Fakulta chemická VUT od roku 1992 k současnosti:

Krátce po pádu komunistického režimu byl předními brněnskými chemiky rozpracován návrh k obnovení chemické fakulty VUT, jenž akademický senát Vysokého učení technického schválil 26. května 1992. Se souhlasem akreditační komise ministerstva školství byla fakulta ustanovena rozhodnutím rektora VUT profesora Ondráčka 3. listopadu 1992.

Fakulta chemická vznikala na pomyslné „zelené louce“. Její počátky, především nedostatek vhodných prostor k výuce a výzkumu, se velmi podobaly situaci původního chemického odboru brněnské české techniky. S několika kmenovými zaměstnanci a s podporou Přírodovědecké fakulty MU zahájila výuku v říjnu 1992 pro prvních dvacet sedm přijatých studentů.

Budova obnovené Fch VUT v Brně na Veslařské ulici. Zdroj: Archiv VUT
Budova obnovené Fch VUT v Brně na Veslařské ulici. Zdroj: Archiv VUT

Od Nového roku 1993 měl být k dispozici prostorný chemický pavilon na Žižkově ulici. Rozhodnutím rektora Ondráčka však byl přidělen stavební fakultě, která pro výuku chemie uvolnila dvě nevyhovující budovy na Veslařské ulici. Pracovníkům chemické fakulty se pak za vedení děkana profesora Lapčíka podařilo tyto prostory rekonstruovat a vybavit k výuce. Zájem o studium byl velký, pro čtyři sta padesát posluchačů v roce 1996 už tyto budovy nedostačovaly.

Ke zlepšení situace došlo až rekonstrukcí bývalého závodu Meopta na Purkyňově ulici, k němuž byla přičleněna přístavba. Nový areál začala fakulta užívat od roku 1998. I tento investiční projekt řídil děkan profesor Lapčík, jenž se svými kolegy z vedení fakulty formuloval i její strategické směřování.

Nový areál Chemické fakulty VUT na Purkyněho ulici
Nový areál Chemické fakulty VUT na Purkyněho ulici

Pro začátek nového tisíciletí byl charakteristický přechod na třístupňový vzdělávací systém. Milníkem rozvoje výzkumné činnosti se stalo založení Centra materiálového výzkumu v roce 2010. Jeho moderním vybavením se několikanásobně zvýšila spolupráce se zahraničními pracovišti i průmyslovými podniky. Chemická fakulta proto systematicky naplňuje vizi výzkumně zaměřené a mezinárodně uznávané školy propojené s potřebami průmyslu.

VIDEO: FAKULTA CHEMICKÁ VČERA A DNES