Detail předmětu

Praktikum z chemického inženýrství II

FCH-BC_CHI2_PAk. rok: 2023/2024

Chemicko-inženýrské procesy separace na vzduchových třidičích, vzduchového chlazení, dvoufázového toku, tlakové filtrace, kavitačních jevů, kinetiky transportu vlhkosti v partikulárních systémech a dynamických účinků proudu plynu ve čtvrtprovozní velikosti zařízení.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní návyky a dovednosti při snímání, zpracování a vyhodnocování procesních dat ve čtvrtprovozní velikosti zařízení;

Prerekvizity

Matematika - základy vektorového, diferenciálního a integrálního počtu; používání programu EXCEL;
Fyzika - základy mechaniky, hydrodynamiky, termodynamiky a difuzních procesů;
Přístrojová technika - základy snímání, přenosu a zpracování dat fyzikálních veličin;

Literatura

Himmelblau D. M. : Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering. Fifth Edition, Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1989. ISBN 0-13-066086-6. (CS)
Robert H. Perry : Perry's Chemical Engineers' Platinum Edition, McGraw-Hill Professional, 1999 (CS)
Leon P. Berton: Chemical Engineering Research Trends , NOVA Publishers, 2007 (CS)
Kohei Ogawa: Chemical Engineering, A New Perspective, Elsevier, 2007 (CS)
Gavin Towler: Chemical Engineering Design, Principles, Practice and Economics of Plant and Process Design, Elsevier 2012, ISBN: 978-0-08-096659-5 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je formou klasifikovaného zápočtu. Hodnocení zápočtem je podmíněno účastí na plném počtu předepsaných měření, znalostí měřené tematiky, schopností orientovat se v procesu měření, samostatností projevenou při vlastním měření, kvalitou a včasností zpracování protokolu měření. Udělení zápočtu je podmíněno též uhrazených škod, ke kterým při měření eventuálně došlo a to v předepsané výši.
Měření v náhradních termínech je možné pouze ve velmi omezeném rozsahu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Doprava partikulárních látek šnekovými dopravníky a Třídění na vzduchových třídičích;
2) Vzduchové chlazení;
3) Dvoufázový tok;
4) Tlakové filtrace;
5) Kavitační jevy;
6) Kinetika transportu vlhkosti v partikulárních systémech;
7) Kinetika proudu plynu;

Poznámka: Skutečné pořadí měření úloh 1) - 7) pro jednotlivé dvojice studentů určuje vyučující

Cíl

Ověření platnosti teoretických vztahů jednotkových operací Chemického inženýrství na laboratorních zařízeních ve čtvrtprovozní velikosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na předepsané řadě měření, odevzdání protokolů všech měření v předepsané kvalitě.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný
 • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný
 • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor