doc. Ing.

Pavel Diviš

Ph.D.

FCH, ÚCHPBT – docent

+420 54114 9454
divis@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D.

Publikace

 • 2024

  HRABALOVÁ, V.; KOUŘILOVÁ, X.; NOVÁČKOVÁ, I.; POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P.; OBRUČA, S. Synthesizing Polyhydroxyalkanoates from Wheat Bran Hydrolysates via Halophilic Bacteria. ICCT 2024 - Book of abstracts. 1. Mikulov: AMCA, spol. s r. o., 2024. s. 202-202. ISBN: 978-80-88214-48-9.
  Detail | WWW

  LACHMAN, J.; KALIVODOVÁ, M.; NÁBĚLEK, J.; BALÁŠ, M.; DIVIŠ, P.; LISÝ, M. Particulate matter emission characteristics of spruce, sunflower and maize: A comparison between nominal and reduced output in a small-scale boiler. BIOMASS & BIOENERGY, 2024, roč. 182, č. březen, ISSN: 0961-9534.
  Detail | WWW

  SLAVÍKOVÁ, Z.; POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P. ELEMENTAL ANALYSIS OF CZECH WINES INCLUDING WINES FROM ORGANIC PRODUCTION. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2024, roč. 13, č. 5, ISSN: 1338-5178.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2023

  DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J.; NÁBĚLEK, J.; HRABALOVÁ, V.; SLAVÍKOVÁ, Z. COMPARISON OF SACCHARIFICATION METHODS FOR BIOTECHNOLOGICAL UTILIZATION OF WHEAT BRAN. Agriculture & Food, 2023, č. 11, s. 96-102. ISSN: 1314-8591.
  Detail | WWW

  ŠTURSA, V.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. THE USE OF TARGETED ANALYSIS TO VERIFY THE GEOGRAPHICAL ORIGIN OF GROUND PAPRIKA. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2023, roč. 13, č. 1, ISSN: 1338-5178.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NÁBĚLEK, J.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. Effect of wheat bran pre-treatment on isolation of ferulic acid. Book of Abstract, IEES conference, Chania 2023. ZHAW Life Sciences und Facility Management, Güentalstrasse 14, 8820 Wädenswil, Switzerland: International Ecological Engineering Society, 2023.
  Detail

  POŘÍZKA, J.; SLAVÍKOVÁ, Z.; BIDMONOVÁ, K.; VYMĚTALOVÁ, M.; DIVIŠ, P. Physiochemical and Sensory Properties of Bread Fortified with Wheat Bran and Whey Protein Isolates. Foods, 2023, roč. 12, č. 13, ISSN: 2304-8158.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SLAVÍKOVÁ, Z.; POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P. Wheat bran proteins – raw material for production of nutritional-valued food. Book of Abstracts, IEES conference, Chania 2023. ZHAW Life Sciences und Facility Management, Grüentalstrasse 14, 8820 Wädenswil, Switzerland: International Ecological Engineering Society, 2023.
  Detail

  HRABALOVÁ, V.; KOUŘILOVÁ, X.; NOVÁČKOVÁ, I.; POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P.; OBRUČA, S. Production of Polyhydroxyalkanoates from Wheat Bran Hydrolysates Using Halophilic Bacteria. 11th European Symposium on Biopolymers Book of Abstracts. 1. Brno: 11th European Symposium on Biopolymers, 2023.
  Detail

  GROSS, M.; DIVIŠ, P.; ŠUMBEROVÁ, M. Stanovení vybraných fenolických látek ve vínech Ryzlinku rýnského. Hygiena a technologie potravin – LII. Lenfeldovy a Höklovy dny. 1. Brno: Veterinární univerzita Brno, 2023. s. 121-125. ISBN: 978-80-7305-934-7.
  Detail | WWW

  NÁBĚLEK, J.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. The influence of different wheat bran pretreatment methods on the yield and purity of isolated ferulic acid after alkaline hydrolysis. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2023. s. 59-59.
  Detail | WWW

  POŘÍZKA, J.; SLAVÍKOVÁ, Z.; GAJDUŠEK, M.; DIVIŠ, P. Production and characterization of biochar produced from different type of bran. ZHAW Life Sciences und Facility Management, Grüentalstrasse 14, 8820 Wädenswil, Switzerland: International Ecological Engineering Society, 2023.
  Detail

  HRABALOVÁ, V.; OPIAL, T.; POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P.; OBRUČA, S. Biotransformace ferulové kyseliny pomocí extremofilních bakterií. ICCT 2023 - Book of abstracts. 1. Mikulov: AMCA, spol. s r. o., 2023. s. 34-34. ISBN: 978-80-88214-40-3.
  Detail | WWW

 • 2022

  DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J.; JUGLOVÁ, Z.; SLAVÍKOVÁ, Z. Autenticita čokolád s různým obsahem kakaové sušiny. Bezpečnosť a kvalita potravín. Zborník vedeckých prác [Food safety and food quality. Proceedings of the scientific papers]. Nitra: Garmond Nitra, 2022. s. 257-261. ISBN: 978-80-8266-007-7.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SLAVÍKOVÁ, Z.; POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P. Chemical composition of wheat bran protein isolates. Elsevier, 2022. s. 55-55.
  Detail | WWW

  GROSS, M.; VÍTOVÁ, E.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. Monovarietal wines from Moravian wine region chemical characterization: A case study of Veltliner green, Sauvignon and Palava varieties. International conference "Challenges in food flavor and volatile compounds analysis" Book of abstracts. Poznań University of Life Sciences: 2022. s. 16-16.
  Detail

  LACHMAN, J.; KALIVODOVÁ, M.; NÁBĚLEK, J.; BALÁŠ, M.; DIVIŠ, P. Emise a vlastnosti prachových částic ze spalování nedřevní biomasy. Energie z biomasy XXII. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2022. s. 67-74. ISBN: 978-80-214-6129-1.
  Detail | WWW

  NÁBĚLEK, J.; DIVIŠ, P.; LACHMAN, J.; KALIVODOVÁ, M. Study of the elemental composition of fly ash and bottom ash formed after the combustion of alternative lignocellulosic fuels. Studentská odborná konference Chemie je život 2022 Sborník abstraktů. první. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2022. s. 43-44. ISBN: 978-80-214-6117-8.
  Detail

  JUGLOVÁ, Z.; SMRČKOVÁ, K.; DIVIŠ, P. Utilization of treated spent coffee grounds and wheat bran as biofertilizer. RETASTE: Rethink Food Waste. Hellenic Mediterranean University, School of Agriculture, Department of Agriculture Estavromenos, 71 410 Heraklion, Gree: 2022. s. 144-145. ISBN: 978-618-84774-5-2.
  Detail

 • 2021

  JUREČKOVÁ, Z.; DIVIŠ, P.; CETKOVSKÁ, J.; VESPALCOVÁ, M.; POŘÍZKA, J.; ŘEZNÍČEK, V. Fruit Characteristics of Different Varieties of Cornelian Cherry (Cornus mas L.) Cultivated in the Czech Republic. Erwerbs-Obstbau, 2021, roč. 63, č. 2, s. 143-149. ISSN: 1439-0302.
  Detail | WWW

  NÁBĚLEK, J.; POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P. Isolation of ferulic acid from wheat bran using various adsorbents. Book of abstracts of the 8th International Conference on Chemical Technology. 2021. s. 105-105. ISBN: ISBN 978-80-88214-24.
  Detail | WWW

  POŘÍZKA, J.; ŠVEC, J.; DIVIŠ, P.; ZOUHAROVÁ, K.; SEDLÁČEK, P.; ENEV, V.; HAJZLER, J.; MRAVCOVÁ, L. Production and analysis of crude biochar produced from wheat bran. Book of abstracts of the 8th International Conference on Chemical Technology. 2021. s. 106-106. ISBN: ISBN 978-80-88214-24.
  Detail | WWW

  NÁBĚLEK, J.; POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P. ISOLATION OF FERULIC ACID FROM WHEAT BRAN USING VARIOUS ADSORBENTS. In Proceedings of the 8th International Conference on Chemical Technology. 2021. s. 300-303. ISBN: 9788088307082.
  Detail | WWW

  POŘÍZKA, J.; ŠVEC, J.; DIVIŠ, P.; ZOUHAROVÁ, K.; SEDLÁČEK, P.; ENEV, V.; HAJZLER, J.; MRAVCOVÁ, L.; TRUDIČOVÁ, M. PRODUCTION AND ANALYSIS OF CRUDE BIOCHAR PRODUCED FROM WHEAT BRAN. In Proceedings of the 8th International Conference on Chemical Technology. 2021. s. 304-308. ISBN: 978-80-88307-08-2.
  Detail | WWW

  VOJTOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; GRÉZLOVÁ, V.; DORAZILOVÁ, J.; ŠMERKOVÁ, K.; KOPEL, P.; ADAM, V.; HLINÁKOVÁ, K.; DIVIŠ, P.; LUKÁŠOVÁ, V.; RAMPICHOVÁ, M.; SUCHÝ, T.; BARTOŠ, M.; SEDLÁČEK, R.; BALLAY, R.; MELICHERČÍK, P.; KLAPKOVÁ, E.; VIŠTEJNOVÁ, L.; KLEIN, P. Efficacy of Various Antimicrobial Agents Loaded in Resorbable Porous Bone Cement Useful in the Treatment of Osteomyelitis. eCM Periodical. eCM Meeting Abstracts, 2021. s. 21-21. ISSN: 2522-235X.
  Detail | WWW

  Šebesta, M., Ramakanth, I., Zvěřina, O., Šeda, M., Diviš, P. and Kolenčík, M. Effects of Titanium Dioxide Nanomaterials on Plants Growth. In Nanotechnology in Plant Growth Promotion and Protection: Recent Advances and Impacts. Wiley, 2021. s. 17-44. ISBN: 9781119745853.
  Detail | WWW

  SLAVÍKOVÁ, Z.; POŘÍZKA, J.; NÁBĚLEK, J.; DIVIŠ, P. Nutritional properties of wheat bran protein isolates. Studentská odborná konference Chemie je život 2021. první. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. s. 56-57. ISBN: 978-80-214-6002-7.
  Detail | WWW

  PUNČOCHÁŘOVÁ, L.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J.; ŠIMÍČKOVÁ, A.; VOPELKOVÁ, D. et al. Assessment of the effect of pasteurization and filtration on the content of selected nutrients in beer. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2021. Ing. Petr Dzik, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2021. s. 54-55. ISBN: 978-80-214-6002-7.
  Detail | WWW

  Urík, M., Kolenčík, M., Fujitake, N., Diviš, P., Zvěřina, O., Ramakanth, I. and Šeda, M. Effects of natural organic matter on bioavailability of elements from inorganic nanomaterial. In Nanotechnology in Plant Growth Promotion and Protection. Wiley, 2021. s. 113-128. ISBN: 9781119745853.
  Detail | WWW

  JUGLOVÁ, Z.; DIVIŠ, P.; MAŇÁKOVÁ, H. The 12th International Conference on Instrumental Analysis-Modern Trends and Applications (20-23 September 2021, Virtual Event). Applied Sciences - Basel. BASEL: MDPI, 2021. s. 91-91. ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW

  NÁBĚLEK, J.; POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P. ISOLATION OF FERULIC ACID FROM WHEAT BRAN HYDROLYZATE BY ADSORPTION. Studentská odborná konference CHEMIE JE ŽIVOT 2021 Sborník abstraktů. první. Purkyňova 464/118, 612 00 Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. s. 46-48. ISBN: 978-80-214-6002-7.
  Detail | WWW

  KŘIKALA, J.; DIVIŠ, P. Utilization of waste material from wine production as a binding agent in DGT technique for heavy metals analysis in aquatic systems. Studentská konference Chemie je život 2021. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2021. s. 44-45. ISBN: 978-80-214-6002-7.
  Detail | WWW

  POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P.; ŠTURSA, V.; PUNČOCHÁŘOVÁ, L.; SLAVÍKOVÁ, Z.; KŘIKALA, J. Impact of organic and integrated pest management on the elemental composition of wine and grapes in a season with high fungal pressure. JOURNAL OF ELEMENTOLOGY, 2021, roč. 26, č. 4, s. 871-891. ISSN: 1644-2296.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  Reichstädter, M.; Diviš, P.;, Abdulbur Alfakhoury, E.; Gao, Y. Simultaneous determination of mercury, cadmium and lead in fish sauce using Diffusive Gradients in Thin-films technique. Talanta, 2020, č. 217, s. 1-10. ISSN: 0039-9140.
  Detail | WWW

  DIVIŠ, P.; JUREČKOVÁ, Z.; VESPALCOVÁ, M.; POŘÍZKA, J.; PUNČOCHÁŘOVÁ, L. Simultaneous determination of sweeteners and preservatives in beverages by HPLC-DAD-ELSD. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2020, roč. 14, č. 1, s. 881-866. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  DIVIŠ, P.; REICHSTÄDTER, M.; GAO, Y.; LEERMAKERS, M.; KŘIKALA, J. Determination of Mercury in Fish Sauces by Thermal Decomposition Gold Amalgamation Atomic Absorption Spectroscopy after Preconcentration by Diffusive Gradients in Thin Films Technique. Foods, 2020, roč. 9, č. 12, s. 1-12. ISSN: 2304-8158.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  REICHSTÄDTER, M.; GAO, Y.; DIVIŠ, P.; MA, T.; GAULIER, C.; LEERMAKERS, M. Cysteine-modified silica resin in DGT samplers for mercury and trace metals assessment. CHEMOSPHERE, 2020, č. 263, s. 1-13. ISSN: 0045-6535.
  Detail | WWW

  Pavlína Šimečková, František Hubatka, Jan Kotouček, Pavlína Turánek Knötigová, Josef Mašek, Josef Slavík, Ondrej Kováč, Jiří Neča, Pavel Kulich, Dominik Hrebík, Jana Stráská, Kateřina Pěnčíková, Jiřina Procházková, Pavel Diviš, Stuart Macaulay, Robert Mikulík, Milan Raška, Miroslav Machala & Jaroslav Turánek. Gadolinium labelled nanoliposomes as the platform for MRI theranostics: in vitro safety study in liver cells and macrophages. Scientific Reports, 2020, roč. 10, č. 4780, s. 1-13. ISSN: 2045-2322.
  Detail | WWW

  DORAZILOVÁ, J.; MUCHOVÁ, J.; ŠMERKOVÁ, K.; KOČIOVÁ, S.; DIVIŠ, P.; KOPEL, P.; VESELÝ, R.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; ADAM, V.; VOJTOVÁ, L. Synergistic Effect of Chitosan and Selenium Nanoparticles on Biodegradation and Antibacterial Properties of Collagenous Scaffolds Designed for Infected Burn Wounds. Nanomaterials, 2020, roč. 10, č. 10, s. 1971-1992. ISSN: 2079-4991.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KŘIKALA, J.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. Porovnání metod úpravy vzorků pro stanovení makroprvků v mléce technikou ICP-OES. Bezpečnosť a kontrola potravín. Zborník prác z XVII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou online. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2020. s. 139-143. ISBN: 978-80-552-2168-7.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  REICHSTÄDTER, M.; DIVIŠ, P.; GAO, Y. Simultaneous Determination of Trace Mercury, Cadmium and Lead using Diffusive Gradients in Thin Films Technique in Fish Sauce Food Matrix. ChemCYS 2020 - Book of abstracts. 1. Blankenberge, Belgium: Royal Flemish Chemical Society, Belgium, 2020. s. 41-41.
  Detail

 • 2019

  DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. Analýza vzorků papíru. 2019. s. 1-12.
  Detail

  VOJTOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; GRÉZLOVÁ, V.; ŠMERKOVÁ, K.; KOPEL, P.; ADAM, V.; HLINÁKOVÁ, K.; DIVIŠ, P.; LUKÁŠOVÁ, V.; RAMPICHOVÁ, M.; SUCHÝ, T.; BARTOŠ, M.; SEDLÁČEK, R.; KRTIČKA, M.; BALLAY, R.; JAHODA, D.; MELICHERČÍK, P.; VIŠTEJNOVÁ, L.; KLEIN, P.; MONTUFAR JIMENEZ, E. Injectable, resorbable, porous bone substitute with controlled release of antimicrobial agents: a novel tool for the treatment of osteomyelitis. EORS 2019, 27th annual meeting 2-4 October 2019, Maastricht, the Netherlands, abstract book. Maastricht, the Netherlands: 2019. s. 5785-5785.
  Detail | WWW

  ŠEBESTA M.; KOLENČÍK M.; URÍK M.; BUJDOŠ M.; VÁVRA I.; DOBROČKA E.; SMILEK, J.; KALINA, M.; DIVIŠ, P.; PAVÚK M.; MIGLIERINI M.; KRATOŠOVÁ G.; MATÚŠ P. Increased Colloidal Stability and Decreased Solubility—Sol–Gel Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles with Humic Acids. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, 2019, roč. 19, č. 5, s. 3024-3030. ISSN: 1533-4880.
  Detail | WWW

  DIVIŠ, P. Výzkum obalů z nasávané kartonáže. 2019. s. 1-13.
  Detail

  DIVIŠ, P.; REICHSTÄDTER, M.; LEERMAKERS, M.; GAO, Y.; HABARTOVÁ, A. Determination of mercury in fish sauces using diffusive gradients in thin films technique. 2nd Food Chemistry Conference, Seville 17-19.9. : Book of abstracts. 2019. s. 2.2.10 (2.2.10 s.)
  Detail

  PUNČOCHÁŘOVÁ, L.; POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P.; ŠTURSA, V. Study of the influence of brewing water on selected analytes in beer. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2019, roč. 13, č. 1, s. 507-514. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW

  DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J.; KŘIKALA, J. The effect of coffee beans roasting on its chemical composition. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2019, roč. 13, č. 1, s. 344-350. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW

  Slavíková Z.; Pořízka J.; Diviš P. The influence of addition of spent coffee grounds and their refining products on psychical a chemical properties of a soil and a growth of Lactuca sativa. Studentská odborná konference Chemie je život 2019. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2019. s. 64-65. ISBN: 978-80-214-5807-9.
  Detail

  REICHSTÄDTER, M.; DIVIŠ, P.; GAO, Y. Simultaneous Determination of Trace Mercury, Cadmium and Lead in Fish Sauce Food Matrix by Diffusive Gradients in Thin Films Technique. Studentská odborná konference Chemie je život 2019 - Sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2019. s. 61-61. ISBN: 978-80-214-5807-9.
  Detail

  REICHSTÄDTER, M.; DIVIŠ, P.; LEERMAKERS, M.; GAO, Y. Determination of potentially hazardous metals in fish sauces using DGT technique. 6th Conference on Diffusive Gradients in Thin Films 2019. 1. Vienna, Austria: University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), 2019. s. 33-33.
  Detail | WWW

  DORAZILOVÁ, J.; MUCHOVÁ, J.; PAVLIŇÁKOVÁ, V.; ŠMERKOVÁ, K.; KOČIOVÁ, S.; KOPEL, P.; DIVIŠ, P.; ADAM, V.; VOJTOVÁ, L. Antibacterial collagen-based skin substitutes with selenium nanoparticles designed for infected burn wound. CZECH CHEMICAL SOCIETY SYMPOSIUM SERIES. Hradec Králové: Czech chemical society, 2019. s. 7-8. ISBN: 2336-7202.
  Detail

  PUNČOCHÁŘOVÁ, L.; POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P. Study of the influence of brewing water on selected quantitative beer indicators and on content of B vitamins. In PROCEEDINGS OF 25TH INTERNATIONAL PHD STUDENTS CONFERENCE (MENDELNET 2018). 2019. s. 302-308. ISBN: 978-80-7509-597-8.
  Detail | WWW

  GRÉZLOVÁ, V.; MICHLOVSKÁ, L.; ŠMERKOVÁ, K.; KOPEL, P.; ADAM, V.; KOČIOVÁ, S.; BÁBOR, P.; DIVIŠ, P.; VOJTOVÁ, L. Antibacterial polymer-phosphate bone cement targeted on the osteomyelitis treatment. Czech Chemical Society Symposium Series 17 (1) XIX. Interdisciplinary Meeting of Young Biologists, Biochemists and Chemists. Czech chemical society symposium series. Praha: Czech Chemical Society, 2019. s. 11-11. ISSN: 2336-7202.
  Detail | WWW

  GRÉZLOVÁ, V.; MICHLOVSKÁ, L.; ŠMERKOVÁ, K.; KOPEL, P.; ADAM, V.; KOČIOVÁ, S.; BÁBOR, P.; DIVIŠ, P.; VOJTOVÁ, L. Antibacterial Selenium Nanoparticles and their Effect on Properties of Polymer-Phosphate Bone Cement. eCM Periodical. eCM Periodical, 2019. s. 26-26. ISSN: 2522-235X.
  Detail | WWW

  GRÉZLOVÁ, V.; MICHLOVSKÁ, L.; LYSÁKOVÁ, K.; KOČIOVÁ, S.; ŠMERKOVÁ, K.; DIVIŠ, P.; POLÁČEK, P.; VOJTOVÁ, L. Antibakteriální kompozitní kostní cement modifikovaný biogenními nanočásticemi. XI. mezinárodní konference BIOIMPLANTOLOGIE 2019. Brno: MSD, spol. s r.o., 2019. s. 26-26. ISBN: 978-80-7392-307-5.
  Detail | WWW

  GRÉZLOVÁ, V.; MICHLOVSKÁ, L.; KOČIOVÁ, S.; ŠMERKOVÁ, K.; DIVIŠ, P.; POLÁČEK, P.; VOJTOVÁ, L. Vliv přídavku biogenních nanočástic na vlastnosti polymer-fosfátového kostního cementu. Květinův den Mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2019. s. 8-8. ISBN: 978-80-263-1469-1.
  Detail

  POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P.; MICHALEC, A. Comparison of chemical composition of eggs from laying hens housed in different production facilities: A market study. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2019, roč. 13, č. 1, s. 402-407. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW

  DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. Analýza vzorků částic v mouce. 2019. s. 1-6.
  Detail

 • 2018

  ŠTURSA, V.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. CHARACTERISTICS OF PAPRIKA SAMPLES OF DIFFERENT GEOGRAPHICAL ORIGIN. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2018, roč. 12, č. 1, s. 254-261. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW

  DIVIŠ, P.; SMILEK, J.; POŘÍZKA, J.; ŠTURSA, V. THE QUALITY OF KETCHUPS FROM THE CZECH REPUBLIC'S MARKET IN TERMS OF THEIR PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2018, roč. 12, č. 1, s. 233-240. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW

  POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P.; DVOŘÁK, M. Elemental analysis as a tool for classification of Czech white wines with respect to grape varieties. JOURNAL OF ELEMENTOLOGY, 2018, roč. 23, č. 2, s. 709-727. ISSN: 1644-2296.
  Detail | WWW

  DIVIŠ, P.; REICHSTÄDTER, M.; HABARTOVÁ, A.; KŘIKALA, J. Determination of Mercury in Fish Sauces using DGT Technique and TD-AAS. Proceedings of the Fourth International Conference on Food Chemistry & Technology (FCT-2018). Journal of Food Chemistry and Nanotechnology. 2018. s. S20 (S20 s.)ISSN: 2471-4291.
  Detail

  POŘÍZKA, J.; VOPELKOVÁ, D.; DIVIŠ, P.; ŠTURSA, V. POSOUZENÍ VLIVU PASTERIZACE A FILTRACE NA OBSAH VYBRANÝCH CHEMICKÝCH SLOŽEK PIVA. In BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN. 2018. s. 204-211. ISBN: 978-80-552-1813-7.
  Detail

  KŘIKALA, J.; DIVIŠ, P. UTILIZATION OF WASTE MATERIAL FROM THE WINE PRODUCTION FOR REMOVING COPPER IONS FROM WASTEWATER. In CECE 2018: 15th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis. 2018. s. 195-201. ISBN: 978-80-904959-5-1.
  Detail | WWW

  VOJTOVÁ, L.; GRÉZLOVÁ, V.; MICHLOVSKÁ, L.; BRTNÍKOVÁ, J.; ŠMERKOVÁ, K.; KOČIOVÁ, S.; VALOVÁ, K.; DIVIŠ, P.; RAMPICHOVÁ, M.; ADAM, V. Nepředvídatelné vlastnosti antibakteriálního kostního lepidla. Biomateriály a jejich povrchy XI. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2018. s. 11-12. ISBN: 978-80-01-06471-9.
  Detail

  VESPALCOVÁ, M.; LOŠKOVÁ, T.; JUREČKOVÁ, Z.; ŠTURSA, V.; POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P. Processing of pomace from chokeberry and elderberry. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. 2018. s. 71-71.
  Detail

  DORAZILOVÁ, J.; BABRNÁKOVÁ, J.; ŠMERKOVÁ, K.; KOPEL, P.; KOČIOVÁ, S.; DIVIŠ, P.; ADAM, V.; VOJTOVÁ, L. Antibacterial 3D Porous Collagen scaffolds for Soft Tissue Regeneration. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 133 ( s.)ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  GRÉZLOVÁ, V.; VOJTOVÁ, L.; MICHLOVSKÁ, L.; ŠMERKOVÁ, K.; KOPEL, P.; ADAM, V.; KOČIOVÁ, S.; BÁBOR, P.; DIVIŠ, P. Thixotropic polymer-phosphate bone filler modified with antibacterial selenium nanoparticles. Biomateriály a jejich povrchy XI. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2018. s. 75-76. ISBN: 978-80-01-06471-9.
  Detail

  DORAZILOVÁ, J.; BABRNÁKOVÁ, J.; ŠMERKOVÁ, K.; KOPEL, P.; KOČIOVÁ, S.; DIVIŠ, P.; ADAM, V.; VOJTOVÁ, L. Enzymatic Degradation and Bacterial Inhibition of 3D Collagen/Chitosan Scaffolds Doped with Selenium Nanoparticles. Biomateriály a jejich povrchy XI. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2018. s. 74-75. ISBN: 978-80-01-06471-9.
  Detail

  GRÉZLOVÁ, V.; MICHLOVSKÁ, L.; ŠMERKOVÁ, K.; KOPEL, P.; ADAM, V.; KOČIOVÁ, S.; BÁBOR, P.; DIVIŠ, P.; POLÁČEK, P.; VOJTOVÁ, L. The Effect Of Antibacterial Selenium Nanoparticles On The Properties Of Polymer-Phosphate Bone Fillers. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2018. s. 136-136. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  DIVIŠ, P.; REICHSTÄDTER, M.; HABARTOVÁ, A.; KŘIKALA, J. Validation of diffusive gradient in thin films technique for determination of mercury in fish sauce. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. 2018. s. 62-62. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

 • 2017

  HLODÁK M., URÍK M., KOŘNKOVÁ L., MIKUŠOVÁ P., DIVIŠ P., SENILA M., MATÚŠ P. FRAKCIONÁCIA ORTUTI VO VYBRANÝCH PÔDACH PRI ŠTÚDIU JEJ FYTOPRÍSTUPNOSTI A BIOAKUMULÁCIE V RASTLINÁCH. In AKTUÁLNE TRENDY GEOCHEMICKÉHO ŠTÚDIA GEOLOGICKÉHO PROSTREDIA. Bratislava: Slovenská asociácia geochemikov, 2017. s. 39-42. ISBN: 978-80-972851-3-5.
  Detail

  Hlodák, M., Urík M., Kořenková L., Mikušová P., Diviš P., Senila M., Matúš P. Separacia a stanovenie fytopristupnej frakcie ortuti v podach kontaminovanych v prirodzenom aj laboratornom prostredi. Workshop speciační analýza 2017. 2017. s. 19-19. ISBN: 978-80-88195-02-3.
  Detail

  DIVIŠ, P. Výzkum popele ze spalování bukové biomasy - DYAS.EU, a.s. 2017. s. 1-7.
  Detail

  DIVIŠ, P.; ŠŤÁVOVÁ, E.; POŘÍZKA, J.; DRÁBIKOVÁ, J. DETERMINATION OF TIN, CHROMIUM, CADMIUM AND LEAD IN CANNED FRUITS FROM THE CZECH MARKET. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 2017, roč. 11, č. 1, s. 564-570. ISSN: 1337-0960.
  Detail | WWW

  DIVIŠ, P.; REICHSTÄDTER, M. Development of DGT technique for determination of mercury in various matrix. 10th International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications. 2017. s. 261 ( s.)
  Detail

  VOPELKOVÁ, D.; POŘÍZKA, J.; ŠTURSA, V.; DIVIŠ, P. Influence of the pasteurization and filtration on selected chemical components of beer. 10th International Conference on Instrumental Methods of Analysis: Modern Trends and Applications. 2017.
  Detail

  ŠŤÁVOVÁ, E.; POŘÍZKA, J.; ŠTURSA, V.; ENEV, V.; DIVIŠ, P. Extraction of ferulic acid from wheat bran by alkaline hydrolysis. In PROCEEDINGS OF 24TH INTERNATIONAL PHD STUDENTS CONFERENCE (MENDELNET 2017). 2017. s. 574-579. ISBN: 978-80-7509-529-9.
  Detail

  CHAMRADOVÁ, I.; VOJTOVÁ, L.; ČÁSTKOVÁ, K.; DIVIŠ, P.; PETEREK, M.; JANČÁŘ, J. The effect of hydroxyapatite particle size on viscoelastic properties and calcium release from a thermosensitive triblock copolymer. Colloid and Polymer Science, 2017, roč. 295, č. 1, s. 107-115. ISSN: 1435-1536.
  Detail | WWW

  SMILEK, J.; DIVIŠ, P.; JUGL, A. Testování vliv obsahu vybraných prvků prstových barev a analýza tepelné stability vypalovacích barev – Terno Colour. 2017. s. 1-15.
  Detail

  REICHSTÄDTER, M.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. Development of DGT technique for determination of hazardous metals in food matrixes: Step I - preparation of sorption gel. Studentská odborná konference Chemie je život 2017, Sborník abstraktů. 1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2017. s. 71-71. ISBN: 978-80-214-5488- 0.
  Detail

 • 2016

  DIVIŠ, P. Stanovení obsahu celkové rtuti v rybách z obchodní sítě České republiky. Maso. České a slovenské odborné nakladatelství s.r.o. GM JP, 2016, č. 5, s. 52-55. ISSN: 1210-4086.
  Detail

  ŠTURSA, V.; DIVIŠ, P.; JUREČKOVÁ, Z.; MATĚJÍČEK, A. ANALYSIS OF RED CURRANT (RIBES RUBRUM) AND RED GOOSEBERRY (RIBES UVA-CRISPA) VARIETIES BY INDUCTIVELY COUPLED PLASMA ATOMIC EMISSION SPECTROSCOPY. In PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL PHD STUDENTS CONFERENCE, (MENDELNET 2016). 2016. s. 669-674. ISBN: 978-80-7509-443-8.
  Detail

  SÁSKOVÁ, D.; POŘÍZKA, J.; KULICH, P.; ŠPANOVÁ, A.; DIVIŠ, P.; RITTICH, B. Silver nanoparticles production with probiotic bacteria. Materials Science Forum, 2016, roč. 851, č. 1, s. 32-36. ISSN: 1662-9752.
  Detail

  DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J.; JUREČKOVÁ, Z. Characterization of Czech beer: chemical composition and antioxidant properties. 39. International Symposium on Environmental Analytical Chemistry. 2016.
  Detail

  REICHSTÄDTER, M.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. PREPATARION OF NEW SORPTION GEL DISCS FOR DETERMINATION OF MERCURY IN FOOD MATRIXES BY DIFFUSIVE GRADIENT IN THIN FILMS TECHNIQUE. 39. International Symposium on Environmental Analytical Chemistry. 2016.
  Detail

 • 2015

  DIVIŠ, P.; KADLECOVÁ, M.; OUDDANE B. Mercury Distribution in the Deûle River (Northern France) Measured by the Diffusive Gradients in Thin Films Technique and Conventional Methods. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, 2015, roč. 69, č. 3, s. 1-10. ISSN: 0090-4341.
  Detail

  DIVIŠ, P.; ŠILER, P. Monitoring of tin and aluminum release from food packaging to packaged food. Instrumental Methods of Analysis-Modern Trends and Applications: Book of abstracts. 2015. s. 108-108.
  Detail

  DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J.; VESPALCOVÁ, M.; MATĚJÍČEK, A.; KAPLAN, J. Elemental composition of fruits from different Black elder (Sambucus nigra L.) cultivars grown in the Czech Republic. JOURNAL OF ELEMENTOLOGY, 2015, roč. 20, č. 3, s. 549-557. ISSN: 1644-2296.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  DIVIŠOVÁ, R.; VÍTOVÁ, E.; DIVIŠ, P.; ZEMANOVÁ, J.; OMELKOVÁ, J. Validation of SPME–GC–FID Method for Determination of Fragrance Allergens in Selected Cosmetic Products. ACTA CHROMATOGRAPHICA, 2015, roč. 27, č. 3, s. 509-523. ISSN: 1233-2356.
  Detail | WWW

  Hlodák, M; Matúš, P; Urík, M; Kořenková, L; Mikušová, P; Senila, M; Diviš, P. Biogeochémia ortuti v systéme pôda- rastlina v antropogénne kontaminovanej oblasti. Chemické listy, 2015, roč. 109, č. 6, s. 385-389. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  Hlodák, M; Matúš, P; Urík, M; Kořenková, L; Mikušová, P; Senila, M; Diviš, P. Evaluation of Various Inorganic and Biological Extraction Techniques Suitability for Soil Mercury Phytoavailable Fraction Assessment. Water, Air, and Soil Pollution (Print version), 2015, roč. 226, č. 6, s. 1-9. ISSN: 0049- 6979.
  Detail

  SÁSKOVÁ, D.; POŘÍZKA, J.; ŠPANOVÁ, A.; DIVIŠ, P.; KULICH, P.; RITTICH, B. Silver nanoparticles production with probiotic bacteria. Chemistry and life 2015, Bool of abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2015. s. 42-43. ISBN: 978-80-214-5228- 2.
  Detail

  KŘENOVÁ, A.; MATĚJÍČEK, A.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. Antioxidační aktivita vybraných odrůd černého rybízu. Vědecké práce ovocnářské. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. GC GE, 2015, č. 24, s. 51-55. ISSN: 0231-6900.
  Detail

  KŘENOVÁ, A.; MATĚJÍČEK, A.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. Antioxidační aktivita vybraných odrůd červených a bílých rybízů. Vědecké práce ovocnářské. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. GC GE, 2015, č. 24, s. 37-42. ISSN: 0231-6900.
  Detail

  DIVIŠ, P.; JUREČKOVÁ, Z.; MATĚJÍČEK, A.; KAPLAN, J.; KŘENOVÁ, A. Porovnání celkové antioxidační aktivity červenoplodých odrůd angrešt pěstovaných ve tvaru keře a dvoukmenného vřetene. Vědecké práce ovocnářské. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. GC GE, 2015, č. 24, s. 13-16. ISSN: 0231-6900.
  Detail

  DIVIŠ, P.; SOLNÝ, T.; PTÁČEK, P.; ADAMEC, V.; BILÍK, M.; BRADÁČ, A.; SCHÜLLEROVÁ, B. Analysis of tire composition for further detection of tire marks on the road. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, roč. 13, č. 2, s. 137-138. ISSN: 2336- 7210.
  Detail

  DIVIŠ, P.; CHRISTOVOVÁ, S.; POŘÍZKA, J.; VESPALCOVÁ, M.; MATĚJÍČEK, A. Determination of total polyphenol content and total antioxidant activity of different currant and gooseberry cultivars grown in the Czech republic. Czech Chemical Society Symposium Series, 2015, roč. 13, č. 2, s. 76-77. ISSN: 2336-7210.
  Detail

  HLODAK, M.; MATUS? P.; URIK, M.; KORENKOVA, L.; MIKUSOVA, P.; SENILA, M.; DIVIŠ, P. Biogeochemistry of Hg in Soil-Plant System in Regions with Anthropogenic Contamination. Chemické listy, 2015, roč. 109, č. 5, s. 385-389. ISSN: 0009-2770.
  Detail | WWW

  CETKOVSKÁ, J.; DIVIŠ, P.; VESPALCOVÁ, M.; POŘÍZKA, J. a kol. Basic nutritional properties of Cornelian cherry (Cornus mas L.) cultivars grown in the Czech Republic. ACTA ALIMENTARIA, 2015, roč. 44, č. 3, s. 357-364. ISSN: 0139-3006.
  Detail

 • 2014

  VOSYNEK, P.; NÁVRAT, T.; PEČ, M.; POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P. How the Decrease of Collagen or Mineral Affect the Fracture in the Turkey Long Bones. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, roč. 8, č. 12, s. 1753-1756. ISSN: 1307-6892.
  Detail | WWW

  KRATOCHVÍL, J.; OPRAVIL, T.; DIVIŠ, P. The Effect of Boron and its Compounds on Setting of Portland Cement. In ECOLOGY AND NEW BUILDING MATERIALS AND PRODUCTS. Advanced Materials Research. 2014. s. 16-19. ISSN: 1022-6680.
  Detail

 • 2013

  SZKANDERA, Roman, Hana DOČEKALOVÁ, Milada KADLECOVÁ, Jana TRÁVNÍČKOVÁ a Pavel DIVIŠ. Sorpční gel s oxidem titaničitým pro stanovení rtuti technikou difúzního gradientu v tenkém filmu. Chemické listy, 2013, roč. 107, č. 2, s. 160-164. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  Křivánková, N.; Diviš, P. Stanovení cínu v konzervovaném ovoci. Studentská konference Chemie je život - sborník abstraktů. 2013. s. 22-22. ISBN: 978-80-214-4822- 3.
  Detail

  VESPALCOVÁ, M.; DIVIŠ, P.; CETKOVSKÁ, J. Vývoj a následná optimalizace výroby bioproduktů z černého bezu. 2013. s. 1-26.
  Detail

  Hagarová I., Urík M., Bujdoš M., Čanecká L., Boriová K., Pifková I., Littera P., Kořenková L., Mikušová P., Diviš P., Senila M., Matúš P., Miglierini M., Kubová J. Využitie nanočasticových oxidov a mikroskopických húb v stanovení, špeciačnej analýze a frakcionácii vybraných prvkov. In SPECIAČNÍ ANALÝZA 2013. Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2013. s. 21-23. ISBN: 978-80-904539-8- 2.
  Detail

  DIVIŠ, P. Stanovení rtuti ve vodách a v sedimentech technikou difúzního gradientu v tenkém filmu- přehled vývoje za posledních 10 let. In Analytika v geológii a v životnom prostredí. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013. s. 87-92. ISBN: 978-80-89343-87- 4.
  Detail

 • 2012

  POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P.; OMELKOVÁ, J. Influence of the different farming systems on elemental content of Vitis vinifera and on antioxidant properties of wine. European symposium on atomic spectrometry 2012 - Book of abstracts. 2012. s. 181-181. ISBN: 978-80-223-3292- 7.
  Detail

  DIVIŠ, P.; MACHÁT, J.; SZKANDERA, R.; DOČEKALOVÁ, H. In situ Measurement of Bioavailable Metal Concentrations at the Downstream on the Morava River using Transplanted Aquatic mosses and DGT Technique. International Journal of Environmental Research, 2012, roč. 6, č. 1, s. 87-94. ISSN: 1735- 6865.
  Detail

  DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J.; ŠKAŘUPA, P. Application of ICP- MS and chemometrics for determination of the wine origin. European symposium on atomic spectrometry 2012 - Book of abstracts. 2012. s. 124-124. ISBN: 978-80-223-3292- 7.
  Detail

  DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. Prvková analýza moravských vín a její využití v praxi. In Mikroelementy 2012. 2012. s. 100-106. ISBN: 978-80-86380-63- 6.
  Detail

 • 2011

  POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P.; OMELKOVÁ, J. Influence of the agriculture on elemental content of vineyard components and total antioxidat activity of Czech wines (pilot study). 2nd International ISEKI_ Food Conference. Milan, Italy: ISEKI Food Association, 2011. s. 232-232. ISBN: 978-88-905-9890- 6.
  Detail

  POŘÍZKA, J.; DIVIŠ, P.; OMELKOVÁ, J. Elemental composition and total antioxidant capacity of Czech wines deriving from grapes growned by different agriculture methods. Chemické listy. 2011. s. s1025 (s1025 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail | WWW

  CETKOVSKÁ, J.; VESPALCOVÁ, M.; DIVIŠ, P.; POŘÍZKA, J. Analysis of non traditional fruits (Hippophae Rhamnoides and Cornus Mas). Chemické listy. 2011. s. s1002 (s1002 s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail | WWW

 • 2010

  DIVIŠ, P.; SZKANDERA, R.; KADLECOVÁ, M.; OUDDANE, B.; TRÁVNÍČKOVÁ, J. Testování sorpčního gelu s TiO2 pro stanovení rtuti v přírodních vodách technikou DGT. Sborník 14. Česko- Slovenské spektroskopické konference. 2010.
  Detail

  DIVIŠ, P.; MACHÁT, J.; DOČEKALOVÁ, H.; SZKANDERA, R. Use of aquatic moss Fontinalis antipyretica and DGT technique for determination of (bio) available metal concentration in Morava river. Sborník 14. Česko- Slovenské spektroskopické konference. 2010.
  Detail

  KADLECOVÁ, M.; SZKANDERA, R.; DIVIŠ, P.; KOVAŘÍKOVÁ, V.; TRÁVNÍČKOVÁ, J..; DOČEKALOVÁ, H.; OUDDANE, B. Measuring of dissolved mercury depth profiles in river sediments by diffusive gradients in thin films technique with different specific resins. Journées nord-ouest européennes des jeunes chercheurs, Lille, France. 2010. s. 86-86.
  Detail

  DIVIŠ, P.; MACHÁT, J. The use of aquatic moss Fontinalis antipyretica for monitoring of metal pollution in Morava river. ISEAC 36: BOOK OF ABSTRACTS. 2010. s. 111-111. ISBN: 978-88-8286-228- 2.
  Detail

  KADLECOVÁ, M.; DIVIŠ, P.; SZKANDERA, R.; TRÁVNÍČKOVÁ, J.; DOČEKALOVÁ, H.; OUDDANE, B. Application of diffusive gradients in thin films technique with different specific resins in contaminated and uncontaminated river sediments and its comparation with other common techniques. The 36th International symposium on environmental analytical chemistry: Abstract book. 2010. s. 145-145. ISBN: 978-88-8286-228- 2.
  Detail

  DIVIŠ, P.; SZKANDERA, R.; DOČEKALOVÁ, H. Characterisation of sorption gels used for determination of mercury in aquatic environment by diffusive gradients in thin films technique. CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 2010, roč. 8, č. 5, s. 1103-1107. ISSN: 1644- 3624.
  Detail

  SZKANDERA, R.; DIVIŠ, P.; KADLECOVÁ, M.; TRÁVNÍČKOVÁ, J.; DOČEKALOVÁ, H. Use of TiO2 in diffusive gradients in thin films technique for mercury determination in aquatic environment. The 36th International symposium on environmental analytical chemistry: Abstract book. 2010. s. 38-38. ISBN: 978-88-8286-228- 2.
  Detail

  SZKANDERA, R.; KADLECOVÁ, M.; TRÁVNÍČKOVÁ, J.; DIVIŠ, P.; FRIŠHANSOVÁ, H.; DOČEKALOVÁ, H.; OUDDANE, B. Determination of dissolved mercury by diffusive gradients in thin films technique - the choice of resin. Journées nord-ouest européennes des jeunes chercheurs, Lille, France. 2010. s. 87-87.
  Detail

 • 2009

  DIVIŠ, P.; SZKANDERA, R.; DOČEKALOVÁ, H. Improvement of mercury determination in surface water by the DGT technique. Conference on DGT and the Environment. 2009. s. 48-48.
  Detail

  Hagarová, I.; Kubová, J.; Bujdoš, M.; Matúš, P.;Diviš, P. Coupling of SPE and ETAAS for the determination of ultratrace inorganic antimony in waters. 6th International conference on instrumental methods of analysis, modern trends and applications, Athens, Greece. 2009. s. 164-164.
  Detail

  Matúš, P.; Hagarová, I.; Kubová, J.; Bujdoš, M.; Diviš, P. Utilization of extraction and spectrometry techniques for preconcentration and fractionation of aluminium. 6th International conference on instrumental methods of analysis, modern trends and applications, Athens, Greece. 2009. s. 173-173.
  Detail

  DIVIŠ, P.; SZKANDERA, R.; BRULÍK, L.; DOČEKALOVÁ, H.; MATÚŠ, P.; BUJDOŠ, M. Application of New Resin Gels for Measuring Mercury by Diffusive Gradients in a Thin- films Technique. ANALYTICAL SCIENCES, 2009, roč. 25, č. 4, s. 575-578. ISSN: 0910- 6340.
  Detail

  KADLECOVÁ, M.; DIVIŠ, P.; KOVAŘÍKOVÁ , V.; DOČEKALOVÁ , H.; OUDDANE, B.;. Determination of dissolved mercury species in river ecosystem using DGT technique with thiol groups in resin gel. Conference on DGT and the Environment. 2009. s. 63-63.
  Detail

  DIVIŠ, P.; SZKANDERA, R.; FRIŠHANSOVÁ, H. Characterization of resin gels used for determination of different mercury fractions in natural waters by DGT technique. 12th Workshop on progress in analytical methodologies for trace metal speciation. 2009. s. 94-94.
  Detail

  HAGAROVÁ, I.; MATÚŠ, P.; KUBOVÁ, J.; BUJDOŠ, M.; DIVIŠ, P. Speciation analysis of inorganic antimony in natural waters using the combination of extraction procedures and electrothermal atomic absorption spectrometry. 12th Workshop on progress in analytical methodologies for trace metal speciation. 2009. s. 78-78.
  Detail

  HAGAROVÁ, I.; MATÚŠ, P.; KUBOVÁ, J.; BUJDOŠ, M.; DIVIŠ, P. Comparison of some reaction media for the determination of arsenites by hydride generation atomic absorption spectrometry. 12th Workshop on progress in analytical methodologies for trace metal speciation. 2009. s. 105-105.
  Detail

  DIVIŠ, P. Stanovení biodostupných forem kovů technikou DGT. Workshop speciační analýza. Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, 2009. s. 10-11.
  Detail

  MATÚŠ, P.; HAGAROVÁ, I.; BUJDOŠ, M.; DIVIŠ, P.; KUBOVÁ, J.;. Determination of trace amounts of total dissolved cationic aluminium species in environmental samples by solid phase extraction using manometer-sized titanium dioxide and atomic spectrometry techniques. JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY, 2009, roč. 103, č. 11, s. 1473-1479. ISSN: 0162-0134.
  Detail | WWW

 • 2008

  BRULÍK, L.; DIVIŠ, P.; JASKOWIECOVÁ, L.; DOČEKALOVÁ, H.; MATÚŠ, P. Bioavailable Fraction of Trace Metals in Rivers of South Moravia. Book of abstracts XIXth Slovak- Czech Spectroscopic Conference. 2008. s. 84-84. ISBN: 978-80-223-2557- 8.
  Detail

  DIVIŠ, P.; BRULÍK, L.; SZKANDERA, R.; DOČEKALOVÁ, H.; MATÚŠ, P. Study of possible alternatives to Spheron Thiol resin gels in diffusive gradients in thin films technique. Book of abstracts XIXth Slovak- Czech Spectroscopic Conference. 2008. s. 88-88. ISBN: 978-80-223-2557- 8.
  Detail

  KUBOVÁ, J.; MATÚŠ, P.; BUJDOŠ, M.; HAGAROVÁ, I.; MEDVEĎ, J.; DIVIŠ, P.; DOČEKALOVÁ, H. Use of optimized BCR three step sequential and dilute HCl single extraction protocols for the prediction of soil- plant metal transfer processes. In Book of abstracts XIXth Slovak- Czech Spectroscopic Conference. 2008. s. 103-103. ISBN: 978-80-223-2557- 8.
  Detail

  Matúš, P.; Čerňanský, S.; Urík, M.; Medveď, J.; Bujdoš, M.; Kramarová, Z.; Kališ, M.; Hagarová, I.; Kubová, J.; Ševc, J.; Diviš, P.; Brulík, L. Quantitative assessment of biosorption, bioaccumulation and biovolatilization of labile aluminium and thalium species by fungal biomass using atomic spectrometry. In Book of abstracts XIXth Slovak- Czech Spectroscopic Conference. 2008. s. 111-111. ISBN: 978-80-223-2557- 8.
  Detail

  MATÚŠ, P.; BUJDOŠ, M.; KUBOVÁ, J.; HAGAROVÁ, I.; MEDVEĎ, J.; DIVIŠ, P.; MLÁDKOVÁ, Z. Utilization of five different methods for the assessment of aluminium phytoavailable and/ or phytotoxic fractions in acid soils. Book of abstracts XIXth Slovak- Czech Spectroscopic Conference. 2008. s. 112-112. ISBN: 978-80-223-2557- 8.
  Detail

  Matúš, P.; Urík, P.; Čerňanský, S.; Medved, J.; Bujdoš, M.; Kramarová, Z.; Kubová, J.; Hagarová, I.; Ševc, J.; Diviš, P.; Brulík, L. Determination of bioavailable species of aluminium and thallium in the environment by spectrometry using the analysis of microbial fungi bioindicators a laboratory study of metal biosorption, bioaccumulation and biovolatilization. Book of abstracts. Yobix Co. Ltd., 2008. s. 104-104.
  Detail

  MATÚŠ, P.; ČERŇANSKÝ, S.; URÍK, M.; MEDVEĎ, J.; BUJDOŠ, M.; KRAMAROVÁ, Z.; KALIŠ, M.; HAGAROVÁ, I.; KUBOVÁ, J.; ŠEVC, J.; DIVIŠ, P.; BRULÍK, L. Bioaccumulation and biovolatilization of labile aluminium and thalium species by fungal biomass using the atomic spectrometry techniques. Transaction of the Universities of Košice, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 97-105. ISSN: 1335- 2334.
  Detail

  BRULÍK, L.; BUJDOŠ, M; ČERŇANSKÝ, S.; DIVIŠ, P.; KRAMAROVÁ, Z.; MATÚŠ, P.; MEDVEĎ, J.; ŠEVC, J.; URÍK,M. Fractionation and speciation analysis of aluminium and thalium after bioaccumulation and biosorption their labile species by microscopic filamentous fungi and computer modeling. Book of abstract 35th ISEAC. Gdansk: IAEAC, 2008. s. 187-187. ISBN: 978-83-925754-4- 3.
  Detail

  BUJDOŠ, M.; DIVIŠ, P.; DOČEKALOVÁ, H.; FIŠERA, M.; HAGAROVÁ, I.; KUBOVÁ, J.; MACHÁT, J.; MATÚŠ, P.; MEDVEĎ, J.; REMETEIOVÁ, D.; VITOULOVÁ, E.;. Špeciacia, špeciačná analýza a frakcionácia chemických prvkov v životnom prostredí. In J. Kubová a kol.: Špeciacia, špeciačná analýza a frakcionácia chemických prvkov v životnom prostredí. ZSVTS. Bratislava: Univesita Komenského v Bratislavě, 2008. s. 41-52. ISBN: 978-80-223-2540- 0.
  Detail

  DIVIŠ, P.; SZKANDERA, R.; MATÚŠ, P.;. APPLICATION OF A 6- MERCAPTOPURINE FUNCTIONALIZED SORBENT FOR DIFFUSIVE GRADIENTS IN THIN FILMS TECHNIQUE. Chemické listy, 2008, roč. 102, č. 15, s. s355 (s356 s.)ISSN: 1213- 7103.
  Detail

  KUBOVÁ J.; MATÚŠ, P.; BUJDOŠ, M.; HAGAROVÁ, I.; MEDVEĎ, J.; DIVIŠ, P.; DOČEKALOVÁ, H. Optimized BCR three step sequential and dilute HCl single extraction protocols - the suitable tools for soil-plant metal transfer prediction in polluted areas?. Transaction of the Universities of Košice, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 50-58. ISSN: 1335- 2334.
  Detail

  MATÚŠ, P.; BUJDOŠ, M.; KUBOVÁ, J.; HAGAROVÁ, I.; MEDVEĎ, J.; DIVIŠ, P.; MLÁDKOVÁ, Z. Comparison of five different methods for the separation and determination of aluminium phytoavailable and phytotoxic fraction. Transaction of the Universities of Košice, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 86-96. ISSN: 1335- 2334.
  Detail

  DIVIŠ, P.; BRULÍK, L.; SZKANDERA, R.;. Preparation of new resin gels for determination of mercury by diffusive gradients in thin films technique. Book of abstracts 35th ISEAC. Gdansk: IAEAC, 2008. s. 63-63. ISBN: 978-83-925754-4- 3.
  Detail

 • 2007

  Diviš P., Dočekalová H., Brulík L., Pavliš M., Hekera P. Use of the diffusive gradients in thin films technique to evaluate (bio) available trace metal concentrations in river water. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2007, roč. 387, č. 6, s. 2239-2244. ISSN: 1618- 2642.
  Detail

  DIVIŠ, P. Použití techniky difúzního gradientu v tenkém filmu k monitorování kvality povrchových vod. In Sborník 2. konference Hydroanalytika 2007. CSlab spol. s r.o., 2007. s. 179-180. ISBN: 978-80-239-9815- 3.
  Detail

  H. Dočekalová, P. Diviš. Gel techniques in environmental analysis. In Abstract book of 1st Sino- Hungarian workshop on toxic substances in the environment. China: China University of Geosciences, 2007. s. 33-34.
  Detail

  BRULÍK, L.; DIVIŠ, P.; DOČEKALOVÁ, H. Application of a mercury specific Duolite- GT73 resin as a binding agent for diffusive gradients in thin films technique. In VUT Brno, Fakulta chemická, Purkyňova 118, 61200 Brno: VUT BRNO, 2007.
  Detail

  DIVIŠ, P.; BRULÍK, L.; DOČEKALOVÁ, H. Investigation of diffusive gradients in thin films technique applicability for mercury speciation measurements. In Final Program of TraceSpec 2007 event. EVISA& IAEAC, 2007. s. 131-131.
  Detail

 • 2006

  Gao Y., Leermakers M., Gabelle C., Diviš P., Bilone G., Ouddane B., Fischer J.C., Wartel M., Bayens W. High-resolution profiles of trace metals in the pore waters of riverine sediment assessed by DET and DGT. Science of the Total Environment, 2006, roč. 362, č. 1-3, s. 266-277. ISSN: 0048-9697.
  Detail

  DOČEKALOVÁ, H.; DIVIŠ, P.; BRULÍK, L. Determination of phytoavailable trace metals using diffusive gradient in thin films technique (DGT) and aquatic moss Frontinalis antipyretika. In Book of abstracts. 1. St. Petersburg, Russia: 2006. s. 81-81.
  Detail

  DOČEKALOVÁ, H.; DIVIŠ, P.; BRULÍK, L. Determination of phytoavailable trace metals using diffusive gradient in thin films technique (DGT) and aquatic moss Frontinalis antipyretica. In Book of abstracts. 1. St. Petersburg, Russia: 2006. s. 81-81.
  Detail

  BRULÍK, L.; DIVIŠ, P.; DOČEKALOVÁ, H. APPLICATION OF WATER SAMPLING TECHNIQUES FOR ASESSMENT OF BIOAVAILABLE METAL CONCENTRATIONS IN THE SVITAVA RIVER. In Book of abstracts. Hamburg, Germany: 2006. s. 8-8.
  Detail

  BRULÍK, L.; DIVIŠ, P.; DOČEKALOVÁ, H. Monitoring of trace metals concentrations in the Svitava River by different analytical techniques. In The book of abstracts. Brno, Czech Republic: 2006. s. 190-190. ISBN: 80-214-3320- 5.
  Detail

 • 2005

  DIVIŠ, P., DOČEKALOVÁ, H., ŘEZÁČOVÁ, V. Gelové techniky pro in situ měření v přírodních vodách, půdách a sedimentech. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. 9, s. 640 ( s.)ISSN: 0009- 2770.
  Detail | WWW

  Diviš P., Leermakers M., Dočekalova H, Gao Y. Mercury depth profiles in river and marine sediments measured by the diffusive gradients in thin films technique with two different specific resins. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2005, roč. 382, č. 7, s. 1715-1719. ISSN: 1618- 2642.
  Detail

  Diviš P., Brulík L., Dočekalová H. A comparison of DGT technique with biomonitoring technique using aquatic moss Fontinalis Antipyretica. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. 13, s. 112-113. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  DOČEKALOVÁ, Hana; DIVIŠ, Pavel. DETERMINATION OF LABILE METAL SPECIES IN AQUATIC SYSTEMS BY GEL TECHNIQUE. In sborník. Antwerpy, Belgie: 2005. s. 195-195.
  Detail

  Dočekalová H., Diviš P. Application of diffusive gradient in thin films technique (DGT) to measurement of mercury in aquatic systems. Talanta, 2005, roč. 65, č. 5, s. 1144 ( s.)ISSN: 0039- 9140.
  Detail

  HERNÍKOVÁ, V., DIVIŠ, P., DOČEKALOVÁ, H. The diffusive gradient in thin films technique (DGT) for the mercury determination in aquatic systems. Chemické listy, 2005, roč. 99, č. 14, s. 142-143. ISSN: 0009- 2770.
  Detail

  DIVIŠ, P., LEERMAKERS, M., DOČEKALOVÁ, H., GAO, Y. Application of diffusive gradients in thin films technique to sampling of mercury species in sediment pore water. In DGT Workshop 2005. Lancaster, UK: DGT research, 2005. s. 32 ( s.)
  Detail

 • 2004

  Diviš, P., Dočekalová, H. In situ measuring of mercury in aquatic systems by diffusive gradients in thin films technique (DGT). In International analytical symposium Analytical forum 2004. Warsaw: 2004. s. 194 ( s.)ISBN: 83-88442-84- 8.
  Detail

  DOČEKALOVÁ, H., DIVIŠ, P., HERNÍKOVÁ, V. Determination of Mercury in Aquatic Systems by Diffusive Gradient in Thin Films Technique (DGT). In 6th Europian Furnace Symposium and 11th Solid Sampling Colloquium with Atomic Spectrometry BoA. Balatonföldvár: 2004. s. 42 ( s.)
  Detail

  DIVIŠ, P. In situ měření toků biodostupných forem kovů v pórové vodě sedimentů technikou DGT. In Soutěž studentské tvůrčí činnosti student FCH 2003. CZ: 2004. s. 28-34. ISBN: 80-214-2599- 7.
  Detail

  Diviš, P., Leermakers, M., Dočekalová, H. Measuring of mercury fluxes in sediments by diffusive gradients in thin films technique. In XVII slovak spectroscopic conference. 2004. s. 48 ( s.)ISBN: 80-8073-167- 5.
  Detail

 • 2003

  DIVIŠ, P., DOČEKALOVÁ, H. Technika DGT a její použití pro speciační měření v přírodních vodách. In Mikroelementy 2003. Český Těšín: 2Theta, 2003. s. 94 ( s.)ISBN: 80-86380-20- 3.
  Detail

  DIVIŠ, P., DOČEKALOVÁ, H., ŘEZÁČOVÁ, V. In situ measuring of bioavailabile trace metals depth profiles in the sediment pore water by diffusive gradients in thin films technique. In Mikroelementy 2003. Český Těšín: 2Theta, 2003. s. 88 ( s.)ISBN: 80-86380-20- 3.
  Detail

  ŘEZÁČOVÁ, V., DOČEKALOVÁ, H., DOČEKAL, B., DIVIŠ, P. Použití techniky DGT pro in situ měření biodostupnosti kovů v půdě. In Sborník konference Mikroelementy 2003. Český Těšín: 2theta, 2003. s. 84 ( s.)ISBN: 80-86380-20- 3.
  Detail

  Diviš, P., Dočekalová, H., Řezáčová, V. Hloubkové profily labilních kovových specií v sedimentech a jejich in situ měření technikou DGT. In Soutěž o cenu firmy Merck - o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru Analytická chemie. Praha: ČSCH, 2003. s. 21 ( s.)ISBN: 80-86238-27- X.
  Detail

  Diviš, P., Dočekalová, H., Řezáčová, V. HLOUBKOVÉ PROFILY LABILNÍCH KOVOVÝCH SPECIES V SEDIMENTECH A JEJICH IN SITU MĚŘENÍ TECHNIKOU DIFUZNÍHO GRADIENTU V TENKÉM FILMU. Chemické listy, 2003, roč. 97, č. 12, s. 1184-1189. ISSN: 0009- 2770.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.