Detail předmětu

Týmový praktický projekt - BT

FCH-BC_TP_BTAk. rok: 2024/2025

Obsahem praktického předmětu je teoretická i praktická výuka způsobu práce v odborném týmuv rámci týmového řešení konkrétního problému z oblasti potravinářské biotechnologie. Na základě zaměření pracovišť FCH budou navržena témata, k jejichž řešení se studenti přihlásí podle zájmu o konkrétní problematiku a vytvoří malé týmy. Na základě získaných poznatků z oblasti týmové práce a řízení lidských zdrojů si studenti rozdělí role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém. Zpracují záměr, metodiku, stanoví si cíle a realizují experimentální/procesní blok. Vypracují souhrnnou závěrečnou zprávu, která bude podrobena oponentuře a jejíž výstupy studenti představí v rámci prezentace průběhu řešení a výstupů projektu. Předmět je přípravou na následující řešení individuálních projektů v rámci diplomových prací, kdy se studenti musí zařadit do existujících výzkumných týmů a plnit přidělenou roli. Součástí předmětu jsou i exkurze do vhodných podniků (viz osnova) a možnosr řešení projektů zadávaných přímo z technologické praxe.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet bude získán po předložení a kontrole souhrnné zprávy a prezentaci výsledků projektu. Podmínkou je aktivní účast n seminářích.
Výuka formou seminářů je povinná a bude kontrolovaná.

Učební cíle

Cílem předmětu je uvést základy projektového řízení a týmového řešení konkrétního problému z oblasti biotechnologie. Studenti vytvoří malé týmy, rozdělí si role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém z některé z oblastí odborné praxe včetně experimentální nebo procesní části. Výsledkem bude oponovaná souhrnná zpráva a prezentace průběhu řešení a výstupů projektu.
Studenti si prakticky osvojí pravidla práce v odborném týmu v rámci týmového řešení konkrétního problému z oblasti biotechnologie, zejména potravinářské biotechnologie. Na základě získaných poznatků z oblasti týmové práce a řízení lidských zdrojů si studenti vytvoří malé týmy podle zájmu o konkrétní problematiku, rozdělí si role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém teoreticky i experimentálně. Naučí se pravidla zpracování závěrečné souhrnné zprávy a připraví se na oponenturu. V rámci prezentace průběhu řešení a výstupů projektu získají nové prezentační dovednosti. Předmět je přípravou na následující řešení individuálních projektů v rámci diplomových prací, kdy se studenti musí zařadit do existujících výzkumných týmů a plnit přidělenou roli. Součástí předmětu jsou i exkurze do vhodných podniků (viz osnova) a možnost získání praktických zkušeností přímo z technologické praxe.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.týden: Úvod do výuky, projektové řízení, týmová práce. Rozdělení studentů do týmů (po 4-5 členech), výběr témat a supervizorů.

Témata - příklady:
1. Biotechnologická příprava mikrobiálního metabolitu - produkce provitaminu A ve fermentoru.
2. Vliv surovin a vybraných technologických postupů na kvalitu kvasného produktu - piva.
3. Využití molekulárních metod k identifikaci probiotik v potravinách.
4. Vliv stresových faktorů na fermentační produkci zásobních polymerů u bakterií.
5. Téma z praxe: Využití potravinářských odpadů z výroby vína k mikrobiální produkci kyseliny mléčné a ethanolu.
6. Téma z praxe v návaznosti na exkurzi do firmy Bioveta
7. Téma z praxe v návaznosti na exkurzi do firmy Pharmaceutical Biotechnology

2.-9. týden:
1. Exkurze - společnost Bioveta, Ivanovice na Hané (fermentační výroba veterinárních léčiv a diagnostiky)
2. Exkurze - společnost Pharmaceutical Biotechnology (aplikace probiotik do potravinových doplňků a hygienických potřeb
3. Zpracování projektového zadání - teoretický i praktický blok; kontrolní dny v jednotlivých týmech.

10.-13. týden: Prezentace výsledků jednotlivých týmů (1 seminář = 3 týmy), diskuse, oponentura závěrečné zprávy.