Detail předmětu

Týmový praktický projekt - CHPL

FCH-BC_TP_CHPLAk. rok: 2024/2025

Obsahem praktického předmětu je teoretická i praktická výuka způsobu práce v odborném týmu v rámci týmového řešení konkrétního problému z oblasti technologie zpracování a chemie přírodních a léčivých látek. Na základě zaměření pracovišť FCH budou navržena témata, k jejichž řešení se studenti přihlásí podle zájmu o konkrétní problematiku a vytvoří malé týmy. Na základě získaných poznatků z oblasti týmové práce a řízení lidských zdrojů si studenti rozdělí role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém. Zpracují záměr, metodiku, stanoví si cíle a realizují experimentální blok. Vypracují souhrnnou závěrečnou zprávu, která bude podrobena oponentuře a jejíž výstupy studenti představí v rámci prezentace průběhu řešení a výstupů projektu. Předmět je přípravou na následující řešení individuálních projektů v rámci diplomových prací, kdy se studenti musí zařadit do existujících výzkumných týmů a plnit přidělenou roli. Součástí předmětu jsou i exkurze do vhodných podniků (viz osnova) a možnosr řešení projektů zadávaných přímo z technologické praxe.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet bude získán po předložení a kontrole souhrnné zprávy a prezentaci výsledků projektu. Podmínkou je aktivní účast na seminářích.
Účast na seminářích je povinná a bude kontrolovaná.

Učební cíle

Cílem předmětu je uvést základy projektového řízení a týmového řešení konkrétního problému z oblasti technologie zpracování a chemie přírodních a léčivých látek. Studenti vytvoří malé týmy, rozdělí si role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém z některé z oblastí výzkumu nebo odborné praxe včetně experimentální části, případně procesní části ve spolupráci s průmyslovou praxí. Výsledkem bude oponovaná souhrnná zpráva a prezentace průběhu řešení a výstupů projektu.
Studenti si prakticky osvojí pravidla práce v odborném týmuv rámci týmového řešení konkrétního problému z oblasti chemie a technologie zpracování přírodních a léčivých látek. Na základě získaných poznatků z oblasti týmové práce a řízení lidských zdrojů si studenti vytvoří malé týmy podle zájmu o konkrétní problematiku, rozdělí si role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém teoreticky i experimentálně. Naučí se pravidla zpracování závěrečné souhrnné zprávy a připraví se na oponenturu. V rámci prezentace průběhu řešení a výstupů projektu získají nové prezentační dovednosti. Předmět je přípravou na následující řešení individuálních projektů v rámci diplomových prací, kdy se studenti musí zařadit do existujících výzkumných týmů a plnit přidělenou roli. Součástí předmětu jsou i exkurze do vhodných podniků (viz osnova) a možnost získání praktických zkušeností přímo z technologické praxe.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.týden: Úvod do výuky, projektové řízení, týmová práce. Rozdělení studentů do týmů (po 4-5 členech), výběr témat a supervizorů.
Témata - příklady:
1. Technologická příprava a analýza složení biomasy zelených řas rodu Chlorella .
2. Změny obsahu kofeinu v různých typech bylinných čajů podle technologie zpracování.
3. Technologická úprava biomasy a stanovení beta-glukanů u kvasinek rodu Saccharomyces.
4. Technologické zpracování vybraných typů drobných plodů a sledování změn obsahu vitaminů a antioxidantů.
5. Téma z praxe: Vývoj kombinovaných preparátů s obsahem prebiotik a probiotik.
6. Téma z praxe v návaznosti na exkurzi do firmy Vitar
7. Téma z praxe v návaznosti na exkurzi do firmy Fosfa, a.s.

2.-9. týden:
1. Exkurze - společnost Vitar, s.r.o., Tišnov (výroba potravinových doplňků a kosmetiky na přírodní bázi)
2. Exkurze - společnost Fosfa, a.s., Břeclav (vývoj potravin nového typu; produkce hygienických prostředků na ekologické a přírodní bázi)
3. Zpracování projektového zadání - teoretický i praktický blok; kontrolní dny v jednotlivých týmech.

10.-13. týden: Prezentace výsledků jednotlivých týmů (1 seminář = 3 týmy), diskuse, oponentura závěrečné zprávy.