Detail projektu

Příprava a charakterizace pokročilých materiálů

Období řešení: 01.03.2021 — 28.02.2022

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2021-01-01 - 2022-12-31)

O projektu

Náplní projektu je příprava a charakterizace zcela nových nebo inovativních anorganických a organických pokročilých materiálů s novými specifickými vlastnostmi, jejichž potenciální využití umožní vývoj nových materiálových technologií anebo inovaci technologií stávajících. Pozornost bude zaměřena zejména na silikátové materiály, keramiku a nové organické nízkomolekulární, polymerní, biopolymerní a udržitelné materiály.

Označení

FCH-S-21-7553

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Abbasinohoji Fahime, M.Sc. - spoluřešitel
Brescher Roman, Ing. - spoluřešitel
Bystrianska Emília, Ing. - spoluřešitel
Cába Vladislav, Ing. - spoluřešitel
Doros Stanislav, Ing. - spoluřešitel
Ehlich Jiří, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hajzler Jan, Ing. - spoluřešitel
Honč Jiří, Ing. - spoluřešitel
Horvát Petr, Ing. - spoluřešitel
Hrubá Valeriia, Ing. - spoluřešitel
Hrubý Petr, Ing. - spoluřešitel
Janča Martin, Ing. - spoluřešitel
Jančík Ján, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kolomazník Vít, Ing. - spoluřešitel
Kotrla Jan, Ing. - spoluřešitel
Krajčovič Jozef, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Kratochvíl Matouš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Malečková Romana, Ing. - spoluřešitel
Maráčková Lucie, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Marko Michal, Ing. - spoluřešitel
Matějka Lukáš, Ing. - spoluřešitel
Melčová Veronika, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Opravil Tomáš, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Palovčík Jakub, Ing. - spoluřešitel
Pospíšilová Aneta, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Přikryl Radek, Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Ptáček Petr, prof. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Salyk Ota, doc. Ing., CSc. - spoluřešitel
Sedlačík Martin, Ing. - spoluřešitel
Svěrák Tomáš, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Šmírová Barbora, Ing. - spoluřešitel
Šoukal František, doc. Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Tmejová Jana, Ing. - spoluřešitel
Truksa Jan, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Tumová Šárka, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Vaculík Josef, Ing. - spoluřešitel
Vlasák Jaroslav, Ing. - spoluřešitel
Vojtíšek Jan, Ing. - spoluřešitel
Zmeškal Oldřich, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Žilinský Martin, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav fyzikální a spotřební chemie
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2021 - 31.12.2021)
Fakulta chemická
- příjemce (01.01.2021 - 31.12.2021)

Výsledky

BUCHTÍK, M.; DOSKOČIL, L.; BRESCHER, R.; DOLEŽAL, P.; MÁSILKO, J.; WASSERBAUER, J. The Effect of Crystallization and Phase Transformation on the Mechanical and Electrochemical Corrosion Properties of Ni-P Coatings. Coatings, MDPI, 2021, vol. 11, no. 4, p. 1-15. ISSN: 2079-6412.
Detail

MARÁČKOVÁ, L.; ZMEŠKAL, O.; MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R.; VACULA, J. Thermal properties of PLA with conductive admixtures for photo-electric applications, prepared by 3D printing. AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2020, no. 2305, p. 1-8. ISSN: 1551-7616.
Detail

EHLICH, J.; SZYDLOWSKI, L. High throughput platform for identification and characterization of electrogenic bacteria. Thessaloniki, Greece: International symposium on flexible organic electronics, 2021.
Detail

DZIKOVÁ, J.; FINTOVÁ, S.; KAJÁNEK, D.; FLORKOVÁ, Z.; WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P. Characterization and Corrosion Properties of Fluoride Conversion Coating Prepared on AZ31 Magnesium Alloy. Coatings, MDPI, 2021, vol. 11, no. 6, p. 1-19. ISSN: 2079-6412.
Detail

MINDA, J.; FINTOVÁ, S.; HADZIMA, B.; DOLEŽAL, P.; HASOŇOVÁ, M.; DOSKOČIL, L.; WASSERBAUER, J. Electrochemical Corrosion Behavior of Pure Mg Processed by Powder Metallurgy. Coatings, MDPI, 2021, vol. 11, no. 8, p. 1-15. ISSN: 2079-6412.
Detail

SZYDLOWSKI, L.; EHLICH, J.; GORYANIN, I.; PASTERNAK, G. High-throughput 96-well bioelectrochemical platform for screening of electroactive microbial consortia. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2021, vol. 427, no. 1, p. 1-11. ISSN: 1385-8947.
Detail

MUSELÍK, J.; URBANOVÁ, M.; BARTONÍČKOVÁ, E.; PALOVČÍK, J.; VETCHÝ, D.; CZERNEK, J.; JANIŠOVÁ, L.; VELYCHKIVSKA, N.; FRANC, A.; BRUS, J. Structural Changes of Sodium Warfarin in Tablets Affecting the Dissolution Profiles and Potential Safety of Generic Substitution. Pharmaceutics, 2021, vol. 13, no. 9, p. 1-19. ISSN: 1999-4923.
Detail

JANČA, M.; OPRAVIL, T.; MARKO, M.; HRUBÝ, P.; VOJTÍŠEK, J.; DOLEŽAL, M. Studium uvolňování alkálií v pórovém roztoku. In Vápno, cement, ekologie. 1. Praha: Výzkumný ústav maltovin Praha, 2021. s. 79-84. ISBN: 978-80-906541-6-7.
Detail

KRATOCHVIL M.; CIGANEK M.; YUMUSAK C.; SEELAJAROEN H.; CISAROVA I.; FABRY J.; VALA M.; LUNAK S.; WEITER M.; SARICIFTCI N.S.; KRAJCOVIC J. Near-infrared absorbing hydrogen-bonded dithioketopyrrolopyrrole (DTPP) n-type semiconductors. DYES AND PIGMENTS, 2021, vol. 197, no. 1, p. 109884-109895. ISSN: 1873-3743.
Detail

VLASÁK, J.; HORVÁT, P.; KALIVODA, J.; KRIŠTOF, O.; SVĚRÁK, T. Separation of pollutants from the air using a pilot plant called a wet scrubber. Sborník přednášek z XXIII. mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek. 2021. p. 143-156. ISBN: 978-80-7616-136-8.
Detail

BŘEZINA, M.; HASOŇOVÁ, M.; WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P.; FINTOVÁ, S. Mechanical and structural properties of bulk magnesium materials prepared via spark plasma sintering. Materials Today Communications, 2021, no. 28, p. 1-8. ISSN: 2352-4928.
Detail

EHLICH, J.; SZYDLOWSKI, L. High throughput platform for identification and characterization of electrogenic bacteria. XXI. Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists Book of abstracts. 1. Brno: Masaryk University Press, 2021. p. 54-55. ISBN: 978-80-210-9943-2.
Detail

D. Cagardová, M. Michalík, J. Richtár, M. Weiter, J. Krajčovič, V. Lukeš. Spectroscopic behavior of alloxazine derivates: Theory vs Experiment. 2021. p. 60-60.
Detail

POSPÍŠILOVÁ, A.; MELČOVÁ, V.; FIGALLA, S.; MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R. Techniques for increasing the thermal stability of poly[(R)-3-hydroxybutyrate] recovered by digestion methods. POLYMER DEGRADATION AND STABILITY, 2021, vol. 193, no. 1, p. 1-7. ISSN: 0141-3910.
Detail

KOTRLA, J.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Modification of Polyvinyl Alcohol to Increase Resistance to Moisture in MDF Composites. Studenstká odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2021 Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. p. 81-82. ISBN: 978-80-214-6002-7.
Detail

HAJZLER, J.; HRUBÝ, P.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L. Assessment of Degradation of Alkali-Activated Blast Furnace Slag Progress Using the Mercury Intrusion Porosimetry. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2021 Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. p. 75-76. ISBN: 978-80-214-6002-7.
Detail

IVANOVÁ, L.; RICHTÁR, J.; KRAJČOVIČ, J. Synthetic approaches towards novel vitamin B2-inspired derivatives for organic (bio)electronics. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2021 Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. p. 39-40. ISBN: 978-80-214-6002-7.
Detail

VESELÝ, D.; JANČÍK, J.; KRAJČOVIČ, J. Synthesis of new para-bis(2-thienyl)phenylene derivatives as molecular photoswitches candidates. Studentská odborná konference Chemie je život 2021 sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2021. p. 102-103. ISBN: 978-80-214-6002-7.
Detail

HRUBÝ, P.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; KALINA, L.; MARKO, M.; ŠOUKAL, F.; DVOŘÁK, R.; HERČÍK, T. Decalcification resistance of various alkaliactivated materials. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2021. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

ILIUSHCHENKO, V.; BÍLEK, V.; KALINA, L.; HRUBÝ, P.; OPRAVIL, T.; BOJANOVSKÝ, J. Effect of alkali cation type on the plasticizing effect of ligno-sulfonate in alkali-activated systems. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2021. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

HRUBÝ, P.; KALINA, L.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARKO, M.; HERČÍK, T. DEGRADATION RESISTANCE OF ALKALI-ACTIVATED BLAST FURNACE SLAG. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2021. ISBN: 978-80-8208-064-6.
Detail

ILIUSHCHENKO, V.; KALINA, L.; SEDLAČÍK, M.; CÁBA, V. A NEW PATH TO THE ECOLOGICAL BELITE-RICH CEMENT. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2021.
Detail

MARKO, M.; HRUBÝ, P.; JANČA, M.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. THE EFFECT OF SODIUM IONS OF DEGRADING AGENTS IN CEMENTITIOUS COMPOSITES WITH REACTIVE AGGREGATE. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2021. ISBN: 978-80-8208-064-6.
Detail

JANČÍK, J.; KRAJČOVIČ, J.; BRÜGGEMANN, O.; SALINAS, Y. Stability Enhancements on Methylammonium Lead-Based Perovskite Nanoparticles: the Smart Use of Host Matrices. ISRAEL JOURNAL OF CHEMISTRY, 2021, vol. 61, no. 1, p. 1-19. ISSN: 0021-2148.
Detail

JANČÍK, J.; JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; SCHARBER, M.; KOVALENKO, A.; MÁSILKO, J.; SARICIFTCI, N.; KRAJČOVIČ, J.; WEITER, M. Microwave-Assisted Preparation of Organo-Lead Halide Perovskite structures for electronics. Brno: Nanocon, 2021.
Detail

JANČÍK, J. BREAKING THE WALL OF PEROVSKITE SOLLAR CELLS PREPARATION. WROCLAW: Falling Walls, 2021.
Detail

GREGUŠKOVÁ, Z.; PŘIKRYL, R.; RAMPICHOVÁ, M. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF FIBRES BASED ON POLY(3-HYDROXYBUTYRATE) AND THEIR POTENTIAL APPLICATION. 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná v online formáte. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2021. p. 36-37. ISBN: 978-80-8208-064-6.
Detail

MELČOVÁ, V.; PŘIKRYL, R. Poly(3-hydroxybutyrate) chain extension in the solution using bi- and trifunctional additives. Sborník abstraktů Chemie je život 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. p. 92-93. ISBN: 978-80-214-6002.
Detail

BOHÁČ, M.; KUBÁTOVÁ, D.; KREJČÍ KOTLÁNOVÁ, M.; KHONGOVÁ, I.; ZEZULOVÁ, A.; NOVOTNÝ, R.; PALOU, M.; VŠIANSKÝ, D. The role of Li2O, MgO and CuO on SO3 activated clinkers. Cement and Concrete Research, 2022, vol. 152, no. 1, p. 1-14. ISSN: 0008-8846.
Detail

PTÁČEK, P.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Thermal decomposition of ferroan dolomite: A comparative study in nitrogen, carbon dioxide, air and oxygen. SOLID STATE SCIENCES, 2021, vol. 2021, no. 122, p. 106778-106790. ISSN: 1293-2558.
Detail

MALEČKOVÁ, R.; TUMOVÁ, Š.; KUBÁČ, L.; AKRMAN, J.; ENEV, V.; KALINA, L.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; VÍTEČEK, J.; VALA, M.; WEITER, M. Characterization and Optimization of Novel Polymer Composite PEDOT:DBSA for Bioelectronic Applications. Thessaloniki, Greece: ISFOE21 Organizing and International Scientific Committees, 2021. p. 167-167.
Detail

TUMOVÁ, Š.; MALEČKOVÁ, R.; KUBÁČ, L.; AKRMAN, J.; ENEV, V.; KALINA, L.; ŠAFAŘÍKOVÁ, E.; VÍTEČEK, J.; VALA, M.; WEITER, M. Novel Highly Stable Conductive Polymer Composite PEDOT:DBSA for Bioelectronic Applications. Thessaloniki: NANOTEXNOLOGY, 2021. p. 166-166.
Detail

ŠMÍROVÁ, B.; SEDLAČÍK, M.; NOVOTNÝ, R. Use of clay from a local source for calcination and subsequent preparation of the mixed cement. In International Conference Building Materials, Products and Technologies (ICBMPT 2021). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. p. 1-9. ISSN: 1757-8981.
Detail

HAJZLER, J.; HRUBÝ, P.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L. Assessment of Degradation of Alkali-Activated Blast Furnace Slag Progress Using the Mercury Intrusion Porosimetry. Studentská konference CHEMIE JE ŽIVOT. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. p. 75-76. ISBN: 978-80-214-6002-7.
Detail

PALOVČÍK, J.; ŠMÍROVÁ, B.; SMEJKALOVÁ, V.; JADRNÝ, J.; ŠOMPLÁK, R. Evaluation of properties and composition of the mixed municipal waste fine fraction. Proceedings of SDEWES Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. Dubrovník: Sdewes, 2021. p. 1-20. ISSN: 1847-7178.
Detail

KOTRLA, J.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Modification of Polyvinyl Alcohol to Increase Resistance to Moisture in MDF Composites. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2021 Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. p. 81-82. ISBN: 978-80-214-6002-7.
Detail

KRATOCHVÍL, M.; MUSÁLEK, T.; KOLÍBAL, M.; WEITER, M. Cesium halide perovskite as a material for scintillator detectors. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2021 Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2021. p. 86-87. ISBN: 978-80-214-6002-7.
Detail

MUSELÍK, J.; BARTONÍČKOVÁ, E.; HICKEY, K. MODERN INSTRUMENTAL METHODS IN SOLID DOSAGE FORM ANALYSIS. In Modern Instrumental Methods in Solid Dosage Form Analysis. Žerotínovo nám. 617/9, 601 77, Brno: Masaryk University Press, 2021. p. 61-78. ISBN: 978-80-210-9723-0.
Detail

ALEXY, P.; MONCMANOVÁ, B.; PLAVEC, R.; TOMANOVÁ, K.; MENČÍK, P.; ŽIARAN, S. In Vitro Characterization of Poly(Lactic Acid)/Poly(Hydroxybutyrate)/Thermoplastic Starch Blends for Tissue Engineering Application. CELL TRANSPLANTATION, 2021, vol. 30, no. 1, p. 1-12. ISSN: 0963-6897.
Detail

DRÁBIKOVÁ, J.; FINTOVÁ, S.; DOLEŽAL, P.; WASSERBAUER, J.; FLORKOVÁ, Z. Korózna odolnosť biologicky odbúrateľnej horčíkovej zliatiny ZE41 upravenej nekonvenčným fluoridovým konverzným povlakom. Koroze a ochrana materiálů, 2019, roč. 63, č. 4, s. 138-147. ISSN: 0452-599X.
Detail

VESELÝ, D.; JANČÍK, J.; WEITER, M.; BLASI, D.; IVANOVA, N.; KRAJČOVIČ, J.; GEORGIEV, A. Fast E/Z UV-light response T-type photoswitching of phenylene-thienyl imines. Journal of Photochemistry and Photobiology A:Chemistry, 2022, vol. 430, no. 9, p. 1-8. ISSN: 1010-6030.
Detail

IVANOVÁ, L.; RICHTÁR, J.; KRAJČOVIČ, J. Novel Soluble Nature-Inspired Riboflavin Derivatives: Side-chain Engineering and Material Characterisation. BioEl 2022: Program and book of abstracts. Kirchberg in Tirol, Austria: JKU LIOS, 2022. p. 90-90.
Detail

MARÁČKOVÁ, L.; ZMEŠKAL, O.; MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R.; LAPČÍKOVÁ, T. Simple method of thermal parameters determination. In Thermophysics 2021, 26th International Meeting of Thermophysics 2021. AIP Conference Proceeding, 2022. p. 020013-1 (020013-6 p.)ISBN: 978-0-7354-4365-5.
Detail

KHONGOVÁ, I.; ZEZULOVÁ, A.; BOHÁČ, M.; STANĚK, T.; KUBÁTOVÁ, D.; NOVOTNÝ, R. Low Energy Cements Prepared from Modified SO3 Doped Clinkers. In Lecture Notes in Civil Engineering. Lecture Notes in Civil Engineering. SINGAPORE: SPRINGER-VERLAG SINGAPORE PTE LTD, 2022. p. 743-751. ISBN: 978-981-16-7160-9. ISSN: 2366-2557.
Detail

DOSKOČIL, L.; ŠOMANOVÁ, P.; MÁSILKO, J.; BUCHTÍK, M.; HASOŇOVÁ, M.; KALINA, L.; WASSERBAUER, J. Characterization of Prepared Superhydrophobic Surfaces on AZ31 and AZ91 Alloys Etched with ZnCl2 and SnCl2. Coatings, MDPI, 2022, vol. 12, no. 10, p. 1414-1433. ISSN: 2079-6412.
Detail

FOGAŠOVÁ, M.; FIGALLA, S.; DANIŠOVÁ, L.; MEDLENOVÁ, E.; HLAVÁČIKOVÁ, S.; VANOVČANOVÁ, Z.; OMANÍKOVÁ, L.; BACO, A.; HORVÁTH, V.; MIKOLAJOVÁ, M.; FERANC, J.; BOČKAJ, J.; PLAVEC, R.; ALEXY, P.; REPISKÁ, M.; PŘIKRYL, R.; KONTÁROVÁ, S.; BÁREKOVÁ, A.; SLÁVIKOVÁ, M.; KOUTNÝ, M.; FAYYAZBAKHSH, A.; KADLEČKOVÁ, M. PLA/PHB-Based Materials Fully Biodegradable under Both Industrial and Home-Composting Conditions. Polymers, 2022, vol. 14, no. 19, p. 1-20. ISSN: 2073-4360.
Detail

PLAVEC, R.; HORVÁTH, V.; HLAVÁČIKOVÁ, S.; OMANÍKOVÁ, L.; REPISKÁ, M.; MEDLENOVÁ, E.; FERANC, J.; KRUŽELÁK, J.; PŘIKRYL, R.; FIGALLA, S.; KONTÁROVÁ, S.; BACO, A.; DANIŠOVÁ, L.; VANOVČANOVÁ, Z.; ALEXY, P. Influence of Multiple Thermomechanical Processing of 3D Filaments Based on Polylactic Acid and Polyhydroxybutyrate on Their Rheological and Utility Properties. Polymers, 2022, vol. 14, no. 10, p. 1-24. ISSN: 2073-4360.
Detail

Szydlowski, L., Ehlich, J., Szczerbiak, P., Shibata, N., & Goryanin, I. Novel species identification and deep functional annotation of electrogenic biofilms, selectively enriched in a microbial fuel cell array. Frontiers in Microbiology, 2022, vol. 13, no. 14 September 202, p. 1-11. ISSN: 1664-302X.
Detail

Jan Jancík, Jan Pospisil, Matous Kratochvíl, Jan Truksa, Davide Altamura, Cinzia Giannini, Martin Weiter, Davide Blasi, Vladimír Lukes, Eric D. Głowacki, Jozef Krajcovic. Novel adamantane substituted polythiophenes as competitors to Poly (3-Hexylthiophene). Polymer, 2022, vol. 258, no. 23.8.2022, p. 125274-125286. ISSN: 0032-3861.
Detail

KRATOCHVÍL, M.; MUSÁLEK, T.; KOLÍBAL, M.; WEITER, M. Cesium perovskite as scintillator for high-energy radiation detection. 2021. p. 155 ( p.)
Detail

BÍLEK s.r., V., BUJDOŠ D., PEŠATA M., PROCHÁZKA M., BÍLEK j.r. V., SOUSEDÍK B. Supersulphated cements from waste materials. In SP-355: Recent Advances in Concrete Technology and Sustainability Issues. Publication SP - American Concrete Institute. Milán: American Concrete Institute, 2022. p. 375-382. ISBN: 978-1-64195-184-5. ISSN: 0193-2527.
Detail

BRESCER, R., BŘEZINA, M.; DZIKOVÁ, J., WASSERBAUER, J.; STANĚK, J. COMPARATIVE STUDY OF FLUORIDE CONVERSION COATING STRUCTURE ON TWO TYPES OF BULK MAGNESIUM MATERIALS. In METAL 2021 - 30th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. 2021. ISBN: 9788087294994.
Detail

ZMEŠKAL, O.; POSPÍŠIL, J.; MARÁČKOVÁ, L.; PAVLÍKOVÁ, M.; PAVLÍK, Z. Thermal properties of MOC-based composites doped with graphene nanoparticles of different specific surface. AIP Conference Proceedings, 2023, vol. 2020, no. 2305, p. 1-5. ISSN: 1551-7616.
Detail

ZMEŠKAL, O.: Thermophysics 2021 - 26th International Meeting in Dalešice (Czech Republic). Smolenice (07.09.2021)
Detail