Detail projektu

Aplikace moderních postupů při výrobě, zpracování a analýze potravin, jejich složek a surovin a při valorizaci odpadů.

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

O projektu

Odborné práce budou zaměřeny zejména na progresivní postupy výroby a zpracování potravin včetně charakterizace tzv. superpotravin, na analýzu obsahu, účinku a stability prospěšných látek, ale i kontaminantů a alergenů v surovinách i v potravinářských produktech. Rozvíjeny budou komplexní postupy pro stanovení autenticity potravin. Pozornost bude věnována aktuálnímu trendu cirkulární ekonomiky při zpracování a valorizaci odpadních surovin ze zemědělsko- potravinářského komplexu. V současné době studuje na ÚCHPBT v prezenční formě 31 doktorandů.

Označení

FCH-S-18-5334

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Márová Ivana, prof. RNDr., CSc. - hlavní řešitel
Bokrová Jitka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Brázda Václav, prof. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Buchtíková Iva, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Burdějová Lenka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Burešová Natálie, Ing. - spoluřešitel
Byrtusová Dana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Diviš Pavel, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Fialová Lenka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Fryšová Eva, Ing. - spoluřešitel
Hoová Julie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hronová Aneta, Ing. - spoluřešitel
Hrstka Miroslav, PhDr., Ph.D. - spoluřešitel
Hudečková Helena, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Chytilová Aneta, Ing. - spoluřešitel
Konečná Jana, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Kovalčík Adriána, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kratochvílová Olga, Ing. - spoluřešitel
Křenová Alena, Ing. - spoluřešitel
Kučera Dan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kundrát Vojtěch, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Langová Denisa, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Mahdalová Martina, Ing. - spoluřešitel
Müllerová Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Němcová Andrea, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Němeček Milan, Ing. - spoluřešitel
Nováčková Ivana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Obruča Stanislav, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pořízka Jaromír, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rapta Marek, Ing. - spoluřešitel
Reichstädter Marek, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Rittich Bohuslav, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Sadel Peter, Ing. - spoluřešitel
Skoumalová Petra, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Slaninová Eva, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Sýkora Michal, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Szotkowski Martin, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Španová Alena, doc. RNDr., CSc. - spoluřešitel
Šťávová Elena, Ing. - spoluřešitel
Štursa Václav, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Tomanová Barbora, Ing. - spoluřešitel
Uhlířová Renata, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vaněk Martin, Ing. - spoluřešitel
Veselá Mária, RNDr., Ph.D. - spoluřešitel
Vespalcová Milena, RNDr., Ph.D. - spoluřešitel
Vítová Eva, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vysoká Marie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Zemanová Jana, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav chemie potravin a biotechnologií
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Výsledky

ŠTURSA, V.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. CHARACTERISTICS OF PAPRIKA SAMPLES OF DIFFERENT GEOGRAPHICAL ORIGIN. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2018, vol. 12, no. 1, p. 254-261. ISSN: 1337-0960.
Detail

SZOTKOWSKI, M.; HOLUB, J.; ŠIMANSKÝ, S.; HUBAČOVÁ, K.; SIKOROVÁ, P.; MARINIČOVÁ, V.; NĚMCOVÁ, A.; MÁROVÁ, I. Bioreactor Co-Cultivation of High Lipid and Carotenoid Producing Yeast Rhodotorula kratochvilovae and Several Microalgae under Stress. Microorganisms, 2021, vol. 9, no. 6, p. 1-23. ISSN: 2076-2607.
Detail

SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Mysterious Amorphous State of Native Granules of Polyhydroxyalkanoates and Its Transitions Into Crystalline State. 2018. ISBN: 978-80-86238-83-8.
Detail

SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Polyhydroxyalkanoates – microbial polyesters with multiple protective functions for bacterial cells. Czech chemical society symposium series. Hradec Králové: Česká společnost chemická, 2018. p. 1-48. ISSN: 2336-7202.
Detail

PERNICOVÁ, I.; KRATOCHVÍLOVÁ, O.; KUČERA, D.; OBRUČA, S. Screening produkce biosurfaktantů u vybraných bakterií produkující polyhydroxyalkanoáty. XXVII. konference mladyých mikrobiologů Tomáškovy dny 2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 75-75. ISBN: 978-80-210-8963-1.
Detail

PERNICOVÁ, I.; KRATOCHVÍLOVÁ, O.; KUČERA, D.; OBRUČA, S. Screening of Production of Biosurfactants in Selected Bacteria. 2018. ISBN: 978-80-86238-83-8.
Detail

FRYŠOVÁ, E.; ČERNÁ, K.; SLANINOVÁ, E.; CHYTILOVÁ, A.; OBRUČA, S. Studium adsorpčních vlastností vybraných probiotických bakterií. Tomáškovy dny 2018 XXVII. konference mladých mikrobiologů. 2018. s. 74-74. ISBN: 978-80-210-8963-1.
Detail

FIALOVÁ, L.; ŠPANOVÁ, A.; RITTICH, B. Polylysine Coated Magnetic Nanoparticles As A Tool For DNA Isolation From Real Samples. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, Purkyňova 464/118 612 00 Brno, 2018. p. 134-134. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

PAVELKOVÁ, R.; MÁROVÁ, I.; MATOUŠKOVÁ, P.; BOKROVÁ, J.; SOSKOVÁ, S.; PLACHÁ, M. Using Candida glabrata for screening antifungal activity of plant extracts. 45th Annual conference on yeast. 34th Annual Conference on Yeasts, Book of abstracts. 2018. p. 57-57. ISSN: 1336-4839.
Detail

BRÁZDA, V.; TOMANOVÁ, B.; COUFAL, J., Něměček M. YEAST ISOGENIC SYSTEM AS A TOOL FOR STUDY P53 PROTEIN INTERACTION WITH DNA. 34th Annual Conference on Yeasts, Book of abstracts. Bratislava: SAV, 2018. p. 27-27. ISSN: 1336-4839.
Detail

BRÁZDA, V.; TOMANOVÁ, B.; COUFAL, J. Yeast isogenic system as a tool for study protein interaction with DNA structures. FEBS Open Bio. FEBS, 2018. p. 191-191. ISSN: 2211-5463.
Detail

KUČERA, D.; NOVÁČKOVÁ, I.; PERNICOVÁ, I.; OBRUČA, S. Adaptation of PHA Producing Bacteria to Levulinic Acid. 6th International Conference on Chemical Technology. 2018. ISBN: 978-80-86238-83-8.
Detail

DIVIŠ, P.; REICHSTÄDTER, M.; HABARTOVÁ, A.; KŘIKALA, J. Validation of diffusive gradient in thin films technique for determination of mercury in fish sauce. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. 2018. p. 62-62. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

VESPALCOVÁ, M.; LOŠKOVÁ, T.; JUREČKOVÁ, Z.; ŠTURSA, V.; POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P. Processing of pomace from chokeberry and elderberry. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. 2018. p. 71-71.
Detail

MATOUŠKOVÁ, P.; TILŠAROVÁ, K.; SOSKOVÁ, S.; KUNDRÁT, V.; PAVELKOVÁ, R.; KOVALČÍK, A.; MÁROVÁ, I. Preparation and application of functionalized nanofibers from poly(3-hydroxybutyrate). Troy, New York, USA: Rensselaer Polytechnic University, 2018. p. 61-61.
Detail

CIAŚ, M., SADEL, P., BEDLA, D. Ozon Garden Projekt - Biomonitoring zanieczyszczeń fotochemicznych z zastosowaniem fitoindykatorów. CIAŚ, M., SADEL, P., BEDLA, D. Ozon Garden Projekt - Biomonitoring zanieczyszczeń fotochemicznych z zastosowaniem fitoindykatorów. Krakow, Poland: p. 130-130. 1. Krakow, Poland: 2018. p. 130-130.
Detail

KUBÁŇ, P.; DVOŘÁK, M.; RYŠAVÁ, L.; LUČAJ, M. New trends in direct coupling of liquid phase microextraction to capillary electrophoresis for analyses of biological fluids. ITP 2018. International Symposium on Electro-and Liquid Phase-Separation Techniques. 2018.
Detail

KONEČNÁ, J.; ROMANOVSKÁ, D.; TRACHTOVÁ, Š. Optimalization of deoxyribonucleic acid extraction using variuos types of magnetic particles. Chemical Papers, 2019, vol. 120, no. 13, p. 1-9. ISSN: 1336-9075.
Detail

DIVIŠ, P.; REICHSTÄDTER, M.; HABARTOVÁ, A.; KŘIKALA, J. Determination of Mercury in Fish Sauces using DGT Technique and TD-AAS. Proceedings of the Fourth International Conference on Food Chemistry & Technology (FCT-2018). Journal of Food Chemistry and Nanotechnology. 2018. p. S20 (S20 p.)ISSN: 2471-4291.
Detail

KUČERA, D.; NOVÁČKOVÁ, I.; PERNICOVÁ, I.; OBRUČA, S. Adaptation of PHA producing bacteria to levulinic acid. In Proceedings of the 6th International Conference on Chemical Technology. International Conference on Chemical Technology. 1st edition. Prague: Czech Society of Industrial Chemistry, 2018. p. 74-77. ISBN: 978-80-86238-77-7. ISSN: 2336-8128.
Detail

KUČERA, D.; NOVÁČKOVÁ, I.; PERNICOVÁ, I.; OBRUČA, S. Evolutionary engineering of Cupriavidus necator for improved utilization levulinic acid. Abstracts of the 18th European Congress on Biotechnology. New Biotechnology. 2018. p. 93-93. ISSN: 1871-6784.
Detail

PERNICOVÁ, I.; KOUŘILOVÁ, X.; KUČERA, D.; NOVÁČKOVÁ, I.; OBRUČA, S. Screening of biotechnological potential in extremophilic bacteria. XIX. setkání biochemiků a molekulárních biologů Wimmerová, Michaela, Holková, Jitka, eds. Brno: 2018. p. 78-78. ISBN: 978-80-210-9069-9.
Detail

NOVÁČKOVÁ, I.; KUČERA, D.; POŘÍZKA, J.; PERNICOVÁ, I.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Adaptation of Cupriavidus necator H16 to levulinic acid for enhancement of 3-hydroxyvalerate content in copolymer P(3HB-co-3HV). XIX. setkání biochemiků a molekulárních biologů Wimmerová, Michaela, Holková, Jitka, eds. Brno: 2018. p. 76-76. ISBN: 978-80-210-9069-9.
Detail

SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S.; KOCHERBITOV, V. Effects of hydration of sodium 3-hydroxybutyrate on phase transitions connected to cryoprotectivity of microorganisms. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2018. p. 85-85. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

PERNICOVÁ, I.; KRATOCHVÍLOVÁ, O.; KUČERA, D.; OBRUČA, S. Screening of biosurfactants excretion among selected bacteria. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 142-142. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

FRYŠOVÁ, E.; ČERNÁ, K.; SLANINOVÁ, E.; CHYTILOVÁ, A.; OBRUČA, S. Characterization of adsorption properties of probiotic bacteria. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstract. 2018. p. 135-135. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

SÝKORA, M.; VÍTOVÁ, E. Monitoring of the fatty acid content in Swiss type cheese. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 145-146. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

PERNICOVÁ, I.; KRATOCHVÍLOVÁ, O.; KUČERA, D.; OBRUČA, S. SCREENING OF PRODUCTION OF BIOSURFACTANTS IN SELECTED BACTERIA. In International Conference on Chemical Technology. International Conference on Chemical Technology. Praha: 2018. p. 70-73. ISSN: 2336-8128.
Detail

SLANINOVÁ, E.; SEDLÁČEK, P.; OBRUČA, S. Polyhadroxyalkanoates –microbial polyesters with a complex protective effect against diverse stress factors. XIX. setkání biochemiků a molekulárních biologů. Trnkova 119, 628 00 Brno-Líšeň: Tiskárna Didot, spol. s. r. o., 2018. p. 44-44. ISBN: 978-80-210-9069-9.
Detail

KŘIKALA, J.; DIVIŠ, P. UTILIZATION OF WASTE MATERIAL FROM THE WINE PRODUCTION FOR REMOVING COPPER IONS FROM WASTEWATER. In CECE 2018: 15th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. 2018. p. 195-201. ISBN: 978-80-904959-5-1.
Detail

RYŠAVÁ, L.; PŘIKRYL, J.; DVOŘÁK, M.; MALÁ, Z.; KUBÁŇ, P. RAPID FABRICATION OF MICROEXTRACTION DEVICES FOR DIRECT DETERMINATION OF BASIC DRUGS IN DRIED BLOOD SPOTS. In CECE 2018: 15th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. 2018. p. 257-260. ISBN: 978-80-904959-5-1.
Detail

KRATOCHVÍLOVÁ, O.; PERNICOVÁ, I.; OBRUČA, S. Microbial production of biosurfactants by selected bacterial strains. XIX. setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova univerzita, 2018. p. 66-66. ISBN: 978-80-210-9069-9.
Detail

VANĚK, M.; TOMALA, L.; SZOTKOWSKI, M.; NOVÁČKOVÁ, I.; OBRUČA, S. On Mixing and Separation During Polyhydroxyalkanoates Extraction – Yield and Purity Optimization. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. 2018. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

HOOVÁ, J.; VYSOKÁ, M.; DZURICKÁ, L.; MATOUŠKOVÁ, P.; MÁROVÁ, I. The Use of Bioactive Compounds and Their Encapsulation into Liposomes to Increase the Effectiveness and Control Release. Nanocon - Abstracts. 1. Ostrava: TANGER Ltd., 2018. p. 103-103. ISBN: 978-80-87294-85-7.
Detail

PAVELKOVÁ, R.; MATOUŠKOVÁ, P.; BOKROVÁ, J.; PLACHÁ, M.; MÁROVÁ, I. The effect of active ingredients on emulsion stability. HRUS 2018 International Conference and School on High Resolution Ultrasonic Spectroscopy (HR-US) Final Program, Book of Abstract, and Practical Courses. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2018.
Detail

PAVELKOVÁ, R.; ROMANOVSKÁ, D.; PLACHÁ, M.; PLÁŠKOVÁ, A.; MATOUŠKOVÁ, P.; HÁRONIKOVÁ, A.; MÁROVÁ, I. THE USE OF NATURAL EXTRACTS IN COSMETICS AND SUBSEQUENT DETECTION OF PLANT DNA USING MOLECULAR DIAGNOSTIC METHODS. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. p. 141-142. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

PAVELKOVÁ, R.; MATOUŠKOVÁ, P.; BOKROVÁ, J.; PLACHÁ, M.; TARAGEĽ, M.; MÁROVÁ, I. CYTOTOXIC AND GENOTOXIC EFFECTS OF PHA/LIPOSOME PARTICLES WITH ENCAPSULATED EXTRACTS FROM COFFEA ARABICA. NANOCON 2018 - Abstracts. 1 st edition. Ostrava: AMOS repro Ltd., 1. maje 3236/103, 703 00 Moravska Ostrava, Czech Republic, EU, 2018. p. 117 ( p.)ISBN: 978-80-87294-85-7.
Detail

VÍTOVÁ, E.; SÝKORA, M.; MAHDALOVÁ, M.; SŮKALOVÁ, K. Influence of aroma compounds on sensory quality of processed cheese analogues. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. FCH VUT v Brně: FCH VUT v Brně, 2018. p. 69-69. ISBN: 978-80-214-5488-0.
Detail

VANĚK, M.; MRAVEC, F.; SZOTKOWSKI, M.; BYRTUSOVÁ, D.; HÁRONIKOVÁ, A.; MÁROVÁ, I. Fluorescence lifetime imaging of red yeast Cystofilobasidium capitatum during growth. The EuroBiotech Journal, 2018, vol. 2, no. 2, p. 114-120. ISSN: 2564-615X.
Detail

MÁROVÁ, I.; SZOTKOWSKI, M.; BYRTUSOVÁ, D.; RAPTA, M.; HÁRONIKOVÁ, A. Pigmented yeasts as biotechnological factories for food and feed supplements. Journal of Biotechnology, 2018, vol. 280, no. S, p. S6 (S7 p.)ISSN: 0168-1656.
Detail

URBAN, O.; HRSTKA, M.; HOLUB, P.; VESELÁ, B.; VEČEŘOVÁ, K.; NOVOTNÁ, K.; GRACE, J.; KLEM, K. Interactive effects of ultraviolet radiation and elevated CO2 concentration on photosyntetic characteristics of European beech saplings during the vegetation season. PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY, 2018, vol. 134, no. 1, p. 20-30. ISSN: 0981-9428.
Detail

PUNČOCHÁŘOVÁ, L.; POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P. Study of the influence of brewing water on selected quantitative beer indicators and on content of B vitamins. In PROCEEDINGS OF 25TH INTERNATIONAL PHD STUDENTS CONFERENCE (MENDELNET 2018). 2019. p. 302-308. ISBN: 978-80-7509-597-8.
Detail

VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; SŮKALOVÁ, K.; SÝKORA, M.; BUŇKA, F. Senzorická kvalita tavených sýrových analogů s přídavkem rostlinných tuků. In Sborník abstraktů XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Mendelova univerzita v Brně: Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, 2019. s. 112-118. ISBN: 978-80-7509-647-0.
Detail

SADEL, P., DIVIŠ, P., POŘÍZKA, J. Green synthesis of silver nanoparticles using mango peel extract. In Zborník prác Celoslovenská študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy 2019. 1. Trnava: 2019. p. 195-199. ISBN: 978-80-8105-994-0.
Detail

VÍTOVÁ, E.; ZEMANOVÁ, J.; BURDĚJOVÁ, L.; ŠIMÍČKOVÁ, A.; ĎUBAŠÁKOVÁ, M. Flavour of red, white and black currants: comparison of instrumental and sensory data. sborník abstraktů. Sevilla: 2019. p. 66-66.
Detail

BURDĚJOVÁ, L.; VÍTOVÁ, E. Assessment of volatile compounds with emphasis on volatile allergens in selected dried medicinal plants using solid phase microextraction coupled with gas chromatography–mass spectrometry. Chemical Papers, 2019, vol. 74, no. 2, p. 1-12. ISSN: 1336-9075.
Detail

VYSOKÁ, M.; MAZZARELLO, V. .; SCIOLA, L:.; MÁROVÁ, I. BIOLOGICAL EFFECTS OF SELECTED PLANT EXTRACTS. 2019.
Detail

PERNICOVÁ, I.; ENEV, V.; MÁROVÁ, I.; OBRUČA, S. Interconnection of Waste Chicken Feather Biodegradation and Keratinase and mcl-PHA Production Employing Pseudomonas putida KT2440. APPLIED FOOD BIOTECHNOLOGY, 2019, vol. 6, no. 2345-5357, p. 83-90. ISSN: 2345-5357.
Detail

PUNČOCHÁŘOVÁ, L.; ZEMANOVÁ, J.; VESPALCOVÁ, M. Aronie a bez černý - malé plody, ale velký benefit. In Sborník abstraktů XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. Mendelova univerzita v Brně: Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, 2019. s. 272-279. ISBN: 978-80-7509-653-1.
Detail

ZEMANOVÁ, J.; VÍTOVÁ, E.; ĎUBAŠÁKOVÁ, M.; VESPALCOVÁ, M. Study of Echinacea Content Substances. In 19th International Nutrition & Diagnostics Conference - Book of Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2019. p. 98-98. ISBN: 978-80-7560-245-9.
Detail

POŘÍZKA, J.; VOPELKOVÁ, D.; DIVIŠ, P.; ŠTURSA, V. POSOUZENÍ VLIVU PASTERIZACE A FILTRACE NA OBSAH VYBRANÝCH CHEMICKÝCH SLOŽEK PIVA. In BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN. 2018. s. 204-211. ISBN: 978-80-552-1813-7.
Detail