Detail specializace

Procesy a materiály medicínských aplikací

FCHZkratka: BFAk. rok: 2024/2025

Program: Chemie pro medicínské aplikace


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_BFCHBiofyzikální chemiecs4Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 39 / C1 - 13ano
MC_BCH2Biochemie IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 39 / C1 - 13ano
MA_BCH2Biochemistry IIen4Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 39 / C1 - 13ano
MC_CBSChemie biopolymerů a supramolekulcs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_IAMAInstrumentální analýza pro medicínské aplikacecs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_IA1_PPraktikum z instrumentální analýzy - S1cs3PovinnýklKK - 26 / L - 39ano
MC_TPS1Týmový projekt specializace - S1cs2PovinnýKK - 26 / S - 26ano
MC_VOCHVybrané kapitoly organické chemiecs4Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 52 / C1 - 26ano
MC_SJZSystémy jakosti ve farmacii a zdravotnictvícs4Povinně volitelnýklP - 26 / KK - 26Bano
MC_IMZáklady imunochemiecs4Povinně volitelnýklP - 26 / KK - 26 / S - 13Bano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_FCDFyzikální chemie disperzícs6Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 26ano
MC_LAB1_ALaboratoř oboru I - CHMAcs4PovinnýklKK - 26 / L - 52ano
MC_MMAMateriály pro medicínské aplikacecs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MA_FCDPhysical Chemistry of Colloidal Dispersionsen6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
MC_PPVPPostupy a procesy ve výrobní praxics4PovinnýklKK - 26 / S - 26ano
MC_PBMPraktikum z biofyzikálních metodcs3PovinnýklKK - 26 / L - 39ano
MC_VKFVybrané kapitoly z farmakologiecs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_KOSKosmetologie a technologie kosmetikycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bano
MC_KOL_PPraktikum z koloidůcs3Povinně volitelnýKK - 26 / L - 26Bano
MC_ZPZáklady proteomikycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bano
MC_MSMModerní spektroskopické metodycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26 / C1 - 13Aano
MC_FKM_PPraktikum z fyziologie a klinických metodcs4Povinně volitelnýKK - 26 / L - 26Aano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_DS_ADiplomový seminář - CHMAcs2PovinnýKK - 26 / S - 13ano
MC_LAB2_ALaboratoř oboru II - CHMAcs6PovinnýklKK - 26 / L - 104ano
MC_PTPokročilé technologie pro medicínské aplikacecs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_SSP1Seminář specializace - S1cs2PovinnýKK - 26 / S - 13ano
MC_TJSTransportní jevy a systémycs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_BIMBioanalytické metodycs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Aano
MC_ICHVInženýrství chemicko-farmaceutických výrobcs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Ane
MC_VLLFVývoj léků a lékových foremcs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Aano
MA_BIO2Bioengineering IIen4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 13Bano
MC_BIO2Bioinženýrství IIcs4Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / KK - 39 / C1 - 13Bano
MC_BSTBiostatistikacs3Povinně volitelnýklP - 13 / KK - 26 / C1 - 26Bano
MC_ZVPOZpracování a valorizace průmyslových odpadůcs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_DP_CHMADiplomová prácecs30PovinnýKK - 26 / SL - 390ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
A 4 kr - 8 kr MC_MSM (4 kr), MC_FKM_P (4 kr)
A 4 kr - 8 kr MC_BIM (4 kr), MC_ICHV (4 kr), MC_VLLF (4 kr)
B 4 kr - 19 kr MC_SJZ (4 kr), MC_IM (4 kr), MC_KOS (4 kr), MC_KOL_P (3 kr), MC_ZP (4 kr)
B 4 kr - 11 kr MA_BIO2 (4 kr), MC_BIO2 (4 kr), MC_BST (3 kr), MC_ZVPO (4 kr)