Detail předmětu

Vybrané kapitoly z farmakologie

FCH-MC_VKFAk. rok: 2024/2025

Studenti se seznámí se základními farmaceutickými obory, předmětem jejich studia a základní farmaceutickou normou, kterou je lékopis. Z oblasti farmakologie pochopí základy mechanismu účinků léčiv, základní farmakokinetické parametry a seznámí se s vybranými indikačními skupinami léčiv. Z oblasti aplikačních forem léčiv budou probrány nejdůležitější farmaceutické pomocné látky jako základ pro formování lékových forem a jednotlivé lékové formy, jejich výroba, použití a kontrola jakosti.Přednášky budou obsahovat i poznatky o nových systémech určených pro řízené uvolňování a cílený přívod léčiv. Student získá základní přehled o léčivech a jejich formování do lékových forem.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Studenti absolvují písemný test, specifické problémy budou konzultovány ústně.
Účast na přednáškách není povinná, ale vzhledem ke specifickému charakteru předmětu se doporučuje.

Učební cíle

Studenti se seznámí se základními farmaceutickými obory, předmětem jejich studia a základní farmaceutickou normou, kterou je lékopis. Z oblasti farmakologie pochopí základy mechanismu účinků léčiv, základní farmakokinetické parametry a seznámí se s vybranými indikačními skupinami léčiv. Z oblasti aplikačních forem léčiv budou probrány nejdůležitější farmaceutické pomocné látky jako základ pro formování lékových forem a jednotlivé lékové formy, jejich výroba, použití a kontrola jakosti.Přednášky budou obsahovat i poznatky o nových systémech určených pro řízené uvolňování a cílený přívod léčiv. Student získá základní přehled o léčivech a jejich formování do lékových forem.

Základní literatura

Martínková J. a kol.: Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů, Grada 2007 (CS)
Komárek P., Rabišková M.: Technologie léků. Galén, Praha 2006. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace CHBL , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    specializace BF , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova předmětu je uvedena v členění témat podle jednotlivých týdnů výuky:
1. týden: Historie a vývoj farmacie.
2. týden: Základní farmaceutické obory a předmět jejich studia
3. týden: Lékopis
4. týden: Základy farmakodynamiky
5. týden: Základy farmakokinetiky
6. týden: Náplň studia speciální farmakologie
7. týden: Lékové formy a jejich aplikace
8. týden: Farmaceutické pomocné látky
9. týden: Kapalné lékové formy, jejich vlastnosti a použití
10. týden: Polotuhé lékové formy, výroba a jakostní parametry
11. týden: Tuhé lékové formy, jejich výrobní postupy a kontrola kvality
12. týden: Perorální systémy s řízeným uvolňováním léčiva, parenterální a oční systémy s řízeným uvolňováním léčiva
13. týden: Systémy pro cílenou biodistribuci léčiv

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor