doc. Mgr.

Renata Komendová

Ph.D.

FCH, ÚCHTOŽP – docent

+420 54114 9306, +420 54114 9381
komendova@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  INOVATIVNÍ POSTUPY V ANALYTICKÉ CHEMII A POKROČILÉ TECHNOLOGIE V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2023

  Aplikovaná environmentální chemie a technologie, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 30.06.2024
  Detail

  Environmentální procesy, analýza a technologie, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Inovativní technologie pro zpracování odpadních vod z vinařství, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Environmentální analýza a technologie, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Vývoj utilizační sušárny čistírenských kalů, zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2020

  Využití pokročilých analytických metod a přístupů při ochraně životního prostředí, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  TJ02000128, Stanovení vertikální mobility těžkých kovů v lesních půdách jako podklad pro optimalizaci dřevinné skladby s cílem snížení rizika jejich transferu do jedlých hub, zahájení: 01.06.2019, ukončení: 31.05.2021
  Detail

  Analýza polutantů v životním prostředí a možnosti jejich eliminace, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Znečištění životního prostředí a možnosti eliminace kontaminujích látek. , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Posuzování úrovně znečištění složek životního prostředí, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

 • 2016

  Kontaminace životního prostředí kontaminanty na bázi anorganických a organických sloučenin, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Posouzení vstupu nových kontaminatů do složek životního prostředí , zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Hodnocení znečištění životního prostředí metodami environmentální analýzy a ekotoxikologie, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Zatížení ekosystémů prioritními polutanty a možnosti jejich eliminace, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  Posouzení úrovně kontaminace vodního a terestrického ekosystému, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Hodnocení zátěže ekosystému prioritními polutanty, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2005

  Inovace předmětu Technologie nakládání s odpady, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail