Ing.

Vlastimil Bílek

Ph.D.

FCH, ÚCHM – odborný asistent

+420 54114 9442
bilek@fch.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D.

Publikace

 • 2021

  ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V.; MALÍKOVÁ, L.; MIARKA, P.; LIPOWCZAN, M. Mechanical Fracture and Fatigue Characteristics of Fine-Grained Composite Based on Sodium Hydroxide-Activated Slag Cured under High Relative Humidity. Applied Sciences - Basel, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-20. ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOCÁB, D.; HALAMOVÁ, R.; BÍLEK, V. Ratio between Dynamic Young’s Moduli of Cementitious Materials Determined through Different Methods. In Special Concrete and Composites 2020: 17th International Conference. AIP conference proceedings. College Park, Maryland: AIP Conference Proceedings, 2021. s. 020011-1 (020011-6 s.)ISBN: 978-0-7354-4066-1. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  BÍLEK, V.; BÍLEK, V.; KALINA, L.; KHESTL, F.; PALOVČÍK, J.; ŠIMONOVÁ, H. Durability of alkali-activated concretes containing cement kiln by-pass dust. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2021. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

 • 2020

  Dvorak R., Topolar L., Bilek V., Hruby P. Study of Latent Self-healing Ability of Sodium Hydroxide Activated Blast Furnace Slag Systems via Non-destructive Measurement. In Smart Innovation, Systems and Technologies. Smart Innovation, Systems and Technologies. 1. Huddersfield, UK: Springer, Cham, 2020. s. 915-926. ISBN: 978-3-030-57744-5. ISSN: 2190-3018.
  Detail | WWW

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; BRADOVÁ, L.; TOPOLÁŘ, L. Blastfurnace Hybrid Cement with Waste Water Glass Activator: Alkali-Silica Reaction Study. Materials, 2020, roč. 13, č. 16, s. 1-9. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; BARTONÍČKOVÁ, E. Effect of amino alcohol admixtures on alkali-activated materials. Materiali in tehnologije, 2020, roč. 54, č. 3, s. 349-353. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V., Jr.; KOCÁB, D. Mechanical fracture characterization of alkali-activated slag mortars with standardized and natural sand. In SPACE 2019. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2020. s. 1-9. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; BARTONÍČKOVÁ, E.; KALINA, M.; HAJZLER, J.; NOVOTNÝ, R. Doubts over capillary pressure theory in context with drying and autogenous shrinkage of alkali-activated materials. Construction and building materials, 2020, roč. 248, č. 118620, s. 1-8. ISSN: 0950-0618.
  Detail | WWW

  PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V. Influence of alkali-activated materials placement during curing on their dynamic parameters. In Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering – DYN-WIND’2020. MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2020. s. 1-8. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V. Lomová houževnatost malty na bázi alkalicky aktivované strusky. Sborník ke konferenci 27. Betonářské dny. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2020. s. 490-495. ISBN: 978-80-907611-3-1.
  Detail

  HRUBÝ, P.; BÍLEK, V.; KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R. The Influence of Alkaline Activator Type on the Carbonatation process of the Alkali-activated Blast Furnace Slag. Studentská odborná konference - CHEMIE JE ŽIVOT - sborník abstraktů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 2020. s. 73-74. ISBN: 978-80-214-5920-0.
  Detail | WWW

  HAJZLER, J.; BÍLEK, V.; HRUBÝ, P.; TOPOLÁŘ, L. Vliv aktivátoru na vývoj porozity alkalicky aktivované strusky během její degradace. Czech Chemical Society Symposium Series. 2020. ISSN: 2336-7210.
  Detail

 • 2019

  ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D. Influence of curing conditions on mechanical and fracture properties of alkali activated slag concrete. In Proceedings of 4th International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2019). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-899X.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V.; ŠIMONOVÁ, H. Shrinkage of the alkali-activated slag mortars containing alternative activator. In Proceedings of the 4th International Conference on Innovative Materials, Structures and Technologies (IMST 2019). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019. s. 1-7. ISSN: 1757-899X.
  Detail

  BÍLEK, V.; HRUBÝ, P.; HAJZLER, J.; KALINA, L.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L. Kolorimetrické posuzování míry degradace alkalicky aktivovaných materiálů. 2019.
  Detail

  BÍLEK, V.; HAJZLER, J.; HRUBÝ, P.; KALINA, L.; HODULÁKOVÁ, M.; TOPOLÁŘ, L. Využití rtuťové intruzní porozimetrie pro charakterizaci degradovaných alkalicky aktivovaných materiálů. 2019.
  Detail

  BÍLEK, V.; HRUBÝ, P.; HAJZLER, J.; KALINA, L.; DVOŘÁK, R.; TOPOLÁŘ, L. Barevné variace alkalické aktivace během její degradace. 2019. s. 1-31.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; LIPOWCZAN, M.; LEHKÝ, D.; BÍLEK, V.; KOCÁB, D. Identification of Mechanical Fracture Parameters of Alkali-activated Slag Based Composites During Specimens Ageing. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2019, roč. 19, č. 2, s. 59-64. ISSN: 1213-1962.
  Detail | WWW

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; NOVOTNÝ, R.; ŠOUKAL, F. Effect of plasticizing admixtures on the behavior and properties of alkali activated materials. In PAPERS AND POSTERS PROCEEDINGS: 15th International Congress on the Chemistry of Cement. 5th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2019) Congress proceedings – Papers and Posters Proceedings. Prague: Research Institute of Binding Materials Prague, 2019. s. - (- s.)ISSN: 2523-935X.
  Detail

  BÍLEK Jr., V.; KALINA, L.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J.; ŠOUKAL, F. Effect of Cement Kiln Bypass Dust on Properties and Hydration of Akali-Activated Slag Mixtures. PAPERS AND POSTERS PROCEEDINGS: 15th International Congress on the Chemistry of Cement. 5th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2019) Congress proceedings – Papers and Posters Proceedings. Prague: Research Institute of Binding Materials Prague, 2019. s. – (– s.)ISSN: 2523-935X.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V.; KOCÁB, D. Mechanical fracture characterization of alkali-activated slag mortars with standardized and natural sand. SPACE 2019. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. s. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-553-3413-4.
  Detail

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V.; ŠIMONOVÁ, H. Shrinkage of the alkali-activated slag mortars containing alternative activator. Book of Abstracts of 4th International Conference Innovative Materials, Structures and Technologies. Riga: RTU Press, Riga Technical University, 2019. s. 21-21. ISBN: 978-9934-22-356-3.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; KOCÁB, D. Influence of curing conditions on mechanical and fracture properties of alkali activated slag concrete. Book of Abstracts of 4th International Conference Innovative Materials, Structures and Technologies. Riga: RTU Press, Riga Technical University, 2019. s. 23-24. ISBN: 978-9934-22-356-3.
  Detail

  BÍLEK, V.; KALINA, L.; ŠIMONOVÁ, H. Effect of curing environment on length changes of alkali-activated slag/cement kiln by-pass dust mixtures. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOTRLA, J.; ŠOUKAL, F.; BÍLEK, V.; ALEXA, M. Effects of shrinkage-reducing admixtures on autogenous shrinkage in alkali-activated materials. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; PLŠKOVÁ, I.; BÍLEK, V.; MIKULÁŠEK, K. Using modal-parameter-based analysis of the behaviour of alkali-activated material with surface degraded by ultraviolet radiation. In EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS - CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. Brno University of Technology – Faculty of Mechanical Engineering: Czech Society for Mechanics, 2019. s. 378-383. ISBN: 978-80-214-5766-9.
  Detail

  PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; DVOŘÁK, R.; HODULÁKOVÁ, M.; PLŠKOVÁ, I.; BÍLEK, V.; MIKULÁŠEK, K. Using modal-parameter-based analysis of the behaviour of alkali-activated material with surface degraded by ultraviolet radiation. EAN 2019 Book of extended abstract. 1. Brno University of Technology – Faculty of Mechanical Engineering: Czech Society for Mechanics, 2019. s. 125-126. ISBN: 978-80-214-5753-9.
  Detail

  BÍLEK, V.; KALINA, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; POŘÍZKA, J. Evaluation of the Surfactant Leaching from Alkali-Activated Slag-Based Composites Using Surface-Tension Measurements. Materiali in tehnologije, 2019, roč. 53, č. 1, s. 33-38. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; LIPOWCZAN, M.; LEHKÝ, D.; BÍLEK, V.; KOCÁB, D. Identification of Mechanical Fracture Parameters of Alkali-Activated Slag Based Composites During Specimens Ageing. Proceedings of extended abstracts “Modelling in Mechanics 2019”. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2019. s. 30-30. ISBN: 978-80-248-4296-7.
  Detail

 • 2018

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; NOVOTNÝ, R. Influence of alkali ions on the efficiency of shrinkage reduction by polypropylene glycol in alkali activated systems. Advances in Cement Research, 2018, roč. 1, č. 30, s. 1-5. ISSN: 0951-7197.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V.; KOCÁB, D.; KAREL, O. Shrinkage of Fine-Grained Composites Based on Alkali-Activated Slag. In Non-Traditional Cement and Concrete. Key Engineering Materials (print). 2018. s. 7-10. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HODULÁKOVÁ, M.; HALAMOVÁ, R. Experimental Analysis of the Development of Compressive Strength, Modulus of Elasticity and Acoustic Emission Parameters of Alkali-Activated Composites. In Special Concrete and Composites 2017. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2018. s. 266-271. ISBN: 978-3-0357-1240-7. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  ŠTĚPÁNKOVÁ, E.; KALINA, L.; BÍLEK, V.; BARTONÍČKOVÁ, E. Utilization of By-Pass Cement Kiln Dust in Alkali-Activated Materials. In Non-traditional cement and concrete. Key Engineering Materials (print). 2018. s. 23-26. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  BÍLEK Jr., V.; KALINA, L.; FOJTÍK, O. Shrinkage-Reducing Admixture Efficiency in Alkali-Activated Slag across the Different Doses of Activator. In Non-Traditional Cement and Concrete. Key Engineering Materials (print). 2018. s. 19-22. ISSN: 1013-9826.
  Detail

  BÍLEK Jr., V.; KALINA, L.; NOVOTNÝ, R. Polyethylene glycol molecular weight as an important parameter affecting drying shrinkage and hydration of alkali-activated slag mortars and pastes. Construction and building materials, 2018, roč. 166, č. –, s. 564-571. ISSN: 0950-0618.
  Detail | WWW

  KOCÁB, D.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P. Influence of a Shrinkage-Reducing Admixture on the Damage to the Internal Structure of Alkali-Activated Composites Curing Testing of the Modulus of Elasticity. In Solid State Phenomena: 24th Concrete Days. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 28-33. ISBN: 978-3-0357-1284-1. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; BARTONÍČKOVÁ, E.; KROUSKÁ, J. Polypropylene Glycols as Effective Shrinkage-Reducing Admixtures in Alkali-Activated Materials. ACI MATERIALS JOURNAL, 2018, roč. 115, č. 2, s. 251-256. ISSN: 0889-325X.
  Detail

  KEJÍK, P.; BÍLEK Jr., V.; BULEJKO, P.; HAJZLER, J.; BŘEZINA, M.; GALVÁNKOVÁ, L.; KALINA, L. Porous Systems Based on Alkali-Activated Fly Ash. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2018. s. 179-184. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
  Detail

  BÍLEK, V.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; KERŠNER, Z. Fracture parameters of fine-grained composites based on the alkali-activated slag. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BÍLEK Jr., V.; BULEJKO, P.; KEJÍK, P.; HAJZLER, J.; MÁSILKO, J.; BEDNÁREK, J.; TKACZ, J.; KALINA, L. Potential use of blast furnace slag for filtration membranes preparation: A pilot study. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; KIRIPOLSKÝ, T.; NOVOTNÝ, R.; MÁSILKO, J. Cement Kiln By-Pass Dust: An Effective Alkaline Activator for Pozzolanic Materials. Materials, 2018, roč. 11, č. 9, s. 1770-1770. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; BRADOVÁ, L.; NOVOTNÝ, R.; OPRAVIL, T.; ŠOUKAL, F. HYBRID ALKALI-ACTIVATED PORTLAND CEMENTS. In Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete: Synergizing Expertise and Bridging Scales of Space and Time. Paris: RILEM Publications, 2018. s. 455-460. ISBN: 978-2-35158-202-2.
  Detail

  ALEXA, M.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KOCÁB, D.; BÍLEK, V.; HALAMOVÁ, R. Experimentální stanovení raného smrštění alkalicky aktivované strusky. 25. Betonářské dny 2018 Sborník příspěvků konference. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-906759-6-4.
  Detail

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. Alkali-activated slag-based systems with cement bypass dust incorporation. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. první. 2018. s. 113-113. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail | WWW

 • 2017

  KOCÁB, D.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; DANĚK, P.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; PŐSSL, P. Sledování změn v porušování vnitřní struktury alkalicky aktivovaných kompozitů při zkoušce modulu pružnosti. Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-8. ISBN: 978-80-906759-0-2.
  Detail

  KOCÁB, D.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HODULÁKOVÁ, M.; HALAMOVÁ, R. Experimentální analýza vývoje pevnosti v tlaku, modulu pružnosti a parametrů akustické emise alkalicky aktivovaných kompozitů. 14. KONFERENCE SPECIÁLNÍ BETONY - sborník příspěvků. Skalský dvůr: SEKURKON s.r.o., 2017. s. 18-25. ISBN: 978-80-86604-73-2.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V., Jr.; KERŠNER, Z. Fracture properties of concrete specimens made from alkali activated binders. In BESTInfra 2017. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 1-6. ISSN: 1757-899X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BÍLEK, V.; KALINA, L.; FOJTÍK, O. Shrinkage-Reducing Admixture Efficiency in Alkali- Activated Slag across the Different Doses of Activator. Proceedings of the International Conference NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE VI. Brno: Brno University of Technology, 2017. s. 3-4. ISBN: 978-80-214-5507- 8.
  Detail

  BULEJKO, P.; BÍLEK, V. Influence of Chemical Additives and Curing Conditions on Mechanical Properties and Carbonation Resistance of Alkali Activated Slag Composites. Materiali in tehnologije, 2017, roč. 51, č. 1, s. 49-53. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  KUCHARCZYKOVÁ, B.; BÍLEK, V.; KOCÁB, D.; KAREL, O. Shrinkage of Fine-Grained Composites Based on Alkali- Activated Slag. Proceedings of the International Conference NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE VI. Brno: Brno University of Technology, 2017. s. 20-21. ISBN: 978-80-214-5507- 8.
  Detail

  BULEJKO, P.; BÍLEK, V. Ceramic membranes based on alkali- activated materials. In 44th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. 2017. s. 501-507. ISBN: 978-80-89597-58- 1.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V., Jr. Identifikace hodnoty modulu pružnosti jemnozrnného kompozitu na bázi alkalicky aktivované strusky z lomových testů. Sborník přednášek 14. konference TECHNOLOGIE 2017. Jihlava: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-9-2.
  Detail

  BÍLEK, V.; ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z. Alkali Activated Binders Based Concrete Specimens: Length Change and Fracture Tests. In Materials Structure & Micromechnaics of Fracture VIII. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. s. 623-626. ISBN: 978-3-03835-626-4. ISSN: 1012-0394.
  Detail

  BÍLEK, V. Alkalicky aktivované systémy. 2017.
  Detail

 • 2016

  PAŘÍZEK, L.; BÍLEK, V.; BŘEZINA, M. Chloride Resistance of Alkali Activated Slag Pastes with Fly Ash Replacement. In 6th Conf. On Chemistry & Life 2015. Materials Science Forum. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2016. s. 98-104. ISSN: 1662-9752.
  Detail

  KALINA, L.; KOPLÍK, J.; BÍLEK Jr., V.; MONČEKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, R. Závěrečná odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054-4. 2016. s. 1-13.
  Detail

  KALINA, L.; KOPLÍK, J.; BÍLEK Jr., V.; MONČEKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, R. Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054- 4 rok 2016. Brno: CMV FCH VUT v Brně, 2016. s. 1-10.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; HAVLÍKOVÁ, I.; ROZSYPALOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V. Crack initiation in concrete specimens based on alkali-activate binders. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. London: Taylor & Francis Group, 2016. s. 267-272. ISBN: 978-1-138-03224-8.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; BÍLEK, V.; DANĚK, P.; TOPOLÁŘ, L.; KERŠNER, Z. Únosnost zkušebních desek z betonu s alkalicky aktivovaným pojivem při pilotním experimentů vakuováním. In Sborník ke konferenci 23. Betonářské dny 2016. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-906097-6- 1.
  Detail

  BÍLEK Jr., V.; KALINA, L.; KOPLÍK, J.; MONČEKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, R. Effect of a Combination Fly Ash and Shrinkage-Reducing Additives on the Properties of Alkali-Activated Slag-Based Mortars. Materiali in tehnologije, 2016, roč. 50, č. 5, s. 813-817. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  MONČEKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, R.; KOPLÍK, J.; KALINA, L.; BÍLEK, V.; ŠOUKAL, F. Hexavalent chromium reduction by ferrous sulphate heptahydrate addition into the Portland clinker. In International Conference on Ecology and new Building materials and products, ICEBMP 2016. Procedia Engineering. 2016. s. 73-79. ISSN: 1877-7058.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; TOPOLÁŘ, L.; HAVLÍKOVÁ, I.; ROZSYPALOVÁ, I.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; BÍLEK, V. Jr. Double-K fracture model parameters of alkali activated binders based concrete specimens. In ESat 2016 ‒ 2nd Int. Conf. on Engineering Sciences and Technologies. první. Košice: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, 2016. s. 1-4. ISBN: 978-80-553-2564- 4.
  Detail

  BÍLEK, V., Jr.; ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z. Alkali Activated Binders Based Concrete Specimens: Length Change and Fracture Tests. Abstract Booklet of 8th Int. Conf. on Materials Structure & Micromechanics of Fracture, MSMF 8. Brno: Brno University of Technology, 2016. s. 208-208. ISBN: 978-80-214-5357-9.
  Detail

  BÍLEK, V.; KALINA, L.; NOVOTNÝ, R.; TKACZ, J.; PAŘÍZEK, L. Some Issues of Shrinkage-Reducing Admixtures Application in Alkali-Activated Slag Systems. Materials, 2016, roč. 9, č. 6, s. 1-12. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; NOVOTNÝ, R.; MONČEKOVÁ, M.; MÁSILKO, J.; KOPLÍK, J. Effect of Na3PO4 on the Hydration Process of Alkali-Activated Blast Furnace Slag. Materials, 2016, roč. 9, č. 5, s. 395-410. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; KOMOSNÁ, K.; NOVOTNÝ, R.; TKACZ, J. Effect of Phosphates on the Hydration Process of Alkali Activated Materials. In 6th Conference on Chemistry and Life, 2015. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 63-68. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  BÍLEK Jr., V.; PAŘÍZEK, L.; KOSÁR, P.; KRATOCHVÍL, J.; KALINA, L. Strength and Porosity of Materials on the Basis of Blast Furnace Slag Activated by Liquid Sodium Silicate. In 6th Conference on Chemistry and Life. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. s. 45-50. ISSN: 0255-5476.
  Detail

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; ŠOUKAL, F.; OPRAVIL, T. RECYCLING OF WASTE TECHNOLOGICAL SLUDGE IN ALKALI ACTIVATED CONCRETES. In Performance-based approaches for concrete structures. 2016. s. 333-334. ISBN: 978-2-88394-120-5.
  Detail

 • 2015

  KALINA, L.; KOPLÍK, J.; BÍLEK Jr., V.; MONČEKOVÁ, M.; NOVOTNÝ, R. Odborná zpráva projektu TAČR GAMA č. TG01010054-4 rok 2015. Brno: CMV FCH VUT v Brně, 2015. s. 1-13.
  Detail

  KALINA, L.; BÍLEK, V.; OPRAVIL, T. Redukce smrštění alkalicky aktivovaných materiálů prostřednictvím vysokoteplotního popílku. In Sborník recenzovaných přednášek konference popílky ve stavebnictví 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 115-119. ISBN: 978-80-214-5192- 6.
  Detail

  HAVLÍKOVÁ, I.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Modified Cement-based Mortars: Crack Initiation and Volume Changes. Materiali in tehnologije, 2015, roč. 49, č. 4, s. 557-561. ISSN: 1580-2949.
  Detail

  BÍLEK Jr., V.; PAŘÍZEK, L.; KALINA, L. Effect of the By-Pass Cement Kiln Dust and Fluidized-Bed-Combustion Fly Ash on the Properties of Fine-Grained Alkali-Activated Slag-Based Composites. Materiali in tehnologije, 2015, roč. 49, č. 4, s. 549-552. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  BÍLEK Jr., V.; KALINA, L.; KOPLÍK, J.; NOVOTNÝ, R.; HAJDÚCHOVÁ, M.; OPRAVIL, T. Influence of Chemical Admixtures on Properties of Alkali-Activated Slag- Based Mortars. AMR - Advanced Materials Research, 2015, roč. 2015, č. 1124, s. 37-42. ISSN: 1662- 8985.
  Detail

  BÍLEK, V.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; SCHMID, P.; ŠIMONOVÁ, H.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Crack Initiation and Length Change in Modified Alkali Activated Slag Mortars. In CONCREEP-10 Mechanics and Physics of Creep, Shrinkage, and Durability of Concrete and Concrete Structures. Reston, Virginia: American Society of Civil Engineers, 2015. s. 1109-1118. ISBN: 978-0-7844-7934-6.
  Detail

  BULEJKO, P.; BÍLEK, V. Influence of Chemical Additives and Curing Conditions on Mechanical Properties and Carbonation Resistance of Alkali Activated Slag Composites. 23rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALSAND TECHNOLOGY PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS. Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana, Slovenija: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2015. s. 66-66. ISBN: 978-961-92518-8- 1.
  Detail

  BÍLEK Jr., V.; KALINA, L.; KOPLÍK, J.; HAJDÚCHOVÁ, M.; NOVOTNÝ, R. Effect of Fly Ash and Shrinkage Reducing Additives on Properties of Alkali Activated Slag Based Mortars. 23rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY: Program and Book of Abstracts. Ljubljana, Lepi pot 11, Ljubljana, Slovenija: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2015. s. 60-60. ISBN: 978-961-92518-8- 1.
  Detail

  ŠIMONOVÁ, H.; BÍLEK, V.; HAVLÍKOVÁ, I.; TOPOLÁŘ, L.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; DANĚK, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z.; PAZDERA, L. Odezva těles z betonů s alkalicky aktivovaným pojivem během lomových testů tříbodovým ohybem a vakuováním. Kobylí, Česká republika: 2015. s. 1-18.
  Detail

 • 2014

  HAVLÍKOVÁ, I.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z. Modified Fine-grain Cement-based Composite Specimens: Crack Initiation and Volume Changes. 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY Program and book of abstracts. Ljubljana: Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, 2014. s. 91-91. ISBN: 978-961-92518-7- 4.
  Detail

  OPRAVIL, T.; MÁSILKO, J.; BÍLEK, V. Hodnocení zemin - mineralogie, chemie. Brno: CMV FCH VUT, 2014. s. 1-32.
  Detail

  BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; PAZDERA, L.; KERŠNER, Z. Pilot Study of the Effect of Admixtures in Fine-grained Cement-based Composites on Volume Changes and Fracture Parameters. In Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Advanced Materials Research. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 294-297. ISBN: 978-3-03835-147-4. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  PERTOLD, Z.; ŠACHLOVÁ, Š.; ŠŤASTNÁ, A.; BÍLEK, V.; KRUTILOVÁ, K.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L. Alkalicko- křemičitá reakce v České republice a možnosti její eliminace. Beton TKS, 2014, roč. 14, č. 2, s. 34-41. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  HAVLÍKOVÁ, I.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z. Crack Initiation and Volume Changes in Modified Fine-Grain Cement- Based Composite Specimens. Luasanne, Switzerland: 2014. s. 1 (1 s.).
  Detail

  BÍLEK, V.; PAŘÍZEK, L.; KALINA, L. 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY: Program and Book of Abstracts. 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY: Program and book of abstracts. Ljubljana, Slovenia: Institute of Metals and Technology, 2014. ISBN: 978-961-92518-7- 4.
  Detail

  PAŘÍZEK, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; BÍLEK, V.; KRATOCHVÍL, J. Porosity Evaluation of Alternative Materials Based on Portland Cement. In Ecology and new building materials and products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 314-317. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  BÍLEK, V.; KALINA, L.; BARTONÍČKOVÁ, E.; OPRAVIL, T. Influence of industrial by-products on shrinkage of alkali-activated slag. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 137-140. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  BÍLEK, V. Effect of Chemical Admixtures on the Properties of Alkali- Activated Slag. Studentská odborná konference Chemie je život: Sborník abstraktů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Purkyňova 464/118, 612 00, 2014. ISBN: 978-80-214-5077- 6.
  Detail

 • 2013

  OPRAVIL, T.; PTÁČEK, P.; KALINA, L.; ŠOUKAL, F.; BÍLEK, V.; ŠAFÁŘ, M. Využití tuhých zbytků ze spalování uhlí v alkalicky aktivovancý systémech. In Popílky ve stavebnictví. Brno: NOVPRESS, s.r.o., 2013. s. 126-128. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
  Detail

  BÍLEK, V.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Omezení rizika alkalicko- křemičité reakce prostřednitcvím příměsí. In 11. konference TECHNOLOGIE BETONU 2013: Sborník příspěvků. Jihlava: 2013. s. 36-40. ISBN: 978-80-87158-33- 3.
  Detail

  BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; PAZDERA, L.; KERŠNER, Z. Pilotní studie vlivu příměsí u jemnozrnných cementových kompozitů na objemové změny a mechanické parametry. In Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, 2013. Slovensko: 2013. s. 1-12. ISBN: 978-80-553-1488- 4.
  Detail

  TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; PAZDERA, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z. Predikce iniciace lomu jemnozrnných cementových kompozitů s příměsemi pomocí měření akustické emise. In Dwfwktoskopie 2013, NDT for Saferty, 43. International Conference. 1. Praha, CR: Betis s.r.o., 2013. s. 191-198. ISBN: 978-80-214-4799- 8.
  Detail

  PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; KOŘENSKÁ, M.; RODRIGUEZOVÁ, V. Prediction of Behaviour of Concrete Mixture Using Acoustic Emission Method. In Dwfwktoskopie 2013, NDT for Saferty, 43. International Conference. 1. Praha, CR: Betis s.r.o., 2013. s. 125-128. ISBN: 978-80-214-4799- 8.
  Detail

 • 2012

  BÍLEK, V.; KRUTIL, K.; BÍLEK, V.; KRUTILOVÁ, K. Some Aspect of Durability of Concrete Structures. In Durability of Concrete Structures: Proceedings of the 8th Central European Congresses on Concrete Engineering. Zagreb, Croatia: SECON - CSSE, 2012. s. 359-364. ISBN: 978-953-7621-15- 5.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.