Detail předmětu

Kosmetologie a technologie kosmetiky

FCH-MC_KOSAk. rok: 2024/2025

Kurz je určen pro posluchače navazujícího magisterského studia studijních oborů Chemie potravin a biotechnologií, Chemie pro medicínske aplikace a Spotřební a fyzikální chemie. Klade si za cíl poskytnout studentům rozšířené znalosti a informace z oboru kosmetologie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné řádné ukončení předchozích specializovaných kurzů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část zahrnuje test o rozsahu 20 otázek z celého učiva, z něhož je třeba dosáhnout nejméně 70 % bodů. Ústní část slouží k doplnění písemných odpovědí. Celkové hodnocení se provádí dle pravidel ECTS systému.


Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je podat kvalitní teoretický základ, který ve svém konečném důsledku vpraví studenty do problematiky vývoje, výroby a hodnocení kosmetických přípravků.

Vzhledem k tomu, že se jedná o interdisciplinární obor, jsou studenti konfrontováni se svými dílčími poznatky z oblasti biologie, biochemie, organické chemie, fyzikální chemie, ale i řady dalších, jako např. analytické chemie či senzorické analýzy. Výsledkem má být ucelený a systematický přehled znalostí, na němž budou moci dále (v praxi) stavět.

Základní předpoklady/výstupy lze shrnout do těchto bodů:
1. pochopení anatomie a fyziologie kůže, jakožto styčné plochy mezi lidským organismem a chemickými látkami (kosmetickými surovinami),
2. uvědomnění si chemické struktury a vlastností jednotlivých kosmetických surovin, jejich kompatibility či možností vzájemného ovlivňování,
3. schopnost sestavit recepturu kosmetického prostředku s ohledem na jeho požadované vlastnosti,
4. na základě těchto znalostí optimalizovat technologii výroby kosmetického prostředku,
5. mít přehled o metodách podstatných pro hodnocení bezpečnosti a účinků kosmetických prostředků,
6. toto vše řešit s uvědoměním si legislativních předpisů a jakostních systémů v oblasti kosmetologie.


Studenti jsou konfrontováni s nejnovějšími poznatky výzkumu v oblasti kosmetologie.

Základní literatura

Hojerová, J., Škultétyová, K.: Materiály. 226 s. SPN - Mladé letá, Bratislava 2007. ISBN: 978-80-10-00261-9 (SK)

Doporučená literatura

Maibach H. I., Barel A. O., Paye M.: Handbook of Cosmetic Science and Technology. 3rd ed., 600 pp. CRC Press, New York 2009. ISBN 1420069632 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace CHBL , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    specializace BF , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Kosmetologie je interdisciplinární obor, kde jsou studenti konfrontováni se svými dílčími poznatky z oblasti biologie, biochemie, organické chemie, fyzikální chemie, ale i řady dalších, jako např. analytické chemie či senzorické analýzy. Výsledkem kurzu by měl být ucelený a systematický přehled znalostí, na němž budou moci dále (v praxi) stavět.

Osnova je členěna podle týdenní výuky:
1. Úvod, základní pojmy. Legislativní rámec, certifikace.
2. Základní lékové a kosmetické formy. Kde končí kosmetika a začíná léčivo?
3. Kůže – nejdůležitější 2 m2 našeho života.
4. Prostup látek pokožkou. Transportní systémy.
5. Kosmeceutika. Kosmetika s označením "bio" nebo "přírodní".
6. Kosmetické suroviny – látky povolené, nepovolené, povolené s omezením. Dělení dle chemického složení a původu.
7. Biologicky aktivní látky - symbióza interdisciplinárního výzkumu.
8. Vonné látky. Přírodní látky. Alergeny, symptomy.
9. Přehled typů kosmetických přípravků. Charakteristika složení a principy účinků.
10. Technologie kosmetických výrob.
11. Stálost a trvanlivost kosmetiky. Náležitosti značení kosmetických přípravků.
12. Bezpečnost kosmetiky. Metody hodnocení kosmetických surovin a přípravků.
13. Účinnost kosmetiky, její hodnocení a prezentace. Zajímavá a aktuální témata výzkumu.

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor