Detail projektu

Příprava a charakterizace pokročilých materiálů

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

O projektu

Náplní projektu je příprava a charakterizace zcela nových nebo inovativních anorganických a organických pokročilých materiálů s novými specifickými vlastnostmi, jejichž potenciální využití umožní vývoj nových materiálových technologií anebo inovaci technologií stávajících. Pozornost bude zaměřena zejména na silikátové materiály, keramiku a nové organické nízkomolekulární, polymerní, biopolymerní a udržitelné materiály.

Označení

FCH-S-21-7553

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Abbasinohoji Fahime, M.Sc. - spoluřešitel
Brescher Roman, Ing. - spoluřešitel
Bystrianska Emília, Ing. - spoluřešitel
Cába Vladislav, Ing. - spoluřešitel
Doros Stanislav, Ing. - spoluřešitel
Ehlich Jiří, Ing. - spoluřešitel
Hajzler Jan, Ing. - spoluřešitel
Honč Jiří, Ing. - spoluřešitel
Horvát Petr, Ing. - spoluřešitel
Hrubý Petr, Ing. - spoluřešitel
Iliushchenko Valeriia, Ing. - spoluřešitel
Janča Martin, Ing. - spoluřešitel
Jančík Ján, Ing. - spoluřešitel
Kolomazník Vít, Ing. - spoluřešitel
Kotrla Jan, Ing. - spoluřešitel
Krajčovič Jozef, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kratochvíl Matouš, Ing. - spoluřešitel
Malečková Romana, Ing. - spoluřešitel
Maráčková Lucie, Ing. - spoluřešitel
Marko Michal, Ing. - spoluřešitel
Matějka Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Melčová Veronika, Ing. - spoluřešitel
Opravil Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Palovčík Jakub, Ing. - spoluřešitel
Pospíšilová Aneta, Ing. - spoluřešitel
Přikryl Radek, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Ptáček Petr, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Salyk Ota, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Sedlačík Martin, Ing. - spoluřešitel
Svěrák Tomáš, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Šmírová Barbora, Ing. - spoluřešitel
Šoukal František, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Tmejová Jana, Ing. - spoluřešitel
Truksa Jan, Ing. - spoluřešitel
Tumová Šárka, Ing. - spoluřešitel
Vaculík Josef, Ing. - spoluřešitel
Vlasák Jaroslav, Ing. - spoluřešitel
Vojtíšek Jan, Ing. - spoluřešitel
Zmeškal Oldřich, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Žilinský Martin, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

Výsledky

BUCHTÍK, M.; DOSKOČIL, L.; BRESCHER, R.; DOLEŽAL, P.; MÁSILKO, J.; WASSERBAUER, J. The Effect of Crystallization and Phase Transformation on the Mechanical and Electrochemical Corrosion Properties of Ni-P Coatings. Coatings, MDPI, 2021, vol. 11, no. 4, p. 1-15. ISSN: 2079-6412.
Detail

KRATOCHVÍL, M.; MUSÁLEK, T.; KOLÍBAL, M.; WEITER, M. Cesium perovskite as scintillator for high-energy radiation detection. 2021. p. 155 ( p.)
Detail

EHLICH, J.; SZYDLOWSKI, L. High throughput platform for identification and characterization of electrogenic bacteria. Thessaloniki, Greece: International symposium on flexible organic electronics, 2021.
Detail

DZIKOVÁ, J.; FINTOVÁ, S.; KAJÁNEK, D.; FLORKOVÁ, Z.; WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P. Characterization and Corrosion Properties of Fluoride Conversion Coating Prepared on AZ31 Magnesium Alloy. Coatings, MDPI, 2021, vol. 11, no. 6, p. 1-19. ISSN: 2079-6412.
Detail

MINDA, J.; FINTOVÁ, S.; HADZIMA, B.; DOLEŽAL, P.; HASOŇOVÁ, M.; DOSKOČIL, L.; WASSERBAUER, J. Electrochemical Corrosion Behavior of Pure Mg Processed by Powder Metallurgy. Coatings, MDPI, 2021, vol. 11, no. 8, p. 1-15. ISSN: 2079-6412.
Detail

SZYDLOWSKI, L.; EHLICH, J.; GORYANIN, I.; PASTERNAK, G. High-throughput 96-well bioelectrochemical platform for screening of electroactive microbial consortia. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2021, vol. 427, no. 1, p. 1-11. ISSN: 1385-8947.
Detail

HAJZLER, J.; HRUBÝ, P.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L. Assessment of Degradation of Alkali-Activated Blast Furnace Slag Progress Using the Mercury Intrusion Porosimetry. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2021 Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. p. 75-76. ISBN: 978-80-214-6002-7.
Detail

KRATOCHVIL M.; CIGANEK M.; YUMUSAK C.; SEELAJAROEN H.; CISAROVA I.; FABRY J.; VALA M.; LUNAK S.; WEITER M.; SARICIFTCI N.S.; KRAJCOVIC J. Near-infrared absorbing hydrogen-bonded dithioketopyrrolopyrrole (DTPP) n-type semiconductors. DYES AND PIGMENTS, 2021, vol. 197, no. 1, p. 109884-109895. ISSN: 1873-3743.
Detail

BŘEZINA, M.; HASOŇOVÁ, M.; WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P.; FINTOVÁ, S. Mechanical and structural properties of bulk magnesium materials prepared via spark plasma sintering. Materials Today Communications, 2021, no. 28, p. 1-8. ISSN: 2352-4928.
Detail

EHLICH, J.; SZYDLOWSKI, L. High throughput platform for identification and characterization of electrogenic bacteria. XXI. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists Book of abstracts. 1. Brno: Masaryk University Press, 2021. p. 54-55. ISBN: 978-80-210-9943-2.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, A.; MELČOVÁ, V.; FIGALLA, S.; MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R. Techniques for increasing the thermal stability of poly[(R)-3-hydroxybutyrate] recovered by digestion methods. POLYMER DEGRADATION AND STABILITY, 2021, vol. 193, no. 1, p. 1-7. ISSN: 0141-3910.
Detail

KOTRLA, J.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Modification of Polyvinyl Alcohol to Increase Resistance to Moisture in MDF Composites. Studenstká odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2021 Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. p. 81-82. ISBN: 978-80-214-6002-7.
Detail

MUSELÍK, J.; URBANOVÁ, M.; BARTONÍČKOVÁ, E.; PALOVČÍK, J.; VETCHÝ, D.; CZERNEK, J.; JANIŠOVÁ, L.; VELYCHKIVSKA, N.; FRANC, A.; BRUS, J. Structural Changes of Sodium Warfarin in Tablets Affecting the Dissolution Profiles and Potential Safety of Generic Substitution. Pharmaceutics, 2021, vol. 13, no. 9, p. 1-19. ISSN: 1999-4923.
Detail