Detail předmětu

Atomová absorpční spektrometrie v environmentální analýze

FCH-MC_AASAk. rok: 2024/2025

Náplní předmětu Atomová absorpční spektrometrie v environmentální analýze jsou: pokročilé metody přípravy analytického vzorku, teoretické aspekty AAS, instrumentace AAS, metody korekce pozadí, vývoj analytické metody v AAS pro stopovou analýzu, atomová absorpční spektrometrie s plamenovou a elektrotermickou atomizací, atomová absorpční spektrometrie s dávkováním pevných vzorků, atomová absorpční spektrometrie s kontinuálním zdrojem záření, generování těkavých hydridů, stanovení rtuti a jejích forem, a dále vybrané problémy stanovení prvků pomocí AAS a praktická ukázka stanovení kovů pomocí AAS.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Ústní zkouška v rozsahu probírané problematiky (podmínkou absolvování je zodpovězení alespoň 50% otázek).
Účast na přednáškách není povinná pouze doporučená.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je podat ucelený přehled o využití atomové absorpční spektrometrie (AAS) při analýze vzorků životního prostředí. Konkrétně se jedná o získání odborných znalostí v oblasti instrumentace metody, praktického provedení analýzy i vyhodnocení dat. Cílem tohoto předmětu je zejména pochopení teoretických principů a navržení analytické metody včetně korekce pozadí a eliminace interferencí ve stopové analýze prvků.

Základní literatura

Komárek, J.: Atomová absorpční spektrometrie. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. ISBN 80-210-2500-X (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pokročilé metody přípravy analytického vzorku pro AAS
2. Teoretické aspekty atomové absorpční spektrometrie
3. Instrumentace AAS
4. Metody korekce pozadí
5. Vývoj analytické metody v AAS pro stopovou analýzu
6. Atomová absorpční spektrometrie s plamenovou atomizací (F-AAS)
7. Atomová absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací (ET-AAS)
8. Atomová absorpční spektrometrie s dávkováním pevných vzorků (SS-ET-AAS)
9. Atomová absorpční spektrometrie s kontinuálním zdrojem záření (HR-CS AAS)
10. Generování těkavých hydridů
11. Stanovení rtuti a jejích forem (analyzátory rtuti, generování studených par, termická desorpční analýza)
12. Vybrané problémy stanovení prvků pomocí AAS
13. Praktická ukázka stanovení kovů pomocí AAS

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor