Průřez důležitými událostmi:

 • Ministerstvo kultu a vyučování povolilo založení chemického odboru na C. k. české technické vysoké škole Františka Josefa v Brně.

 • Zahájení výuky za vedení děkana Bohumila Kužmy, profesora anorganické chemie. Předtím bylo nutné adaptovat prostory v budově na Falkensteinerově (dnes Gorkého) ulici číslo 7.

 • Mimořádným profesorem analytické chemie jmenován Jan Novák, řádným profesorem pro teoretickou a fyzikální chemii Jiří Baborovský. S Bohumilem Kužmou formovali koncepci studia.

 • Jmenováni tři mimořádní profesoři: Cyril Krauz pro organickou chemii, Otakar Kallauner pro chemickou technologii I. (velkoprůmysl anorganických sloučenin a průmysl silikátů) a Bedřich Macků pro technickou fyziku.

 • Počátek výstavby chemického pavilonu na dnešní Žižkově ulici číslo 17.

 • První světová válka, utlumení rozvoje odboru. Do armády narukovali i profesoři Krauz a Novák.

 • Otevřeny ústavy chemické technologie II. (metalurgie a metalografie, paliva a svítiva), III. (kvasný průmysl, technická mikroskopie a zbožíznalství, mykologie vody a potravin) a IV. (uhlohydráty).

 • K výuce technologických předmětů ve třetím a čtvrtém ročníku předán chemický pavilon.

 • Otevřeny ústavy chemické technologie V. (technologie vody, textilu, koželužství, klihu a papíru) a VI. (tuky, vosky, dehty, barviva, plastické hmoty). Při některých ústavech vznikla samostatná specializovaná pracoviště - pro kvasný, tukový, koželužský a cukrovarnický průmysl i silikátový výzkum.

 • Uzavření českých vysokých škol nacisty.

 • Obnovení činnosti odboru. Do roku 1948 zřízeny ústavy chemické technologie VII. (chemická konstituce a vlastnosti látek) a VIII. (keramika, cihlářství, výbušniny).

 • Zrušení Chemické fakulty Vysoké školy technické Dr. Edvarda Beneše v Brně a její předání, včetně budovy, Vojenské technické akademii.

 • Ukončení výuky technické chemie na Vojenské technické akademii.

 • Obnovení chemické fakulty VUT.

 • Zahájení provozu FCH VUT na Purkyňově ulici.

 • Založení Centra materiálového výzkumu FCH VUT.