Detail projektu

Bioplasty pro cirkulární ekonomiku

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Budeme se zabývat určením míry a kinetiky degradace bioplastů (PHB, PLA), hlavně pomocí časových reologických oscilačních testů. Budeme studovat vliv jednotlivých strukturních parametrů, teploty měření a amplitudy deformace, na degradaci biopolymerů. tato měření budeme dávat do souvislosti se strukturními daty o změně distribuce délky řetězců a jejich distribuce (GPC) a o změnách v morfogenezi (DSC) a efektech těchto změn na termomechanické vlastnosti. Budeme se také věnovat radikálovým reakcím atakujícím dvojné vazby krotonového konce PHB.

Označení

FCH-S-19-6100

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jančář Josef, prof. RNDr., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Huljak Pavel, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Melčová Veronika, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Petrůj Jaroslav, doc. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Porubský Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Přikryl Radek, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (01.01.2019 - 31.12.2020)

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš