Ing.

Matěj Březina

Ph.D.

FCH, ÚCHM – odborný asistent

brezina@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Matěj Březina, Ph.D.

Výuka

Vyučované předměty

MC_KOV2Kovové materiály II
Přednáška, Česky, zimní, FCH, ÚCHM
BC_ACH2_PPraktikum z anorganické chemie II
Laboratorní cvičení, Česky, zimní, FCH, ÚCHM
BC_UPMTÚvod do pokročilých materiálů a technologií
Přednáška, Česky, letní, FCH, ÚCHM

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2022/2023