Detail předmětu

Praktikum z technologie zpracování biopolymerů

FCH-MC_TZB_PAk. rok: 2022/2023

Studenti si v rámci serie laboratorních úloh rozšíří své laboratorní znalosti a praktické dovednosti, budou seznámeni se základními materiálovými a technologickými vlastnostmi vybraných biopolymerů a jejich využití v řadě hodnotných a aktuálních aplikací jako je příprava transportních systémů pro potravinářství a kosmetiku, enkapsulační techniky a postupy, příprava jedlých obalů anebo příprava mikročástic a mikrovláken.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou laboratorního cvičení. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

 

Způsob a kritéria hodnocení

Laboratorní postupy budou zveřejněna na e-learningu na začátku semestru. Před každým laboratorním cvičením, budou studenti přezkoušení z přípravy na cvičení. Studenti musí být na laboratorní úlohu teoreticky připraveni a musí mít stručnou formu písemné přípravy. Za znalosti překázané v kolokviu dostanou studenti max. 3 body, za praktickou práci odvedenou v praktiku získají studenti max. 3 body. Pokud při náhodném přezkoušení neprokážou dostatečnou znalost prováděné úlohy, jsou z laboratorního cvičení vyloučeni a chybějící úlohu musí absolvovat v náhradním termínu. 

Studenti budou pracovat ve skupinách po dvou a odevzdají jeden laboratorní protokol na e-learningu do 7 dnů od ukončení daného laboratorního cvičení. Pozdní předávání protokolů nebude akceptováno. Protokoly studenti odevzdaní v termínu na e-learningu, kde dostanou i zpětnou vazbu. Protokoly budou obodované v rozsahu do 4 bodů. Celkově studenti odevzdají 10 protokolů. 

Celkově studenti můžou na jednotlivém praktiku získat 10 bodů (3 body za teoretickou přípravu, 3 body za praktickou práci a 4 body za protokol).

Na posledních 2 hodinách studenti odprezentují své 5 min prezentace na vybrané téma (na začátku roku si studenti vyberou). Za prezentaci studenti získají max. 10 bodů. Za tuto prezentaci mohou získat 10 bodů. 

Celkově můžou studenti získat za praktika 110 bodů. Na získaní zápočtu musí studenti získat alespoň 55 bodů.

 

Osnovy výuky

Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty se základními vlastnostmi vybraných biopolymerů a způsoby jejich zpracování a využití v rámci řady hodnotných a aktuálních aplikací. Studenti si v rámci serie laboratorních úloh rozšíří své laboratorní znalosti a praktické dovednosti, budou seznámeni se základními materiálovými a technologickými vlastnostmi vybraných biopolymerů a jejich využití v řadě hodnotných a aktuálních aplikací jako je příprava transportních systémů pro potravinářství a kosmetiku, enkapsulační techniky a postupy, příprava jedlých obalů anebo příprava mikročástic a mikrovláken.
Laboratorní práce jsou cílené na podporu porozumění technologie zpracování biopolymerů a jejich vlastností. Důraz bude kladen na pochopení vztahu mezi chemickými a fyzkálními vlastnostmi biopolymerů a možnostmi jejich zpracování jako i aplikacemi.

1. Úvod do předmětu, organizační informaceod do biopolymerů (definice biopolymerů, klasifikace biopolymerů, typy a chemická struktura)
2. Identifikace běžných plastů podle jejich fyzikálních vlastností
3. Příprava biopolymeru na bázi škrobu
4. Příprava hydrogelů s magnetickými vlastnostmi na bázi poly(vinyl alkoholu) 
5. Izolace přírodního produktu, jeho identifikace a inkorporace do jedlých hydrogelů 6. Izolace proteinů z pšeničných otrub a jejich identifikace
6. Izolace proteinů z pšeničných otrub a jejich identifikace
7. Izolace fenolických látek pšeničných otrub a jejich identifikace
8. Enkapsulace přírodního produktu metodou odpařování emulze-rozpouštědla
9. Příprava a charakterizace liposomů
10. Příprava mikročástic z hydrofobních polyesterů
11. Příprava mikrovláken z hydrofobních polyesterů
12. Prezentace studentů na vybrané aktuální téma, 1 část
13. Prezentace studentů na vybrané aktuální téma, 2 část, zhodnocení prezentací studentů, vyhodnocení nejlepších prezentací

Učební cíle

Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty se základními vlastnostmi vybraných biopolymerů a způsoby jejich zpracování a využití v rámci řady hodnotných a aktuálních aplikací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Nezbytné pro úspěšné ukončení studia.

Základní literatura

V. Ducháček, POLYMERY: Výroba, vlastnosti, zpracování, použití, VŠCHT Praha (3. vydání, 2011), ISBN 978-80-7080-788-0 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný