Detail předmětu

Základy potravinářských technologií

FCH-BC_ZPTAk. rok: 2024/2025

Studenti si osvojí základní teoretické principy technologického procesu výroby nejdůležitějších potravinářských komodit, jako je maso, mléko a mléčné výrobky, chléb a pečivo, cukr, čokoláda aj.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Základní znalosti z oborů fyzikální chemie, chemie potravin, biochemie, mikrobiologie, principů uchovávání potravin

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky absolvování zkoušky:
a) písemná část – 3 otázky (3 vybrané komodity) – postup (schéma) a popis jednotlivých technologických operací (nutná min. 50% úspěšnost)
b) ústní část- případné doplňující otázky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními technologickými postupy výroby vybraných nejdůležitějších potravinářských výrobků.
Studenti budou ovládat principy a postupy technologie výroby základních rostlinných a živočišných potravin a nápojů, včetně fyzikálních, chemických a biologických procesů probíhajících v jednotlivých fázích výroby.

Základní literatura

"Hui, Y. H.: Encyclopedia of Food Science and Technology. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1992. (EN)
Drdák, M. a kol.: Základy potravinárskych technologií; Vydavatelstvo Malé centrum 1996 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zpracování ovoce a zeleniny.
2. Výroba ovocných šťáv a šťávních koncentrátů.
3. Technologie výroby cukru.
4. Zpracování kakaových bobů, výroba čokolády.
5. Zpracování obilnin a zrnin, technologie mlynářství.
6. Pekárenská technologie.
7. Technologie zpracování masa.
8. Technologie zpracování vajec a výroba vaječných výrobků.
9. Technologie zpracování mléka a smetany.
10. Technologie výroby fermentovaných mléčných výrobků.
11. Technologie výroby sýrů a tvarohů.
12. Technologie výroby rostlinných a živočišných tuků a olejů.
V rámci přednášek bude zařazena 1 přednáška odborníka z praxe.