Detail projektu

Bioplasty pro cirkulární ekonomiku

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2019

O projektu

Budeme se zabývat určením míry a kinetiky degradace bioplastů (PHB, PLA), hlavně pomocí časových reologických oscilačních testů. Budeme studovat vliv jednotlivých strukturních parametrů, teploty měření a amplitudy deformace, na degradaci biopolymerů. tato měření budeme dávat do souvislosti se strukturními daty o změně distribuce délky řetězců a jejich distribuce (GPC) a o změnách v morfogenezi (DSC) a efektech těchto změn na termomechanické vlastnosti. Budeme se také věnovat radikálovým reakcím atakujícím dvojné vazby krotonového konce PHB.

Označení

FCH-S-19-6100

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jančář Josef, prof. RNDr., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Huljak Pavel, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Melčová Veronika, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Petrůj Jaroslav, doc. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Porubský Tomáš, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)
Přikryl Radek, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

KUČERA, F.; PETRUŠ, J.; POLÁČEK, P.; JANČÁŘ, J. Controlled reactive modification of polypropylene with maleic anhydride via solvent-free technique. POLYMER DEGRADATION AND STABILITY, 2019, no. 168, p. 1-8. ISSN: 0141-3910.
Detail

KUČERA, F.; PETRUŠ, J.; JANČÁŘ, J. The structure-hydrolysis relationship of poly(3-hydroxybutyrate). POLYMER TESTING, 2019, no. 80, p. 1-9. ISSN: 0142-9418.
Detail

PLAVEC, R.; HLAVÁČIKOVÁ, S.; OMANÍKOVÁ, L.; FERANC, J.; VANOVČANOVÁ, Z.; TOMANOVÁ, K.; BOČKAJ, J.; KRUŽELÁK, J.; MEDLENOVÁ, E.; GÁLISOVÁ, I.; DANIŠOVÁ, L.; PŘIKRYL, R.; FIGALLA, S.; MELČOVÁ, V.; ALEXY, P. Recycling possibilities of bioplastics based on PLA/PHB blends. POLYMER TESTING, 2020, vol. 92, no. 1, p. 1-12. ISSN: 0142-9418.
Detail

ČERNÝ, M.; PETRUŠ, J.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; CHAMRADOVÁ, I.; KUPKA, V.; KUČERA, F.; POLÁČEK, P. A new approach to the structure-properties relationship evaluation for porous polymer composites. SN Applied Scences, 2020, vol. 2, no. 4, p. 1-12. ISSN: 2523-3963.
Detail

MILOSAVLJEVIĆ, V.; JAMROZ, E.; GAGIĆ, M.; HADDAD, Y.; MICHÁLKOVÁ, H.; BÁLKOVÁ, R.; TESAŘOVÁ, B.; MOULICK, A.; HEGER, Z.; RICHTERA, L.; KOPEL, P.; ADAM, V. Encapsulation of Doxorubicin in Furcellaran/Chitosan Nanocapsules by Layer-by-Layer Technique for Selectively Controlled Drug Delivery. BIOMACROMOLECULES, 2020, vol. 21, no. 2, p. 1-17. ISSN: 1525-7797.
Detail