Detail předmětu

Bakalářská práce

FCH-BC_BAP_CHTMAk. rok: 2024/2025

V rámci předmětu zpracovávají studenti bakalářskou práci. Formulují cíle práce, provedou literární rešerší na zadané téma, samostatně provedou vlastní experimentální, resp. teoretickou práci. Dále zpracují a diskutují získané experimentální výsledky. Problematiku bakalářské práce obhajují u státní zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

12

Vstupní znalosti

Znalosti matematiky, fyziky a chemie v oblasti řešené problematiky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zadání bakalářské práce obdrží student v zimním semestru posledního roku studia, hlavní část experimentální a teoretické práce vykoná v letním semestru posledního roku studia. Na návrh vedoucího práce je udělen studentovi zápočet, který je zapsán garantem studijního programu. Zápočet je udělen na základě výsledků dosažených bakalářem a na základě jeho iniciativního přístupu k vlastní práci. Po vložení elektronické verze práce je vedoucí práce povinen zkontrolovat pomocí aktuálně na VUT používaného antiplagiátorského systému porovnání textu odevzdané závěrečné práce s texty závěrečných prací uložených v databázi závěrečných prací a s texty dalších publikací (v systému Apollo).
samostatná práce studentů

Učební cíle

Cílem předmětu je provedení literární studie a její zpracování do ucelené práce, která zpravidla zahrnuje i praktickou část na zadané téma.
Studenti získají zkušenosti ze samostatné práce na zadané téma.

Základní literatura

literatura dle zadaného tématu (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BPCP_CHTM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BPCP_MPMU bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Speciální laboratoř

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Cíl práce
2. Literární rešerše
3. Experimentální práce
4. Výsledky a diskuse