ŠEVČÍK, J.; URBÁNEK, P.; MAŠLÍK, J.; MUNSTER, L.; KALINA, L.; KUŘITKA, I. Microwave-assisted synthesis of FexZn1−xO nanoparticles for use in MEH-PPV nanocomposites and their application in polymer light-emitting diodes. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, 2019, vol. 30, no. 12, p. 11269-11281. ISSN: 0957-4522.
Detail

Cigdem Yumusak, Anna Jancik Prochazkova, Dogukan Hazar Apaydin, Hathaichanok Seelajaroen, Niyazi Serdar Sariciftci, Martin Weiter, Jozef Krajcovic, Yong Qin, Wei Zhang, Jixun Zhan, Alexander Kovalenko. Indigoidine – Biosynthesized organic semiconductor. DYES AND PIGMENTS, 2019, vol. 171, no. 12, p. 107768-107774. ISSN: 1873-3743.
Detail

ŽÁKOVÁ, K.; BARTONÍČKOVÁ, E.; GALVÁNKOVÁ, L.; ŠVEC, J. Synthesis of ceramic materials based on Ca-Co-O system by citric acid method. XVI ECerS CONFERENCE 2019 - Abstract Book. Turín: 2019. p. 747-747.
Detail

JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; DEMCHYSHYN, S., YUMUSAK, C., MÁSILKO, J.; BRUGGEMANN, O., WEITER, M.; KALTENBRUNNER, M., SARICIFTCI, N. S., SALINAS, Y., KOVALENKO, A.; KRAJČOVIČ, J. On the verge of two entities: proteinogenic amino acids stabilized perovskite nanoparticles. 14th International Symposium on Functional pi-Electron Systems. 2019.
Detail

TUMOVÁ, Š.; MALEČKOVÁ, R.; STŘÍTESKÝ, S.; VÍTEČEK, J.; VALA, M.; WEITER, M. The Novel Materials for Bioelectronic Devices and Sensors. Hasselt, Belgium: Hasselt University, Hasselt,Belgium, 2019. p. TH38 (TH38 p.)
Detail

ZVONEK, M.; ŠIRJOVOVÁ, V.; BRÁNECKÝ, M.; PLICHTA, T.; SKÁCEL, J.; ČECH, V. Plasma nanocoatings developed to control the shear strength of polymer composites. Polymers, 2019, vol. 11, no. 7, p. 1-16. ISSN: 2073-4360.
Detail

GALVÁNKOVÁ, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; ŠVEC, J. The effect of mechanochemical activation of starting materials to hydrothermal synthesis of C-S-H phases. XVI ECerS CONFERENCE 2019 - Abstract Book. Turín: 2019. p. 776-776.
Detail

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš