doc. Ing.

Jiří Kučerík

Ph.D.

FCH, ÚCHTOŽP – ředitel ústavu

+420 54114 9340, +420 54114 9497
kucerik@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D.

Výuka

Garantované programy

DPCP_CHTOZPChemie a technologie ochrany životního prostředí
prezenční studium, Česky, Ph.D., 4 roky, FCH,
DPCP_CHTOZP_NChemie a technologie ochrany životního prostředí
prezenční studium, Česky, Ph.D., 4 roky, FCH,
DKCP_CHTOZPChemie a technologie ochrany životního prostředí
kombinované studium, Česky, Ph.D., 4 roky, FCH,

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2018/2019

Garantované předměty

SZZ_M_CHOZPChemie ochrany životního prostředí
Česky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
SZZ_B_CHOZPChemie ochrany životního prostředí
Česky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
BCA_LSP1_ŽPLaboratorní projekt I - ŽP
Česky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
DCO_METMetrologie a zpracování experimentálních dat
Česky, celoroční, FCH, ÚCHTOŽP
DC_METMetrologie a zpracování experimentálních dat
Česky, celoroční, FCH, ÚCHTOŽP
DCO_MAEModerní aspekty environmentální chemie
Česky, celoroční, FCH, ÚCHTOŽP
DC_MAEModerní aspekty environmentální chemie
Česky, celoroční, FCH, ÚCHTOŽP
MCO_TNO_PPraktikum z technologie nakládání s odpady
Česky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
BCO_TCVTechnologie chemických výrob
Česky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP
MCO_TNOTechnologie nakládání s odpady
Česky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
DC_TNPPokročilé technologie nakládání s odpady
Česky, celoroční, FCH, ÚCHTOŽP
SZZ_M_TOZTechnologie ochrany životního prostředí
Česky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
SZZ_B_TOZTechnologie ochrany životního prostředí
Česky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
BCA_UBP_ŽPÚvod do bakalářské práce - ŽP
Česky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP
DCO_VAEVybrané aspekty environmentálního vzorkování
Česky, celoroční, FCH, ÚCHTOŽP

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2018/2019

Vyučované předměty

BCA_LSP1_ŽPLaboratorní projekt I - ŽP
Spec. laboratoř, Česky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
MCO_TNO_PPraktikum z technologie nakládání s odpady
Laboratorní cvičení, Česky, letní, FCH, ÚCHTOŽP
BCO_TCVTechnologie chemických výrob
Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚCHTOŽP
MCO_TNOTechnologie nakládání s odpady
Přednáška, Česky, letní, FCH, ÚCHTOŽP

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2018/2019