Detail projektu

Nové cirkulární biotechnologie a biomedicínské aplikace

Období řešení: 01.05.2021 — 31.05.2023

Zdroje financování

Evropská unie - OP PIK - Aplikace

- plně financující

O projektu

Projekt se zabývá vývojem kopolymeru PHA založeného na P3HB a P4HB a aplikací stávajícího P3HB a těchto nových kopolymerů PHA do medicíny. Spočívá ve vývoji biotechnologickcýh procesů, extrakčních procesů a procesů stabilizace a zpracování do finálních aplikací materiálů pro 3D tisk a vkákenných struktur. Zahrnuje ověření biokompatibility a charakterizace termickýh a mechanických vlastností.

Klíčová slova
PHB, kopolymer, biopolymer, biosource, biodegradabilita, vlákna, odstředivé zvlákňování, 3D tisk, FDM

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- odpovědné pracoviště (14.12.2020 - 14.12.2020)
CMV - laboratoř bioplastů
- odpovědné pracoviště (14.12.2020 - 14.12.2020)
CMV laboratoř bioplastů
- příjemce (14.12.2020 - nezadáno)
Fakulta chemická
- odpovědné pracoviště (14.12.2020 - 14.12.2020)
Ústav chemie materiálů
- spolupříjemce (01.05.2021 - 31.05.2023)
CMV Laboratoř biotechnologií
- spolupříjemce (01.01.2021 - 31.05.2023)

Výsledky

GREGUŠKOVÁ, Z.; PŘIKRYL, R.; RAMPICHOVÁ, M. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF FIBRES BASED ON POLY(3-HYDROXYBUTYRATE) AND THEIR POTENTIAL APPLICATION. 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v online formáte. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2021. p. 36-37. ISBN: 978-80-8208-064-6.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, A.; MELČOVÁ, V.; FIGALLA, S.; MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R. Techniques for increasing the thermal stability of poly[(R)-3-hydroxybutyrate] recovered by digestion methods. POLYMER DEGRADATION AND STABILITY, 2021, vol. 193, no. 1, p. 1-7. ISSN: 0141-3910.
Detail