Detail předmětu

Praktikum z mikrobiologie

FCH-BC_MIB_PAk. rok: 2023/2024

Zásady bezpečnosti práce v mikrobiologické laboratoři. Příprava živných médií, různé metody sterilace. Očkování, kultivace, izolace mikroorganismů. Příprava mikroskopických preparátů a jejich mikroskopické pozorování. Barvení dle Grama, další speciální barvicí techniky. Stanovení počtu buněk přímou a nepřímou metodou. Kvasinky a kvasinkovité mikroorganismy, plísně. Základní mikrobiologický rozbor vody a půdy. Mikrobiologická kontrola potravin.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Pro úspěšné absolvování praktických cvičení je třeba mít základní teoretické znalosti z obecné mikrobiologie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou pro udělení zápočtu je 100% účast na praktiku, vypracování a odevzdání protokolů v písemné formě a absolvování zápočtového testu na minimálně 70 %.
Docházka je povinná a je kontrolovaná vyučujícím.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy, metodami a technikami používanými při práci v mikrobiologické laboratoři.


Praktické znalosti a dovednosti základních mikrobiologických laboratorních metod: příprava kultivačního media, očkování, kultivace a izolace mikroorganismů, příprava mikroskopických preparátů, různé metody barvení, mikroskopické pozorování mikroorganismů.
Schopnost jejich aplikace pro mikrobiologický rozbor potravin, vody a jiných materiálů.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Drdák M., Veselá M.: Praktikum z obecné mikrobiologie. FCH VUT v Brně, Brno 1998. (CS)
Němec, M., Horáková, D.: Základy mikrobiologie. Vydavatelství MU, Brno 1999. (CS)

Doporučená literatura

Vytřasová, J., Bílková, Z.: Laboratorní cvičení z obecné mikrobiologie. Univerzita Pardubice, Pardubice 1998. (CS)
Horáková, K., Baráthová, H., Vollek, V.: Mikrobiológia - návody na cvičenie. Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Bratislava 1986. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný
  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zásady bezpečné práce v mikrobiologické laboratoři
1. Příprava sterilního skla a ostatních pomůcek
2. Příprava živných medií a jejich sterilace
3. Izolace, očkování a uchovávání MO. Podmínky kultivace MO.
4. Mikroskopické pozorování MO.
5. Negativní barvení, barvení pouzder, barvení spór
6. Přímé stanovení počtu buněk MO počítáním pod mikroskopem, vitální barvení
7. Nepřímé stanovení počtu buněk MO kultivační metodou
8. Sledování morfologických znaků kvasinek
9. Bakterie ve vodě - základní mikrobiologický rozbor vody
10. Sledování morfologických znaků plísní
11. Mikrobiologický rozbor půdy
12. Mikrobiologická kontrola potravin

eLearning