doc. Ing.

Pavel Diviš

Ph.D.

FCH, ÚCHPBT – docent

+420 54114 9454
divis@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Současná aktuální témata moderních potravinářských věd, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

  Mezioborový výzkum - biochemie, fyzikální chemie, biotechnologie, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

  Využití potravinářského odpadu k výrobě biouhlu a studium využití tohoto materiálu k dočištění odpadních vod v souladu s principy cirkulární ekonomiky, zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2023

  Rozvoj mezioborového přístupu – fyzikální chemie, biochemie a biotechnologie, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Využití biouhlu z čistírenského a potravinářského odpadu k dočištění odpadních vod v rámci cirkulární ekonomiky, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

  Aktuální problémy a přístupy k výzkumu v rámci moderních potravinářských věd, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Příspěvek k rozvoji moderních potravinářských věd, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Emise a vlastnosti prachových částic ze spalování nedřevní biomasy, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Synergie fyzikální chemie, biochemie a biotechnologie, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Průsečíky fyzikální chemie, biochemie a biotechnologie v moderních aplikacích , zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Vývoj a využití progresivních postupů při zpracování, analýze a hodnocení potravin, potravinářských surovin a odpadů., zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  FW02020135, Ověření konceptu biorafinerie pro zpracování otrub, zahájení: 01.09.2020, ukončení: 31.08.2023
  Detail

  Aplikace progresivních metod a postupů v rámci moderních potravinářských věd, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Využití pokročilých metod a postupů v rámci moderních potravinářských věd, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  Propagácia a zvyšovanie atraktívnosti prírodovedno-technických odborov špecializovaných pre potreby praxe v cezhraničných oblastieach, zahájení: 01.02.2019, ukončení: 30.04.2023
  Detail

 • 2018

  Aplikace moderních postupů při výrobě, zpracování a analýze potravin, jejich složek a surovin a při valorizaci odpadů. , zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

 • 2017

  Progresivní postupy zpracování a hodnocení potravin a valorizace potravinářských odpadů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Testování vliv obsahu vybraných prvků prstových barev a analýza tepelné stability vypalovacích barev – Terno Colour, zahájení: 01.02.2017, ukončení: 31.03.2017
  Detail

 • 2016

  Vývoj a aplikace progresivních postupů výroby, zpracování a hodnocení bezpečnosti a kvality potravin, potravinářských surovin a jejich složek, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  Moderní postupy výroby a hodnocení kvality a bezpečnosti potravin, jejich složek a potravinářských surovin, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Aplikace progresivních postupů pro zabezpečení zvyšování kvality a bezpečnosti potravin při výrobě a kontrole, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2013

  Analýza lékové substance, zahájení: 18.04.2013, ukončení: 23.10.2013
  Detail

  Vývoj nových postupů v potravinářských technologiích , jejich kontrole a bezpečnosti., zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  Podpora technických a přírodovědných oborů, zahájení: 31.10.2010, ukončení: 31.10.2011
  Detail

 • 2009

  GP525/09/P583, In situ měření biodostupnosti vybraných toxických a esenciálních kovů v malých a středních tocích jižní Moravy , zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  MEB020918, Vývoj a použití nových metod pro studium osudu a biodostupnosti toxických kovů a organokovů v říčních a mořských sedimentech a přírodních vodách, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2008

  MEB080813, Speciační analýza a frakcionace vybraných toxických prvků v environmentálních vzorcích s využitím spektrochemických metod, zahájení: 01.01.2008, ukončení: 31.12.2009
  Detail