Detail předmětu

Potravinářská chemie a biochemie

FCH-DCO_PCHBAk. rok: 2023/2024

Předmět zahrnuje pokročilé kapitoly z oblasti majortiních složek potravin, jako jsou bílkoviny, sacharidy, lipidy a jejich stavební složky, dále z oblasti minorintích složek potravin - trpké látky, vitaminy, barviva, aromatické, chuťové a vonné látky a látky aditivní. Důraz bude však kladen kromě struktury a funkce zejména na studium reakcí a změn, kterým uvedené minoritní složky podléhají při zpracování surovin a polotovarů. Dále budou studovány též mechanismy reakcí probíhající mezi složkami potravin navzájem. Budou sledovány změny probíhající v potravinách během skladování za různých podmínek, reakce iniciované exogenními faktory a možnosti omezení nebo eliminace škodlivých změn.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

kolokvium
není

Učební cíle

Cílem povinného předmětu doktorského studijního programu je prohloubit znalosti posluchačů z oblasti potravinářské chemie a biochemie a vytvořit dostatečný teoretický základ k řešení disertační práce.
Studenti získají rozšiřující hluboké znalosti z chemie a biochemie potravin.

Základní literatura

Velíšek J.: Chemie potravin I, II, III; OSSIS Tábor, 2002
Voet D., Voet J.: Biochemie. Academia Publishing 2002.
Belitz H.D. et al: Food Chemistry. Springer. 5th Edition. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DPCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

eLearning