doc. Mgr.

Renata Komendová

Ph.D.

FCH, ÚCHTOŽP – docent

+420 54114 9306, +420 54114 9381
komendova@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D.

Publikace

 • 2024

  JEŽEK, S.; SÝKORA, J.; KOMENDOVÁ, R. Determination of platinum and palladium released from autocatalysts in soil samples from different‑sized urban agglomerations. International Journal of Environmental Science and Technology, 2024, roč. 1, č. 2024, s. 1-16. ISSN: 1735-2630.
  Detail | WWW

 • 2023

  PECINA, V.; JUŘIČKA, D.; HEDBÁVNÝ, J.; KLIMÁNEK, M.; KYNICKÝ, J.; BRTNICKÝ, M.; KOMENDOVÁ, R. The impacts of mining on soil pollution with metal(loid)s in resource-rich Mongolia. Scientific Reports, 2023, roč. 13, č. 1, s. 1-12. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2022

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Characteristics of a solid carbonaceous product of microwave pyrolysis/torrefaction of sewage sludge for the use in agriculture and blue-green infrastructure. Desalination and Water Treatment (online), 2022, roč. 258, č. 258, s. 223-240. ISSN: 1944-3986.
  Detail | WWW

  Pecina, V., Valtera, M., Drápela, K., Novotný, R., Vahalík, P., Komendová, R., Brtnický, M. and Juřička, D. Influence of beech and spruce on potentially toxic elements-related health risk of edible mushrooms growing on unpolluted forest soils. Scientific Reports, 2022, roč. 12, č. 1, s. 5407-5407. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW

  Sýkora, Komendová. Preconcentration technique for determination of hazardous metals in wastewater. XXIII. MEZINáRODNí KONFERENCE O SEPARAčNí CHEMII A ANALýZE TOXICKýCH LáTEK. Lázně Bohdaneč, ČR: MV – GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 2022. ISBN: 978-80-7616-136-8.
  Detail | WWW

  ŘEZÁČOVÁ, V.; ŠRAM, M.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J. Effect of platinum nanoparticles on dissolved organic matter. CEEC-PCMS1 BOOK OF ABSTRACTS. 1st Central and Eastern European Conference on Physical Chemistry and Materials Science. Split, Chorvatsko: 1st Central and Eastern European Conference on Physical Chemistry and Materials Science, 2022. s. 119-119. ISBN: ISBN 978-606-11-8164.
  Detail | WWW

  Juřička, D., Valtera, M., Novotný, R., Komendová, R., Černý, J. and Pecina, V. The influence of Norway spruce and European beech on the vertical distribution of Cd, Cu, Pb and Zn in temperate forest soils. EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, 2022, č. 10 December 2022, ISSN: 1612-4669.
  Detail | WWW

  MIKLASOVÁ, M.; MIKLAS, V.; KOMENDOVÁ, R. Influence of Winery Wastewater Storage Period on its Processability in Wastewater Recycling Technology. Studentská odborná konference Chemie je život 2022: Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2022. s. 40-41. ISBN: 978-80-214-6117-8.
  Detail | WWW

 • 2021

  PECINA, V.; VALTERA, M.; TRÁVNÍČKOVÁ, G.; KOMENDOVÁ, R.; NOVOTNÝ, R.; BRTNICKÝ, M.; JUŘIČKA, D. Vertical Distribution of Mercury in Forest Soils and Its Transfer to Edible Mushrooms in Relation to Tree Species. Forests, 2021, roč. 12, č. 5, s. 1-12. ISSN: 1999-4907.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  Sýkora, Komendová. Wastewater preconcentration method for the determination of legislation limits of cadmium, arsenic, zinc, copper, nickel, chromium and lead employing portable ED -XRF. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2021 Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. ISBN: 978-80-214-6001-0.
  Detail | WWW

  Sýkora, Komendová. Wastewater preconcentration method for the determination of legislation limits of cadmium, arsenic, zinc, copper, nickel, chromium and lead employing portable ED -XRF. Sborník abstraktu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. s. 61-62. ISBN: 978-80-214-6002-7.
  Detail | WWW

  MIKLASOVÁ, M.; KOMENDOVÁ, R.; BERKA, M.; FOJT, J.; ŘEZÁČOVÁ, V.; KUČERÍK, J. Effects of two size fractions of platinum nanoparticles on properties of soil organic matter. Book of abstracts of the 6th Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC6) and 15th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis (Medicta2021). Rumunsko: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC), 2021. s. 197-197. ISBN: 978-606-11-7861-2.
  Detail | WWW

  JEŽEK, S.; KOMENDOVÁ, R. Determination of heavy and platinum group metals in rains settling tanks near highway. CHEMIE JE ŽIVOT 2021. Ing. Petr Dzik, Ph.D. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. s. 79-80. ISBN: 978-80-214-6002-7.
  Detail | WWW

  MIKLASOVÁ, M.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; ŘEZÁČOVÁ, V. Influence of Engineered Nanoparticles on Properties of Water in Soil Organic Matter. NanoWorld Journal. Plano, Texas: United Scientific Group, 2021. s. 23-24. ISSN: 2379-1101.
  Detail | WWW

 • 2020

  KOMENDOVÁ, R. The HR-CS-GF-AAS determination and preconcentration of palladium in contaminated urban areas, especially in lichens. ENVIRONMENTAL POLLUTION, 2020, č. 256, s. 985-991. ISSN: 0269-7491.
  Detail | WWW

  KOMENDOVÁ, R. Recent advances in the preconcentration and determination of platinum group metals in environmental and biological samples. TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY, 2020, č. 122, s. 1-12. ISSN: 0165-9936.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOMENDOVÁ, R. Prekoncentrační techniky pro stanovení platinových kovů v životním prostředí. Brno: NOVPRESS, 2020. s. 1-40.
  Detail

  PECINA, V.; KOMENDOVÁ, R.; JUŘIČKA, D.; BRTNICKÝ, M. Contamination of Urban Soils by Cd: An Example of a Coal Mining City (Shariin Gol, Mongolia). Studentská konference Chemie je život 2020 - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2020. s. 114-115. ISBN: 978-80-214-5920-0.
  Detail | WWW

  JEŽEK, S.; KOMENDOVÁ, R. Vliv dopravy na kontaminaci povrchových vod těžkými a platinovým kovy. Mladá voda břehy mele 2. ročník konference. Ing. Petra Vachová a Ing. Filip Harciník. Asociace pro vodu ČR z.s., Traťová 574/1, 619 00 Brno: © Young Water Professionals Czech republic, 2020. s. 142-145. ISBN: 978-80-270-8323-7.
  Detail | WWW

  Sýkora J., Komendová R. PREKONCENTRAČNÍ METODA RIZIKOVÝCH KOVŮ ZA VYUŽITÍ AGARU. Chémia a technológie pre život 22. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v online formáte. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2020. ISBN: 978-80-8208-042-4.
  Detail | WWW

  PECINA, V.; JUŘIČKA, D.; KYNICKÝ, J.; BALTAZÁR, T.; KOMENDOVÁ, R.; BRTNICKÝ, M. The Need to Improve Riparian Forests Management in Uranium Mining Areas Based on Assessment of Heavy Metal and Uranium Contamination. Forests, 2020, roč. 11, č. 9, s. 1-14. ISSN: 1999-4907.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  KOMENDOVÁ, R.; JEŽEK, S. The distribution of platinum in the environment in large cities: a model study from Brno, Czech Republic. International Journal of Environmental Science and Technology, 2019, roč. 16, č. 7, s. 3109-3116. ISSN: 1735-2630.
  Detail | WWW

  KOMENDOVÁ, R.; ŽÍDEK, J.; BERKA, M.; JEMELKOVÁ, M.; ŘEZÁČOVÁ, V.; CONTE, P.; KUČERÍK, J. Small-sized platinum nanoparticles in soil organic matter: Influence on water holding capacity, evaporation and structural rigidity. Science of the Total Environment, 2019, č. 694, s. 1-9. ISSN: 0048-9697.
  Detail | WWW

  KOMENDOVÁ, R. Prekoncentrační techniky pro stanovení platinových kovů v životním prostředí. Brno: 2019. s. 1-58.
  Detail

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Charakteristika pevného uhlíkatého produktu po mikrovlnné torefakci čistírenského kalu. In MĚSTSKÉ VODY 2019. Brno: ARDEC s.r.o., 2019. s. 59-66. ISBN: 978-80-86020-90-7.
  Detail

  ŘEZÁČOVÁ, V.; CONTE, P.; KOMENDOVÁ, R.; NOVÁK, F.; REPKOVÁ, M.; KUČERÍK, J. Factors influencing structural heat-induced structural relaxation of dissolved organic matter. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2019, roč. 167, č. 1, s. 422-428. ISSN: 1090-2414.
  Detail | WWW

  JEŽEK, S.; KOMENDOVÁ, R. Kontaminace životního prostředí platinovými kovy v závislosti na intenzitě automobilové dopravy - srovnávací studie. Bratislava, Slovensko: Slovenská chemická spoločnosť, 2019. s. 214-215.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Transformace čistírenského kalu k energetickému a materiálovému využití. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vod. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, 2019. s. 207-213. ISBN: 978-80-89740-23-9.
  Detail

  KOMENDOVÁ, R.; ŽÍDEK, J.; BERKA, M.; JEMELKOVÁ, M.; ŘEZÁČOVÁ, V.; CONTE, P.; KUČERÍK, J. Influence of platinum nanoparticles on properties of water in soil organic matter. CATCAR28 & MoldTAC2 Book of Abstracts. CATCAR. Timisoara, Romania: Gutenberg Univers Arad, Romania, 2019. s. 25-25. ISBN: 978-606-675-208-4.
  Detail

  PECINA, V.; KOMENDOVÁ, R. Těžba uhlí jako zdroj kontaminace půd mongolských měst. 2019.
  Detail

  RAČEK, J.; CHORAZY, T.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Characteristics of a solid carbonaceous product of microwave torrefaction of sewage sludge. Athens, Greece: National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Unit of Environmental Science & Technology, 2019. s. 1-20.
  Detail

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Heavy metal fixation in biochar after microwave pyrolysis of sewage sludge. Desalination and Water Treatment (online), 2019, roč. 159, č. 2019, s. 79-92. ISSN: 1944-3986.
  Detail | WWW

 • 2018

  KOMENDOVÁ, R. THE USE OF BIOINDICATORS FOR ASSESSING ATMOSPHERIC POLLUTION WITH PLATINUM METALS. Fresenius Environmental Bulletin, 2018, roč. 27, č. 5A, s. 3444-3451. ISSN: 1018-4619.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, M.; KOMENDOVÁ, R. Studium kontaminace říčních sedimentů platinovými kovy. Studenti pro Jihomoravský kraj 2017. Brno, ČR: Lipka, 2018. s. 21-21. ISBN: 978-80-88212-15-7.
  Detail | WWW

  RAČEK, J.; ŠEVČÍK, J.; KOMENDOVÁ, R.; KUČERÍK, J.; HLAVÍNEK, P. Transformace těžkých kovů mikrovlnnou pyrolýzou čistírenských kalů. In Odpadové vody 2018. Bratislava: Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky, 2018. s. 1-8. ISBN: 978-80-973196-0-1.
  Detail

  SÝKORA, J.; KOMENDOVÁ, R. The use of ion exchangers for preconcentration of platinum group metals. Book of Abstracts. Brno, ČR: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 52-52. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  JEŽEK, S.; KOMENDOVÁ, R. The comparison of platinum metal contaminations of the environment in Brno, Czech Republic and Moscow, Russia. Book of Abstracts. Brno, ČR: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 137-137. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

  KOMENDOVÁ, R.; BERKA, M.; KUČERÍK, J. Platinum nanoparticles in the environment and their impact on soil. Book of Abstracts. Brno, ČR: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 38-38. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

 • 2017

  KOMENDOVÁ, R.; NEDVĚDICKÁ, L. The use of bioindicators for assessing atmospheric pollution with platinum metals. Book of Abstract. 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the , Mediterranean Region. Greece: Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection, 2017. s. 229-229.
  Detail | WWW

  NEDVĚDICKÁ, L.; KOMENDOVÁ, R. Využití bioindikátorů pro posouzení znečištění životního prostředí platinovými kovy. Studenti pro Jihomoravský kraj 2017. Brno, ČR: Lipka, 2017. s. 23-23. ISBN: 978-80-88212-09-6.
  Detail | WWW

  JEŽEK, S.; KOMENDOVÁ, R. THE USE OF VARIOUS SOLID SORBENT FOR DETERMINATION OF PLATINUM GROUP METALS IN THE ENVIRONMENT. The 10th International Conference of Young Chemists. Petrohrad, Ruská Federace: 2017. s. 431-431.
  Detail | WWW

  JEŽEK, S.; KOMENDOVÁ, R. The comparison of the concentrations of platinum and palladium in Brno and Moscow. Chemie je život 2017. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická: 2017. s. 65-65. ISBN: 978-80-214-5488- 0.
  Detail

  SÝKORA, J.; KOMENDOVÁ, R. Využití iontoměničů pro prekoncentraci platinových kovů. Studenti pro Jihomoravský kraj 2017. Brno, ČR: Lipka, 2017. s. 28-28. ISBN: 978-80-88212-09-6.
  Detail

 • 2016

  KOMENDOVÁ, R.; NEVRLÁ, J.; KUTA, J.; SOMMER, L. INNOVATIVE PRECONCENTRATION TECHNIQUE ON POLYMER SORBENT FOR SIMULTANEOUS DETERMINATION OF PLATINUM GROUP METALS IN THE WATERS AND LICHEN HYPOGYMNIA PHYSODES. Fresenius Environmental Bulletin, 2016, roč. 25, č. 12, s. 5172-5179. ISSN: 1018-4619.
  Detail | WWW

  JEŽEK, S.; KOMENDOVÁ, R. STANOVENÍ PLATINOVÝCH KOVŮ VE VELKÝCH MĚSTSKÝCH AGLOMERACÍCH. Chémia a technológie pre život. Bratislava: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, 2016. s. 439-440. ISBN: 978-80-227-4628- 1.
  Detail | WWW

  KOMENDOVÁ, R.; JEŽEK, S. Road dust, soil and plant material - the matrix suitable for the assessment of the content of platinum in the environment. Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi. STU Bratislava. Bratislava: STU Bratislava, 2016. s. 130-131. ISBN: 978-80-227-4556- 7.
  Detail

 • 2015

  KOSÁROVÁ, H.; KOMENDOVÁ, R.; SKEŘIL, R. Development of an analytical method for the determination of platinum in urban dust in the agglomeration of Brno, Czech Republic. Fresenius Environmental Bulletin, 2015, roč. 24, č. 6, s. 2070-2075. ISSN: 1018- 4619.
  Detail

  KOMENDOVÁ, R.; HAJDOVÁ, J. Lichen Hypogymnia physodes – bioindicator tested for the determination of Palladium in urban air in Brno, Czech Republic. Brno: Brno University of Technology, 2015. s. 68-69.
  Detail

  SÝKORA, J.; KOMENDOVÁ, R. KLASIFIKACE MATERIÁLU VYUŽÍVANÉHO PRO STAVBU ZAHRADNÍCH JEZÍREK. 17. celoslovenská študentská vedecká konferencia , Chémia a technológie pre život. 2015. s. 142-143. ISBN: 78-80-227-4480- 5.
  Detail | WWW

  KOMENDOVÁ, R.; HAJDOVÁ, J. QuadraSil TA - selective sorbent for the determination of Palladium, the optimization and application in environmental analysis. Book of Abstract. Maria Concetta Bruzzoniti, David Vione. Italy: Agit Mariogros, Beinasco, Italy, 2015. s. 93-93. ISBN: 978-88-941168-0- 9.
  Detail

  PAVLÍČKOVÁ, I.; KOMENDOVÁ, R. Stanovení platinových kovů v půdách na území města Brna. Studenti pro Jihomoravský kraj 2015. Brno, ČR: Lipka, 2015. s. 23-23. ISBN: 978-80-87604-89-2.
  Detail | WWW

  KOMENDOVÁ, R.; DVOŘÁK, R. Determination of Platinum in tunnel dust and soils from Brno's agglomeration, Czech Republic. 7th Symposium Chemistry and Environmental Protection Book of abstracts. 1. Palic: The serbian chemical society, 2015. s. 285-286. ISBN: 978-86-7132-058- 0.
  Detail

 • 2014

  KOMENDOVÁ, R.; NEVRLÁ, J.; SOMMER, L. SIMULTANEOUS PRECONCENTRATION OF PLATINUM GROUP METALS (PGMs) ON POLYMER-BASED SORBENT (SDB-L) AND THEIR DETERMINATION BY ICP- MS. EUROPEAN SYMPOSIUM ON ATOMIC SPECTROMETRY ESAS 2014 & 15TH CZECH - SLOVAK SPECTROSCOPIC CONFERENCE, Book of abstracts. Praha: Ioannes Marcus Marci Spectroscopic Society, 2014, 2014. s. 181-181. ISBN: 978-80-905704-1- 2.
  Detail

  KOMENDOVÁ, R.; SOMMER, L. FLUORIMETRIC DETERMINATION OF URANIUM (VI) IN AQUEOUS SAMPLES WITH ITS PREVIOUS SEPARATION ON BARE SILICA. Fresenius Environmental Bulletin, 2014, roč. 23, č. 8, s. 1953-1958. ISSN: 1018- 4619.
  Detail

  HAJDOVÁ, J.; KOMENDOVÁ, R. Lichens as bioindicators for monitoring of platinum group elements. EMEC15 book of abstracts. Brno: 2014. s. 86-86. ISBN: 978-80-214-5073- 8.
  Detail

  HAJDOVÁ, J.; KOMENDOVÁ, R. Stanovení palladia metodou ET- AAS po předchozí prekoncentraci na pevných sorbentech. In Studenti pro Jihomoravský kraj 2014. Sborník anotací bakalářských a diplomových prací o přírodě, karajině a environmentálně příznivém životním stylu. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2014. s. 21-21. ISBN: 978-80-87604-68- 7.
  Detail

  KOSÁROVÁ, H.; HOLEŠOVSKÝ, J.; BUKÁČKOVÁ, M.; KOMENDOVÁ, R.; VÁVROVÁ, M. STATISTICAL EVALUATION OF THE DATA DETERMINATION OF PLATINUM IN AIR IN THE CITY OF BRNO BY ET- AAS AFTER SPE PRECONCENTRATION. EMEC15 book of abstracts. Brno: 2014. s. 89-89. ISBN: 978-80-214-5073- 8.
  Detail

  KOSÁROVÁ, H.; KOMENDOVÁ, R. THE DEVELOPMENT OF THE ANALYTICAL METHOD FOR THE DETERMINATION OF PLATINUM IN URBAN DUST IN BRNO AGLOMERATION. EUROPEAN SYMPOSIUM ON ATOMIC SPECTROMETRY ESAS 2014 & 15TH CZECH - SLOVAK SPECTROSCOPIC CONFERENCE. Praha: Ioannes Marcus Marci Spectroscopic Society, 2014, 2014. s. 183-183. ISBN: 978-80-905704-1- 2.
  Detail

  KOMENDOVÁ, R. UV- VIS spektrofotometrie. In Analýza organických látek. 1. 2014. s. 233-243. ISBN: 978-80-260-7085- 6.
  Detail

 • 2013

  KOSÁROVÁ, H.; KOMENDOVÁ, R. Využití kationaktivních tenzidů pro stanovení stopových koncentrací platiny. In Analýza organických látek v životním prostředí. 2 THETA. Český Těšín: 2 THETA, 2013. s. 179-191. ISBN: 978-80-86380-70- 4.
  Detail

 • 2012

  NEVRLÁ, J.; KOMENDOVÁ, R.; SOMMER, L.; KUTA, J. Problems of simultaneous preconcentration of platinum group metals by solid phase extraction and their determination by inductively coupled plasma mass spectrometry. In 13th European Meeting on Enviromental Chemistry. 2012. s. s41 (s41 s.)ISBN: 978-5-89513-295- 1.
  Detail

  KOMENDOVÁ, R.; SOMMER, L. Development of an analytical method for the determination of platinum and palladium in environmental samples. Chemické listy (S). 2012. s. s286 (s287 s.)ISSN: 1803- 2389.
  Detail

 • 2011

  KOMENDOVÁ, R.; SOMMER, L. The study of the preconcentration of platinum group metals on modified sorbents and their determination by ICP- OES. Chemické listy. 2011. s. s963 (s964 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2006

  MATYKIEWICZOVÁ, N.; SOMMER, L.; KOMENDOVÁ, R. Fluorimetric determination of uranium (VI) in aqueous samples with its previous separation on bare silica. 2006.
  Detail

 • 2004

  Martynková, K., Sommer, L., Komendová, R., Fišera, M. Solid Phase Extraction of Molybdenum on Modified Octadecylsilica Sorbents in the Presence of Cationic Surfactants or on Silica Based Anionic Exchanger and its Determination by Inductively Coupled Plasma Emission Spectrometry. Microchimica Acta, 2004, roč. 2004, č. 147, s. 65 ( s.)ISSN: 0026- 3672.
  Detail

 • 2003

  MARTYNKOVÁ, K., KOMENDOVÁ, R., SOMMER, L. Preconcentration of molybdenum on modified silica and its determination by ICP- OES. In Sborník - 55. zjazd chemických spoločností. Košice: ČSCH, 2003. s. 826 ( s.)ISBN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2002

  Komendová, R., Sommer, L. Preconcentration of the platinum group metals by solid phase extraction for ICP- OES. In Technology and processes for sustainable development and pollution reduction- prevention. Brno, ČR: 2002. s. 266 ( s.)ISBN: 80-214-2151- 7.
  Detail

  Komendová, R., Sommer, L. Preconcentration of trace amounts of PGMs by SPE for their determination by ICP- AES. Chemické listy, 2002, roč. 96, č. 96, s. S227 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  Komendová, R., Sommer, L. Separation and preconcentration of platinum group metals and gold on modified silica and XAD sorbents in the presence of cationic surfactants for their determination by ICP- AES. Collection of Czechoslovak Chemical Communication, 2002, roč. 67, č. 4, s. 454 ( s.)ISSN: 0010- 0765.
  Detail

  Komendová, R., Mašín, J. Spectrophotometric determination of vanadium with 4-(2-pyridylazo)- resorcinol after preconcentration and separation. Chemické listy, 2002, roč. 96, č. 96, s. S301 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  KOMENDOVÁ, R.; SOMMER, L. The comparison of various hydrophobic sorbents for the preconcentration of gold. Chemické listy. Praha: CSCH, 2002. s. 472 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  Sommer, L., Komendová, R. Determination of Molybdenum by ICP- AES after Preliminary Solid Phase Extraction. In Chemické listy Symposia. Praha: Česká společnost chemická, 2002. s. 300-301.
  Detail

  Vránská, P., Komendová, R., Sommer, L. Simultaneous determination of heavy trace metals by ICP- AES after preconcentration on modified solid sorbents. In Chemické Listy. Chemické listy. Praha. Praha: CSCH, 2002. s. 467 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  ŠIMČÍKOVÁ, R.; FRANK, V.; KOMENDOVÁ, R. The determination of ammonia in filtrate produced during ettringite preparation. Chemické listy. 2002. s. 480 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

 • 2001

  Komendová, R. Determination of Trace Amounts of Platinum Group Metals by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry, After Separation and Preconcentration, in Environmental Samples. Chemické listy, 2001, roč. 95, č. 12, s. 805 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  Komendová, R., Sommer, L. Determination of trace amounts of platinum group metals by ICP- AES after preconcentration in environmental samples. In 53. ZJAZD CHEMICKÝCH SPOLOČNOSTÍ. Banská Bastrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2001. s. A- PO8 ( s.)ISBN: 80-89029-23- X.
  Detail

 • 2000

  Komendová, R., Sommer, L. Extrakce mikrokoncentrací platinových kovů do pevných sorbentů a jejich stanovení ICP- AES. Chemické listy, 2000, roč. 94, č. 9, s. 965 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  Sommer, L., Komendová, R. The Survey of the Potential of the High Performance Liquid Chromatography and Capillary Zone Electrophoresis for the Determination of Platinum and Platinum Group Metals. CHROMATOGRAPHIA, 2000, roč. 52, č. 10, s. 692 ( s.)ISSN: 0009- 5893.
  Detail

 • 1999

  KOMENDOVÁ, R., SOMMER, L. Prekoncentrace platinových kovů pro stanovení ve vzorcích životního prostředí. Chemické listy, 1999, roč. 93, č. 10, s. 647 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  Sommer, L., Komendová, R. Preconcentration of platinum group metals for their determination in environmental samples. Crit. Rev. in Anal. Chem., 1999, roč. 29, č. 2, s. 130 ( s.)ISSN: 1040- 8347.
  Detail

  Komendová, R., Sommer, L. Solid phase extraction and preconcentration for the determination of trace amounts of platinum group metals in environmental and biotic material. A critical review. Chemical Papers, 1999, roč. 53, č. 3, s. 200 ( s.)ISSN: 0366- 6352.
  Detail

  Komendová, R., Sommer, L. Solid phase separation and preconcentration for the determination of platinum group metals by ICP- AES in environmental samples. In 1st Meeting on Chemistry and Life. Brno: VUT v Brně, Fakulta chemická, 1999. s. 179 ( s.)ISBN: 80-214-1371- 9.
  Detail

  Komendová, R., Otruba, V., Bendl, J., Fišera, M., Kanický, V. Preconcentration of platinum group metals on modified silicagel and their determination by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry and inductively coupled plasma mass spectrometry in airborne particulates. Talanta, 1999, roč. 48, č. 4, s. 839 ( s.)ISSN: 0039- 9140.
  Detail

  Komendová, R., Sommer, L. Determination of trace amounts of platinum group metals by ICP- AES after separation and preconcentration. In Industrial Toxicology 99. Bratislava: STU Bratislava, 1999. s. 307 ( s.)ISBN: 1335- 3160.
  Detail

  Komendová, R., Sommer, L. Determination of platinum of platinum group metals by ICP- AES after separation and preconcentration in environmental samples. In 51. ZJAZD CHEMICKÝCH SPOLOČNOSTÍ. Nitra: STU Bratislava, 1999. s. A- PO36 ( s.)ISBN: 80-227-1250- 7.
  Detail

  Komendová, R., Sommer, L. Prekoncentrace platinových kovů pro stanovení ve vzorcích životního prostředí. In Envirochemica 99. Praha: VŠCHT Praha, 1999. s. 26 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.