Detail předmětu

Technologie v silikátovém průmyslu

FCH-MC_TSPAk. rok: 2023/2024

Obsahově předmět komplexně pokrývá procesy a jejich řízení v technologii silikátů. Jedná se o dopravu a skladování pevných látek, kapalin a plynů, drcení a drtiče, mletí a mlýny, sušení a sušící zařízení, flitrace plynů a kapalin, vypírky lomového kamene, pece a pecní systémy, kalcinátory, ohřev a chlazení, doprava látek v podniku - dopravníky a potrbní systémy, odsřeďování, třídění a základní testy a analýzy nezbytné při řízení silikátových a nastavení silikátových výrob.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Požadované znalosti z chemického inženýrství, anorganické chemie, fyziky a fyzikální chemie úrovni bakalářského studia. Jako jsou základní fyzikální principy využitelné při technologických operacích. Síly, elektrické vlastnosti, magnetické vlastnosti tlak atmosferický, tlak hydrostatický, velikost částic, hmotnost, fáze a fázové přeměny.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou pro úspěšné absolvování zkoušky z předmětu mechanické procesy v technologii silikátů je zvládnutí učiva popsaného v obsahu předmětu a to nejméně ze 50 %. Předmět je ukončen ústní zkouškou, kde jsou hodnoceny znalosti studenta.
Účast na přednáškách není povinná, posuzovány budou výhradně znalosti studenta v příslušném zkouškovém období.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenta se základními procesy a principy, které jsou běžně používány ve všech průmyslových odvětvích. Předmět bude zaměřen na zařízení, postupy a technologie především v průmyslu silikátů a na nejpoužívanější technologie napříč průmyslem. Student po absolvování kurzu bude mít přehled o technologiích, zařízeních i principech jaké jsou používány v reálném průmyslu současnosti.
Student má přehled o zařízeních a procesech jež se v průmyslu používají. Posluchač umí vysvětlit na jakých principech procesy a zařízení fungují a vyhodnotit vhodnost použití těchto metod pro konkrétní aplikace.

Základní literatura

prof.Dr. Ing. Vladimír Šatava: Fyzikální chemie silikátů I a II (CS)
Hlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL PrahaHlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL PrahaHlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL PrahaHlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL PrahaHlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL PrahaHlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL PrahavHlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL PrahaHlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL PrahaHlaváč J., Základy technologie silikátů, SNTL Praha (CS)
Catherine E. Housecroft, Alan G. Sharpe , Inorganic chemistry, Fourth edition, Pearson 2012, ISBN 978-0-273-74275-3 (EN)
Hanykýř V., Kutzendörfer J., Technologie keramiky, VEGA Praha (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program NPCP_CHTM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHTMS magisterský navazující

    specializace --- , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    specializace --- , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky průmyslových výrob
2. Těžba, lomy, doly, drcení, mletí
3. Třídění, podniková a dálková doprava – pevné látky, kapaliny, plyny
4. Ohřev, výpal, pece sušárny
5. Chlazení, regulace teploty
6. Měření objemů, stavoznaky, regulace
7. Technologická voda, úprava, použití
8. Filtrace, typy filtrů, způsoby filtrace
9. Odstřeďování, vypírky lomového kamene, flotace
10. Technologické zařízení významných výrob I
11. Technologické zařízení významných výrob II
12. Podpůrné energetické provozy - odsíření, denitrifikace
13. Opakování

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor