doc. Ing.

Pavel Diviš

Ph.D.

FCH, AS FCH – předseda

+420 54114 9454
divis@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • Střední průmyslová škola chemická, Lovosice
 • Vysoké Učení technické v Brně, FCH, ÚCHTOŽP (2003 Ing.)
 • Vysoké Učení technické v Brně, FCH, ÚCHTOŽP (2006 Ph.D.)

Přehled zaměstnání

 • Labtech s.r.o., Brno - aplikační inžeýr (2006-2007)
 • VUT v Brně, FCH, Brno - odborný asistent (2007)

Pedagogická činnost

 • Odpadové hospodářství v potravinářském průmyslu
 • Analytická chemie potravin I a II
 • Balení potravin
 • Praktikum z instrumentální a strukturní analýzy
 • Praktikum z analýzy potravin

dříve vyučované předměty na FCH VUT: Praktikum z analytické chemie I a II, Cvičení z analytické chemie I a II, Analýza vody, Praktikum z analýzy vody

Vědeckovýzkumná činnost

 • aplikace technik atomové spektrometrie 
 • analýza vod
 • čištění odpadních vod
 • biomonitoring
 • analýza půd a sedimentů
 • vývoj in situ gelových technik
 • analýza potravin, AAS, ICP-OES, ICP-MS, HPLC, UV-VIS
 • zpracování odpadů z potravinářského průmyslu

Citační index dle WOS: 364 (324 bez autocitací), h-index: 11, počet publikací s IF: 28.

Akademické stáže v zahraničí

 • Vrije Universiteit Brussel, Belgium (2004, 2008, 2009)
 • Universite des sciences at technologies de Lille, France (2009, 2010, 2011)
 • University of Huelva, Spain (2009)

Spolupráce s průmyslem

Iontosorb, Anežky České 657, Ústí nad Labem 40007

Družstvo Bramko

Vinařství Holánek

Agrofrukt Hustopeče

Ocenění vědeckou komunitou

člen České společnosti chemické (ČSCH), člen Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci (SSJMM), člen AOAC International

 • 2. místo Cena Merck - o nejlepší práci v oboru analytické chemie (2003)
 • Cena rektora VUT v Brně (2006)
 • 3. místo Soutěž mladých spektroskopiků SSJMM (2006)
 • cena za nejlepší posterovou prezentaci udělená od Royal Society of Chemistry - 10th International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications, Heraklion, Greece