Spolupráce v personální oblasti

Fakulta chemická patří k etablovaným a úspěšným součástem VUT. Ačkoliv se počtem zaměstnanců a studentů řadí k těm menším, z hlediska vědeckého výkonu je velmi úspěšná. Menší množství studentů má ale jednu výhodu – umožňuje totiž individuální přístup.

Stáže, semestrální projekty

Praktické zkušenosti ze stáží v partnerských firmách jsou mezi studenty velmi vyhledávané. Přináší jim totiž výhody při budoucím hledání zaměstnání. Pro poskytovatele stáže je to naopak snadná cesty k podchycení a vychování talentovaného zaměstnance. Zájemcům o poskytování stáží sdělí bližší informace proděkan pro vnější vztahy.

Vedení závěrečných kvalifikačních prací

Pokud vám vyhovuje dlouhodobější spolupráce, ideální je možnost vedení bakalářské nebo diplomové práce. Fakulta má v této oblasti bohaté a pozitivní zkušenosti a mezi studenty je obecně velmi populární. Po formální stránce je vyžadována domluva tří lidí: studenta, vedoucího práce a konzultanta. Odborník z firmy pak může působit buď jako vedoucí, nebo jako konzultant.

Více informací

Den chemie – Den otevřených dveří

Tradiční akce zaměřená na propagaci chemie a chemických technologií v nejrůznějších odvětvích průmyslu jako perspektivního oboru, jemuž se stojí za to věnovat. Funguje zároveň jako veletrh pracovních příležitostí. Stěžejní součástí Dne chemie jsou bezplatné prezentace společností a firem s výrobním programem zahrnujícím chemii a chemické technologie, v jejichž rámci lze oslovit jak studenty a zaměstnance fakulty, tak návštěvníky z řad uchazečů o studium i veřejnosti.

Více informací

Studentská odborná konference
Chemie je život

Pravidelná akce, během níž prezentují studenti doktorských, magisterských i bakalářských studijních programů zajímavé výsledky svých projektů a kvalifikačních prací. Je to jedinečná příležitost seznámit se s projekty talentovaných a motivovaných studentů. Stejně jako na „velkých“ konferencích, i na této akci studenti o svém tématu napíší příspěvek do konferenčního sborníku a připraví si prezentaci, kterou přednesou před vědeckým výborem příslušné sekce a ostatními účastníky konference. Ty nejlepší příspěvky jsou oceněny.

Více informací