Detail předmětu

Speciální technologie maltovin

FCH-MC_STMAk. rok: 2023/2024

Předmět se bude zabývat moderními maltovinami a pojivy. Konkrétně půjde o tato témata: běžné maltoviny (omítky, stěrky, potěry, lepidla, spárovací hmoty), HPC, UHPC, RPC, ternární pojiva PC-AC-CS, žárobetony, pojiva pro vysoké teploty, expanzní maltoviny, 3D tisk, pěnové maltoviny, pórobeton, vláknocementové desky, textilní beton, polymerní maltoviny, polymer-cementové maltoviny, MDF kompozity, alkalicky aktivované systémy, alkalicky aktivované systémy II, sanace stavebních hmot.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Základní znalosti z anorganické a fyzikální chemie a ze silikátové technologie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Ústní zkouška s přípravou (30 min) v rozsahu daném osnovou předmětu a rozsahem přednášek.
Výuka není v průběhu semestru kontrolována.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se speciálními druhy v současnosti používaných maltovin a pojivových systémů.
Absolvováním predmětu by měli posluchači získat znalosti a přehled v oblasti speciálních maltovim, HPC, UHPC, RPC, ternárních pojiv PC-AC-CS, žárobetonů, expanzních maltovin, pórobetonu, vláknocementových prvků, polymerních maltovin, polymer-cementových maltovin, MDF kompozitů, alkalicky aktivovaných systémů a sanace stavebních hmot.

Základní literatura

Ivan Odler, Special inorganic cements, ISBN 978-0-419-22790-8 (EN)
Pierre-Claude Aitcin, Vysokohodnotný beton, ISBN 80-86769-39-9 (CS)
Shi, Krivenko, Roy, Alcali-activated cements and concretes, ISBN 10: 0-415-70004-3 (EN)

Doporučená literatura

Provis, van Deventer, Alcali activated materials, ISBN 978-94-007-7651-5 (EN)
Joseph Davidovits, Geopolymer Chemistry and aplications, ISBN 2-9514820-1-9 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NPCP_CHTM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHTMS magisterský navazující

    specializace --- , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    specializace --- , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Běžné maltoviny (omítky, stěrky, potěry, lepidla, spárovací hmoty)
2. HPC, UHPC, RPC 
3. Ternární pojiva PC-AC-CS 
4. Žárobetony, pojiva pro vysoké teploty 
5. Expanzní maltoviny, pěnové maltoviny, polystyrenbeton 
6. Pórobeton, vápnopískové bloky 

7. Vláknocementové desky, textilní beton, 3D tisk
8. Polymerní maltoviny, polymer-cementové maltoviny 
10. MDF kompozity 
11. Alkalicky aktivované systémy 
12. Historické maltoviny 
13. Sanace stavebních hmot
14. Opakování


Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor