Detail předmětu

Pokročilá organická chemie

FCH-DCO_OCHAk. rok: 2023/2024

Role organické syntézy pro konstrukci pokročilých organických molekul, změna vlastností materiálů, organické donory, organické akceptory, syntéza konjugovaných molekul, cross-kapligové reakce, metody polymerizace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

kolokvium
není

Učební cíle

Cílem předmětu je detailní studium vybraných fragmentů organické chemie a organické syntézy. Předmět se bude zaměřovat na chemii funkčních skupin a jejích transformace, jako i metody chránění funkčních skupin. Studenti budou rovněž seznámeni s moderními metodami tvorby C-C vazby a následnou inkorporaci molekul do oligomerních a polymerních struktur. Předmět bude dále zaměřen na jednoduché i vícestupňové syntézy. Studenti se rovněž seznámí s chemii dendrimerů a s procesy užívanými k separaci a čištění organických molekul. Struktura předmětu je koncipována tak, aby po absolvování této disciplíny byli studenti dobře připraveni pro studium dalších předmětů, které bezprostředně teoreticky i prakticky navazují na tento studijní předmět.

Základní literatura

Clayden J., Greeves N., Waren S.: Organic Chemistry. Oxford University Press, 2012. (EN)
Anslyn E.V., Dougherty D.A.: Moder Physical Organic Chemistry. University Science Books, Sausalito,2006. (EN)
McMurry J.: Organická chemie. VUTIUM 2007. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DKCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program DPCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný