CMV Laboratoře

Laboratoř bioplastů

Jsme laboratoř zabývající se přetvořením biopolymerů a pomocných látek na neropné bázi na průmyslově využitelný bioplast. Použití jakéhokoliv plastu má však dopad na životní prostředí a nesprávná aplikace bioplastů není rozhodně výjimkou. Několikaletá práce s těmito materiály a nabyté zkušenosti s jejich zpracováním nám ukazují smysluplné aplikace těchto materiálů, například pro tkáňové inženýrství, „chytrá“ hnojiva, nebo v kosmetice. Všechno, co děláme, jde ruku v ruce s aktuální legislativou EU. Fandíme také cirkulární ekonomice a udržitelnému rozvoji a usilujeme o svět, který bude s plasty i bioplasty nakládat ekologicky a ekonomicky. Proto se s průmyslovými partnery věnujeme nejen vývoji a testování bioplastových produktů pro skutečně smysluplné aplikace, ale zajímá nás i co se s nimi stane potom.

Věříme, že každý výrobek může a měl by zažít druhý život. Hledáme nové metody mechanické i chemické recyklace konvenčních plastů i bioplastů. Usilujeme i o upcyklaci, tedy o to, aby byl nový život našich plastů ještě hodnotnější než ten předchozí.

Mgr. Radek Přikryl, Ph.D.

Mgr.

RadekPřikryl

Ph.D.

Vedoucí laboratoře; biopolymery a biokompozity pro 3D tisk, tkáňové inženýrství a agrochemii; vlákenné struktury pro tkáňové inženýrství; zpracování vybraných polymerních odpadů, pultruze vláknových (bio)kompozitů, projektové řízení českých VaV projektů

+420 606454546
prikryl@fch.vut.cz

Ing. Silvestr Figalla, Ph.D.

Ing.

SilvestrFigalla

Ph.D.

Základní organická syntéza, polykondenzační a polyadiční chemie, příprava a modifikace biopolymerů a biopryskyřic, návrh a výroba laboratorní a měřící techniky, stavba zařízení a aparatur, elektrotechnika, radiotechnika a mikrovlnný ohřev, obrábění kovů

541149336, 9336
xcfigallas@vut.cz

NAŠI PARTNEŘI:

Posuneme i váš projekt

Pojďte do toho s námi!

Vybavení laboratoře Spolupráce s firmami