Detail předmětu

Moderní postupy valorizace potravinářských odpadů

FCH-DCO_MPVAk. rok: 2023/2024

Studenti budou seznámeni s jednotlivými technologiemi zpracování, využití, recyklace, zneškodňování a minimalizace vzniku odpadů v zemědělství, potravinářství, lesnictví a dalších přidružených průmyslových odvětvích. Důraz bude kladen na procesy biologické úpravy odpadů, možnosti hydrotermínlá úpravy, hydrolýzy a detoxifikace odpadních surovin. V rámci předmětu budou studenti informováni i o právních normách zabývajících se nakládáním s odpady a o metodách analýzy odpadů zemědělsko-potravinářského komplexu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

kolokvium
není

Učební cíle

Cílem tohoto předmětu je seznámení studentů s jednotlivými technologiemi zpracování, využití, recyklace, zneškodňování a minimalizace vzniku odpadů v zemědělství, potravinářství, lesnictví a dalších přidružených průmyslových odvětvích. Důraz bude kladen na procesy úpravy odpadů a možnosti valorizace odpadních surovin využitím v biotechnologiích a dalších typech aplikací.
Rozšíření poznatků z moderních metod a postupů valorizace potravinářských odpadů.

Základní literatura

Kizlink J.: Nakládání s odpady. Fakulta chemická VUT, Brno 2007. (CS)

Doporučená literatura

Brožek F., Urban R., Zemánek Z.: Recyklace. Moravia Tisk, Vyškov 2003. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

eLearning