Detail projektu

Příspěvek k rozvoji moderních potravinářských věd

Období řešení: 01.03.2022 — 28.02.2023

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2022-01-01 - 2023-12-31)

O projektu

V rámci DSP Potravinářská chemie budou řešeny práce studentů zaměřené komplexní rozvoj moderních potrainářských věd od zpracování potravin, surovin a odpadů přes rozvoj pokročlých instrumentálních a molekulárních technik k analýze autenticity potravin a obsahu, účinku a stability aktivních látek. Pozornost bude věnována i vývoji aktivních obalů. Koncept cirkulární ekonomiky bude aplikován při komplexním zpracování, využití a valorizaci odpadních surovin ze zemědělství a potravinářství.

Označení

FCH-S-22-7961

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Márová Ivana, prof. RNDr., CSc. - hlavní řešitel
Bendová Agáta, Ing. - spoluřešitel
Brázda Václav, prof. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Buchtíková Iva, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Diviš Pavel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Gajdušek Martin, Ing. - spoluřešitel
Gross Michal, Ing. - spoluřešitel
Hoová Julie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kouřilová Xenie, Ing. - spoluřešitel
Kovalčík Adriána, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kroupová Zuzana, Mgr. - spoluřešitel
Křikala Jakub, Ing. - spoluřešitel
Langová Denisa, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mikulíková Renata, doc. RNDr., Ph.D. - spoluřešitel
Němcová Andrea, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Nováčková Ivana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Obruča Stanislav, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Porubiaková Otília, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pořízka Jaromír, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Punčochářová Lenka, Ing. - spoluřešitel
Ryšavá Lenka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Skoumalová Petra, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Slaninová Eva, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Slavíková Zuzana, Ing. - spoluřešitel
Smetana Jan, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Strečanská Paulína, Ing. - spoluřešitel
Stříž Radim, Ing. - spoluřešitel
Suská Alžběta, Ing. - spoluřešitel
Szotkowski Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Šormová Michaela, Ing. - spoluřešitel
Uhlířová Renata, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Veselá Mária, RNDr., Ph.D. - spoluřešitel
Vítová Eva, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vysoká Marie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav chemie potravin a biotechnologií
- interní (01.01.2022 - 31.12.2022)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2022 - 31.12.2022)

Výsledky

VODIČKA, J.; WIKARSKÁ, M.; TRUDIČOVÁ, M.; JUGLOVÁ, Z.; POSPÍŠILOVÁ, A.; KALINA, M.; SLANINOVÁ, E.; OBRUČA, S.; SEDLÁČEK, P. Degradation of P(3HB-co-4HB) Films in Simulated Body Fluids. Polymers, 2022, vol. 14, no. 10, p. 1-14. ISSN: 2073-4360.
Detail

NOVÁČKOVÁ, I.; HRABALOVÁ, V.; SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. The role of polyhydroxyalkanoates in adaptation process of Cupriavidus necator under stress conditions. The Biomania Student Scientific Meeting 2022 - Book of Abstracts. 1. Brno: MUNI PRESS, 2022. p. 133-133. ISBN: 9788028000400.
Detail

ŠEDRLOVÁ, Z.; SLANINOVÁ, E.; OBRUČA, S. PHA co-polymers production in two cyanobacterial strains from Synechocystis family. The Biomania Student Scientific Meeting. 1. Brno: MASARYK UNIVERSITY PRESS, 2022. p. 139-139. ISBN: 978-80-280-0040-0.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, A.; VODIČKA, J.; TRUDIČOVÁ, M.; JUGLOVÁ, Z.; SMILEK, J.; MENČÍK, P.; MÁSILKO, J.; SLANINOVÁ, E.; MELČOVÁ, V.; KALINA, M.; OBRUČA, S.; SEDLÁČEK, P. Effects of Differing Monomer Compositions on Properties of P(3HB-co-4HB) Synthesized by Aneurinibacillus sp. H1 for Various Applications. Polymers, 2022, vol. 14, no. 10, p. 1-12. ISSN: 2073-4360.
Detail

HOOVÁ, J.; SKOUMALOVÁ, P.; STREČANSKÁ, P.; MÁROVÁ, I. Saccharide profile of green powders and its influence on probiotic growth. 2022. p. 1 (1 s.).
Detail

NOVÁČKOVÁ, I.; HRABALOVÁ, V.; SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Involvement of polyhydroxyalkanoates in the adaptation process of bacterial strain Cupriavidus necator. ICCT 2022 - Book of abstracts. 2022. p. 1 (1 s.).
Detail

ŠEDRLOVÁ, Z.; SLANINOVÁ, E.; OBRUČA, S. Biotechnologická produkce PHA kopolymerů pomocí sinic. ICCT 2022 Book of abstracts, Mikulov: 2022. s. 1 (1 s.).
Detail

SLANINOVÁ, E.; RUBANOVÁ, B.; ČERNAYOVÁ, D.; NOVÁČKOVÁ, I.; HAVLÍKOVÁ, M.; MRÁZOVÁ, K.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Study of aeration and light/dark conditions on production of polyhydroxyalkanoates in bacteria Rhodospirillium rubrum. 2022. p. 1 (1 s.).
Detail

GROSS, M.; VÍTOVÁ, E. Volatile Compounds as a Tool for Wine Authentification: Case Study of PIWI Varieties Hibernal, Johanniter and Solaris. Sborník prací. Fakulta prírodných vied, UCM v Trnave: Fakulta prírodných vied, UCM v Trnave, 2022. p. 22-27. ISBN: 978-80-572-0242.
Detail

NOVÁČKOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; MRÁZOVÁ, K.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Ekologická izolace polyhydroxyalkanoátů z extrémofilních bakterií. 29. kongres Československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí. Brno: Československá společnost mikrobiologická z.s., 2022. s. 17-17. ISBN: 978-80-88379-18-8.
Detail

PERNICOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; ŘEHÁKOVÁ, V.; NOVÁČKOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. A new generation of biotechnological PHA production using thermophilic bacteria. 2022. p. 173-173.
Detail

PERNICOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; ŘEHÁKOVÁ, V.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. STUDIUM PRODUKCE POLYHYDROXYALKANOÁTŮ POMOCÍ NOVÝCH TERMOFILNÍCH IZOLÁTŮ RODU ANEURINIBACILLUS. 2022.
Detail

ŘEHÁKOVÁ, V.; PERNICOVÁ, I.; OBRUČA, S. Study of the production of unusual polyhydroxyalkanoate copolymers by the members of the genus Aneurinibacillus. The biomania Student Scientific Meeting 2022, Book of Abstracts. 1. Brno: Masaryk University Press, 2022. p. 138-138. ISBN: 978-80-280-0040-0.
Detail

ŘEHÁKOVÁ, V.; PERNICOVÁ, I.; OBRUČA, S. Biosyntéza unikátních PHA kopolymerů termofilními bakteriemi rodu Aneurinibacillus. 29. kongres Československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí. 1. Brno: ČSSM, 2022. s. 23-23. ISBN: 978-80-88379-18-8.
Detail

SLANINOVÁ, E.; MRÁZOVÁ, K.; HAVLÍKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; ZINN, M.; OBRUČA, S. Rhodospirillum rubrum in the spotlight - use of advanced microscopy techniques for analysis of PHA accumulating microorganisms. ISBP 2022,18th Int´l Symposium on Biopolymers, Sion - Switzerland, 13th-16th September 2022. 1. Švýcarsko: HES-SO Valais-Wallis, 2022. p. 129-129.
Detail

HOOVÁ, J.; STREČANSKÁ, P.; SKOUMALOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. Probiotic viability and content of phytochemicals in fermented white cabbage juice. 2022.
Detail

UHLÍŘOVÁ, R.; JANDEROVÁ, Š.; SKOUMALOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. Cosmetic application of Spirulina extracts with photochemoprotective effect. Praha: 2022.
Detail

UHLÍŘOVÁ, R.; SKOUMALOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. Comparison of valuable active compounds from red yeasts and conventional sources. Mikulov: 2022.
Detail

ŠEDRLOVÁ, Z.; SLANINOVÁ, E.; OBRUČA, S. How to produce PHB co-polymers in cyanobacteria?. Praha 2022: Eurobiotech 2022.
Detail

PERNICOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; ŘEHÁKOVÁ, V.; MUSILOVÁ, J.; SEDLÁŘ, K.; OBRUČA, S. “Hot” producers of polyhydroxyalkanoates as the future of the biotechnological industry. 2022.
Detail

JUREČKOVÁ, K.; NYKRÝNOVÁ, M.; SLANINOVÁ, E.; BEZDÍČEK, M.; OBRUČA, S.; ŠKUTKOVÁ, H.; SEDLÁŘ, K. Genomic and functional analysis of polyhydroxyalkanoates producer Rhodospirillum rubrum DSM 467. In Proceedings of the 9th International Conference on Chemical Technology. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2022. p. 367-372. ISBN: 978-80-88307-11-2.
Detail

ŠKOVRANOVÁ, G.; ČULENOVÁ, M.; TREML, J.; DZURICKÁ, L.; MÁROVÁ, I.; SYCHROVÁ, A. Prenylated phenolics from Morus alba against MRSA infections as a strategy for wound healing. Frontiers in Pharmacology, 2022, vol. 13, no. 30.11.2022, ISSN: 1663-9812.
Detail

BENDOVÁ, A.; UHLÍŘOVÁ, R.; MÁROVÁ, I. Characterization and utilization of extracts from Spirulina and Chlorella vulgaris in food products. European Biotechnology Congress 2022 - Poster Presentation Abstracts. 7. The Eurobiotech Journal, 2023. p. 39-40.
Detail

KOVALČÍK, A.; STŘÍŽ, R.; SOBKOVÁ, M. Production and application of bacterial cellulose. European Biotechnology Congress 2022, 5 – 7 October 2022, Prague. Turky: EBTNA, 2022.
Detail

RYŠAVÁ, L.; DVOŘÁK, M.; VOJTOVÁ, L.; DORAZILOVÁ, J.; SEDLÁČEK, P.; KUBÁŇ, P. Fully soluble polymeric foams for in-vial dried blood spot collection and analysis of acidic drugs by capillary electrophoresis. ANALYTICA CHIMICA ACTA, 2023, vol. 1241, no. 340793, ISSN: 0003-2670.
Detail

Natália Bohálová, Michaela Dobrovolná, Václav Brázda, Stefan Bidula. Conservation and over-representation of G-quadruplex sequences in regulatory regions of mitochondrial DNA across distinct taxonomic sub-groups. BIOCHIMIE, 2023, vol. 194, no. 194, p. 28-34. ISSN: 1638-6183.
Detail

VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; GROSS, M.; SUSKÁ, A. Volatile Compounds and Sensory Quality of Fresh Cheese Enriched with Extract of Plectranthus amboinicus. International conference "Challenges in food flavor and volatile compounds analysis" Book of abstracts. Poznań University of Life Sciences: 2022. p. 22-22.
Detail

KOUŘILOVÁ, X.; PERNICOVÁ, I.; MUSILOVÁ, J.; VIDLÁKOVÁ, M.; SEDLÁŘ, K.; OBRUČA, S. K udržitelné produkci biopolymerů pomocí termofilních mikroorganismů. 2022.
Detail

GROSS, M.; VÍTOVÁ, E.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. Monovarietal wines from Moravian wine region chemical characterization: A case study of Veltliner green, Sauvignon and Palava varieties. International conference "Challenges in food flavor and volatile compounds analysis" Book of abstracts. Poznań University of Life Sciences: 2022. p. 16-16.
Detail

RYŠÁVKA, P.; MÁROVÁ, I. Targeted Modulation of Gut Microbiota by Personalized Probiotics. International Journal of Probiotics and Prebiotics, 2022, vol. 17, no. 1, p. 33-41. ISSN: 1555-1431.
Detail

RAMÍREZ-ACOSTA, S., UHLÍŘOVÁ, R., NAVARRO, F., GÓMEZ-ARIZA, J.L., GARCÍA-BARRERA, T. Antagonistic Interaction of Selenium and Cadmium in Human Hepatic Cells Through Selenoproteins. Frontiers in Chemistry, 2022, vol. 10, no. 5, ISSN: 2296-2646.
Detail

SLANINOVÁ, E.; MRÁZOVÁ, K.; HAVLÍKOVÁ, M.; SEDLÁČEK, P.; ZINN, M.; OBRUČA, S. Advanced microscopic characterization of Rhodospirillum rubrum with various PHA contents. 2022.
Detail

SLANINOVÁ, E.; OBRUČA, S.; KOCHERBITOV, V.; SEDLÁČEK, P. On the bioprotective effects of 3-hydroxybutyrate: Thermodynamic study of binary 3HB-water systems. BIOPHYSICAL JOURNAL, 2023, vol. 122, no. 3, p. 460-469. ISSN: 0006-3495.
Detail

MÁROVÁ, I. Biotechnologies in the Czech Republic in 2022: Current iotechnologies in the Czech Republic in 2022: Current status, trends and challengesstatus, trends and challenges. The Eurobiotech Journal. The EuroBiotech Journal. 1. Itálie: Sciendo, 2023. p. 12-12. ISBN: 2564-615X. ISSN: 2564-615X.
Detail

MÁROVÁ, I. Kpkt killer toxin: a promising option for the manage-ment of microbial contaminations in the wine and food industry. The Eurobiotech Journal. The EuroBiotech Journal. 1. Italy: Sciendo, 2023. p. 27-27. ISBN: 2564-615X. ISSN: 2564-615X.
Detail

SZOTKOWSKI, M.; HOLUB, J.; ŠIMANSKÝ, S.; PLHALOVÁ, Ž.; CHUJANOV, O.; MÁROVÁ, I. Biotechnological utilization of food industry and agricul-ture industry waste oils using carotenogenic yeasts. The Eurobiotech Journal. The EuroBiotech Journal. 1. Italy: Sciendo, 2023. p. 28-28. ISBN: 2564-615X. ISSN: 2564-615X.
Detail

BENDOVÁ, A.; UHLÍŘOVÁ, R.; MÁROVÁ, I. Characterization and utilization of extracts from Spirulina and Chlorella vulgaris in food products. The EuroBiotech Journal, 2023, vol. 7, no. 1, p. 39-40. ISSN: 2564-615X.
Detail

STREČANSKÁ, P.; HOOVÁ, J.; SKOUMALOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. qPCR identification of selected probiotic bacteria in fer-mented white cabbage juicemented white cabbage juic. The EuroBiotech Journal, 2023, vol. 7, no. 1, p. 45-46. ISSN: 2564-615X.
Detail

HOOVÁ, J.; STREČANSKÁ, P.; SKOUMALOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. Probiotic viability and content of phytochemicals in fer-mented white cabbage juice. The Eurobiotech Journal. The EuroBiotech Journal. 1. Italy: Sciendo, 2023. p. 42-42. ISBN: 2564-615X. ISSN: 2564-615X.
Detail

SZOTKOWSKI, M.; PLHALOVÁ, Ž.; SNIEGOŇOVÁ, P.; HOLUB, J.; CHUJANOV, O.; ŠPAČKOVÁ, D.; BLAŽKOVÁ, J.; MÁROVÁ, I. Conversion of Mixed Waste Food Substrates by Carotenogenic Yeasts of Rhodotorula sp. Genus. Microorganisms, 2023, vol. 11, no. 4, p. 1-25. ISSN: 2076-2607.
Detail

SZOTKOWSKI, M.; MÁROVÁ, I.: LiveLin; Biotechnologický proces zpracování a valorizace odpadního glycerolu pomocí karotenogenních kvasinek. Algae Farm, s.r.o., Hájecká 707, 26101 Příbram. URL: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=algae+farm+s.r.o. (ověřená technologie)
Detail