Detail předmětu

Genové technologie

FCH-BC_GETAk. rok: 2024/2025

Cílem předmětu je úvod do základních metod používaných v rámci genomiky a proteomiky. Technologie rekombinantní DNA – izolace a charakterizace DNA, klonování, polymerázová řetězová reakce, sekvenování, mapování genomu. Metody transformace, přehled transformačních vektorů. Metody identifikace rekombinantní DNA, exprese genů v mikrobiálních, rostlinných a živočišných buňkách. Separace, purifikace a identifikace exprimovaných proteinů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Písemný test a ústní zkouška. Zpracování a prezentace seminárního projektu.
Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se. Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím.

Učební cíle

Základní metody používané v rámci technologie rekombinantní DNA: izolace a charakterizace DNA, restrikční endonukleázy a další enzymy, klonování DNA pomocí polymerázové řetězové reakce, mapování genomu, metody transformace a přehled transformačních vektorů, identifikace rekombinantní DNA, exprese genů v mikrobiálních (bakterie, kvasinky) a v živočišných buňkách – markery, identifikace a purifikace exprimovaných proteinů (PAGE-SDS, western blot, imunodetekce). Geneticky modifikované organismy.
Princip a teoretický základ genových technologií a různé typy jejich biotechnologických aplikací. Nové strategie v rámci genového inženýrství.

Základní literatura

Brazda V., Genové technologie – eLearningový kurz, 2020 (CS)

Doporučená literatura

Snustad P.D. Simmons M.J., Genetika, MUNI Press, 2017 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, letní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy molekulární genetiky; struktura a funkce informačních makromolekul
2. Přehled metod izolace a analýzy nukleových kyselin
3. Transformační vektory, restrikční endonukleázy a další enzymy používané k analýze a úpravám nukleových kyselin.
4. Hybridizace nukleových kyselin.
5. Metody transformace, kritéria selekce rekombinantních buněk.
6. Klonování DNA, polymerázová řetězová reakce, využití PCR v klinické a potravinářské diagnostice
7. Molekulární analýza genomu – sekvenování. Genové knihovny.
8. Mutageneze – náhodná, místně cílená.
9. Produkce, izolace a analýza rekombinantních proteinů
10. Příprava transgenních organismů, optimalizace exprese transgenů.
11. Geneticky modifikované mikroorganismy a jejich využití.
12. Transformace vyšších organismů - rostlin a živočichů.
13. Přehled aplikací genového inženýrství v potravinářství a biotechnologii, genová terapie

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor