Detail předmětu

Biotechnologie I

FCH-BC_BIT1Ak. rok: 2024/2025

Cílem předmětu Biotechnologie I je seznámit posluchače se základními principy biotechnologií, jejich jednotkovými operaci a zařízením. Biotechnologie I obsahuje především základní potravinářské biotechnologie – pivovarství, sladařství, výrobu pekařského droždí a jiné mikrobiální biomasy, vinařství, fermentační výrobu ethanolu a alkoholických nápojů

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Dobrá znalost mikrobiologie kvasinek a bakterií vč. jejich metabolismu, dobrá znalost biochemie. Základní znalosti o kultivačních technikách, bioinženýrských základech průmyslových fermentací (zvláště o kinetice procesu, hmotnostním a energetickém bilancování procesů). Základy sanitace ve fermentačním průmyslu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Studenti musí vypracovat a úspěšně obhájit zápočtový projekt v dané oblasti biotechnologie. K písemné zkoušce se vyžadují dobré znalosti všech probíraných technologií.
Zápočet - povinná účast na cvičení, průběžné testy
Zkouška - písemný test + ústní zkouška

Učební cíle

Cílem předmětu Biotechnologie I je seznámit posluchače se základními principy biotechnologií, jejich jednotkovými operaci a zařízením. Biotechnologie I obsahuje především technologie založené na kvasinkové buňce – pivovarství, sladařství, výrobu pekařského droždí a jiné mikrobiální biomasy, vinařství, fermentační výrobu ethanolu a alkoholických nápojů.

Získané znalosti jsou východiskem pro optimalizaci, měření a řízení bioprocesu. Seminář navazuje na přednášky z předmětu ve směru integrace poznatků z mikrobiologie, biochemie, chemického a biochemického inženýrství.

Základní literatura

M.Moo-Young: Comprehensive Biotechnology, Vol.2 and 3. Pergamon Press 1985. (EN)
Rychtera m., Uher J., Páca J.: Lihovarství, drožďarství a vinařství. VŠCHT Praha 1991. (CS)
V.Krumphanzl a Z. Řeháček: Mikrobiální technologie. Academia, Praha 1987. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Obecný úvod do biotechnologií, historie, specifika biotechnologických výrob, surovinová základna mikrobiálních biotechnologií, nároky na mikrobiální kultury.
2. Logika biotechnologických procesů, up-stream processing, sterilizace zařízení, základní kultivační schémata, kinetika mikrobiálních procesů a její praktické důsledky, down-stream processing.
3. Bioreaktory a další zařízení používané v biotechnologiích.
4. Měření a regulace biotechnologických procesů.
5. Výroba a druhy sladu.
6. Výroba piva.
7. Výroba alkoholů a lihovin.
8. Výroba vína.
9. Výroba kyseliny octové.
10. Výroba kyseliny mléčné.
11. Výroba pekařského droždí a krmné biomasy.
V rámci přednášek bude zařazena 1 přednáška odborníka z praxe.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor