Spolupráce ve výzkumu a vývoji

Fakulta chemická nabízí své špičkové přístrojové vybavení a erudované pracovníky pro partnerství ve výzkumu. Průmyslovým podnikům a dalším institucím nabízíme následující formy spolupráce.

Krátkodobé/jednorázové vědecko-technické služby

Na fakultě je k dispozici celá řada rutinních i unikátních experimentálních přístrojů, které lze využít pro zakázkové měření a analýzy. Pokud potřebujete překlenout výpadek vašeho přístroje nebo otestovat nestandardní postup, naše vybavení a pracovníci jsou vám k dispozici.

Smluvní výzkum

Jedná se o dlouhodobější systematickou spolupráci směřující k nalezení řešení určitého technologického problému či výzkumného úkolu. Po formální stránce se taková spolupráce řídí jednoduchou smlouvou, která určí její základní rámec (cena, doba řešení, otázka duševního vlastnictví k vytvořeným dílům apod.)

Účast ve společných projektech

Akademičtí pracovníci na FCH jsou nejen nadšenými pedagogy, ale také zapálenými výzkumníky. Většina z nich má bohaté zkušenosti s řešením výzkumných projektů základního nebo aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Fakultní týmy úspěšně řeší projekty tuzemských i mezinárodních poskytovatelů. Ve většině projektových týmů jsou zastoupeni průmysloví partneři. Společný výzkumný projekt je ideální formou spolupráce pro složitější a časové náročnější výzkumné úkoly (v řádu několika let).

Realizace kurzů profesního vzdělávání

školení, semináře, workshopy