Detail předmětu

Hygiena v potravinářských technologiích

FCH-BC_HYPAk. rok: 2024/2025

Studenti si osvojí základní principy hygienického zpracování potravin. Hlavní náplní předmětu je přehled biologických "nebezpečí", která se mohou vyskytnout při nesprávném (nehygienickém) procesu jejich technologického zpracování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Mikrobiologie potravin - růst a množení mikroorganismů v potravinách. Mikrobiální rozklad potravin - fyzikální, chemické a biologické principy ochrany potravin.
Chemické složení potravin - přirozené složky potravin (bílkoviny, lipidy, sacharidy).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky absolvování zkoušky:
a) písemná část - 10 otázek zaměřených na zvládnutí všech oblastí problematiky hygieny potravin, pochopení vzájemných souvislostí a schopnost aplikace v praxi
b) ústní část- případné doplňující otázky

Pravidelné konzultace.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy hygienického zacházení s potravinami především během technologického procesu jejich výroby.
Získané teoretické znalosti:
- nežádoucí změny potravin a jejich důsledky z hlediska hygienického a zdravotního
- přehled alimentárních onemocnění, jejich příznaky, způsoby přenosu, léčení
Schopnost uplatnit tyto poznatky v potravinářské praxi.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Charakteristika a zvláštnosti potravinářského průmyslu
2. Principy nejvýznamnějších potravinářských technologií
3. Hygienická rizika nejvýznamnějších potravinářských technologií
4. Nežádoucí změny v potravinách (plesnivění, hniloba, kvašení, karamelizace, Maillardova reakce, žluknutí tuků, hydrogenace, mechanické nečistoty, škůdci).
5. Přehled onemocnění a otrav z potravin (bakteriální, virová, prionová, plísňová onemocnění a mykotoxiny, parazitární onemocnění).