Detail předmětu

Recyklace a využití odpadních materiálů

FCH-MC_RVOMAk. rok: 2023/2024

Předmětem kurzu je pochopení recyklace odpadních materiálů (polymerních, stavebních a kovových) jako komplexní problematiky zahrnující legislativní, ekonomické a technické požadavky. Probírán je celý proces, počínaje sběrem odpadu a končící využitím s důrazem na minimalizaci skládkování a dopadů na životní prostředí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Základní znalosti z chemie a technologie polymerů, maltovin, keramiky a kovů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Ustní zkouška v rozsahu probíraného učiva definovaného osnovou předmětu s písemnou přípravou.
Není

Učební cíle

Získání znalostí o legislativní a praktické problematice týkající se recyklace a využívání odpadních materiálů, a to zejména polymerního odpadu (termoplasty, termosety, vulkanizáty), stavebních a průmyslových anorganických odpadů a kovových a kovonosných odpadů.
Studenti si osvojí znalosti o legislativní a praktické problematice týkající se recyklace a využívání odpadních materiálů, a to zejména polymerního odpadu (termoplasty, termosety, vulkanizáty), stavebních a průmyslových anorganických odpadů a kovových a kovonosných odpadů.

Základní literatura

Goodship V.: Introduction to Plastics Recycling. Smithers Rapra Technology Limited , Shawbury, UK 2007. (CS)
Pacheco-Torgal F. et al.: Handbook of recycled concrete and demolition waste, Woodhead Publishing Limited, 2013. (CS)
Botula J.: Recyklace odpadů kovových a kovonosných, VSB-TUO, 2003 (CS)

Doporučená literatura

Ehring R. J.: Plastics Recycling: Products and Processes. Hanser Publishers, New York 1992. (CS)
European Commission: EU Construction and Demolition Waste Management Protocol, 2016 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program NPCP_CHTM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHTMS magisterský navazující

    specializace --- , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    specializace --- , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Polymerní materiály:
1. Legislativa a názvosloví, sběr, identifikace a třídění odpadu
2. Zpracovatelské technologie v tavenině, aditiva pro recykláty
3. Recyklace termoplastů
4. Recyklace PET
5. Recyklace termosetů a vulkanizátů
6. Chemická recyklace a termický rozklad
7. Energetické využití
8. Problémy a perspektivy recyklace a likvidace polymerního odpadu v EU, recyklace versus biodegradace

Anorganické materiály:
9. Legislativa, life-cycle assesment, technologie třídění a úpravy stavebního odpadu
10. Betonový, cihelný a asfaltový recyklát
11. Recyklace skla, využívání průmyslových odpadů
12. Recyklace železných kovů
13. Recyklace neželezných kovů

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor