Detail předmětu

Vybrané kapitoly z organické chemie

FCH-BC_VODAk. rok: 2024/2025

Předmět poskytuje znalost z vybraných kapitol organické chemie, jako přímá nástavba základních kurzů. Jedná se o rozšíření specifických segmentů, student hlouběji pronikne do základních mechanismů organických reakcí a specifických typů reakcí.

 

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Organická chemie

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Klasifikovaný zápočet na základě úspěšného zvládnutí zápočtového písemného testu. Stupnice: A: 100 - 81 bodů; B: 80-71 bodů; C: 70 - 61 bodů; D: 60-59 bodů; E: 50-41 bodů; F: 40 a méně bodů
Účast na přednáškách není povinná, ale vzhledem ke specifickému charakteru předmětu se doporučuje.

Učební cíle

Cílem je navázat na základní znalosti z pedmětů Organická chemie I a II a detailněji se zaměřit na vybrané kapitoly. V návaznosti na již zjískané vedomosti z předešlích kapitol Organické chemie se bude problematika tohoto předmětu soustředit na prohlubování vedomostí a znolostí studentů souvisejících s tvorbou vazby C-C, chráněním funkčných skupin, selektivní reaktivitou aromatických a heteroaromatických sloučenin.
Absolvováním daného pedmětu student získá ucelené znalosti obohacené o vybrané kapitoly Organické chemie. Detaině se obeznámí s tvorbou vazby C-C, selektivní reaktivitou aromatických a heteoraomatických sloučenin a zjíská komplexní znalosti o chránění funkčních skupi. Uvedené znalosti umožňují celé spektrum aplikací jak v akademické, tak průmyslové sféře.

Doporučená literatura

Organická chemie, John McMurry, VUTIUM, 2015 (CS)
Organic Chemistry, Jonathan Clayden, Oxford, 2012 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BKCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program BPCP_CHTOZP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmět poskytuje znalost z vybraných kapitol organické chemie, jako přímá nástavba základních kurzů. Jedná se o rozšíření specifických segmentů, student hlouběji pronikne do základních mechanismů organických reakcí a specifických typů reakcí. 

1+3.Nukleofilní substituce


4+5. Chránění funkčných skupin
6+7. Organokovové činidla a cross-coupling reakce (tvorba vazby C-C)
8+10. Aldolizačné reakce (tvorba vazby C-C)
11+13. Aromatické a heteroaromatické sloučeniny