Detail předmětu

Praktikum z environmentální technologie

FCH-MC_PETAk. rok: 2024/2025

Praktické seznámení studentů s environmentálními technologiemi formou exkurzí, které se budu konat každý týden. Návštěva provozoven zabývajících se zpracováním odpadu, sanačními technologiemi, čištění odpadní vody a některými chemickými provozy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

povinná účast na exkurzích a odevzdání krátké zprávy z každé návštěvy
Formou exkurzí plánovaných každý týden.

Učební cíle

Cílem předmětu je praktické seznámení studentů s environmentálními technologiemi. Během kurzu navštíví studenti celou řadu provozoven zabývajících se zpracováním odpadu, sanačními technologiemi, čištění odpadní vody a některými chemickými provozy.
Praktické zkušenosti s environmentálními technologiemi - zpracování odpadu, sanační technologie, čištění odpadní vody, bezodpadové chemickými provozy a nakládání s odpady.

Základní literatura

bude zadána v průběhu kurzu (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NKCP_ECHT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Praktické seznámení studentů s environmentálními technologiemi formou exkurzí, které se budu konat každý týden. Návštěva provozoven zabývajících se zpracováním odpadu, sanačními technologiemi, čištění odpadní vody a některými chemickými provozy.