Detail předmětu

Laboratorní projekt II

FCH-BC_LSP2Ak. rok: 2024/2025

Projektové praktikum navazující na stejnojmennou první část, ve které bylo vybráno téma projektu a připraveno jeho řešení, doplněné exkurzemi k danému tématu. V tomto předmětu navazuje řešení projektu formou týmové práce v laboratoři. Pod vedením odborníka z praxe nebo akademického pracovníka studenti prakticky realizují připravený projekt včetně vypracování zprávy o řešení, absolvování nejméně jednoho kontrolního dne k průběhu řešení, prezentace zahrnující diskusi a zhodnocení získaných výsledků a jejich obhajoba. Předmět zároveň zahrnuje výcvik v týmové práci při řešení konkrétního problému z oblasti medicínských systémů a materiálů. Studenti jsou rovněž seznámeni s principy projektového řízení realizace výzkumných a vývojových prací.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Účast na úvodní části. Teoretická část – základy metodických postupů používaných při řešení zadaného tématu. Praktická část - aktivní účast na laboratorní výuce dle pokynů vedoucího projektu. Průběžné konzultace s vedoucím projektu. Aktivní účast na kontrolních dnech. Zpracování metodické části, zavedení a optimalizace (příp. validace) zadaných metodických postupů. Souhrnná prezentace na semináři.
Účast na seminářích je povinná, samostatná práce v laboratořích podléhá vedení školitelů a bude kontrolovaná během kontrolních dnů.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se způsobem realizace projektů v praxi a praktickou stránkou přípravy medicínských systémů a materiálů. Dalším cílem je výcvik v týmové práci při řešení projektu. Posledním cílem je seznámit studenty s technologiemi a výrobami průmyslových partnerů.
Studenti získají znalosti o realizaci projektů v průmyslu, související dovednosti s týmovou prací a znalosti o konkrétní průmyslové realizaci vybraných technologií.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Speciální laboratoř

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Projektové praktikum navazující na stejnojmennou první část, ve které bylo vybráno téma projektu a připraveno jeho řešení, doplněné exkurzemi k danému tématu. V tomto předmětu navazuje řešení projektu formou týmové práce v laboratoři. Pod vedením odborníka z praxe nebo akademického pracovníka studenti prakticky realizují připravený projekt včetně vypracování zprávy o řešení, absolvování nejméně jednoho kontrolního dne k průběhu řešení, prezentace zahrnující diskusi a zhodnocení získaných výsledků a jejich obhajoba. Předmět zároveň zahrnuje výcvik v týmové práci při řešení konkrétního problému z oblasti medicínských systémů a materiálů. Studenti jsou rovněž seznámeni s principy projektového řízení realizace výzkumných a vývojových prací. Výuka probíhá v návaznosti na část I podle osnovy (uvedeno v týdnech):
1.-8. Realizace projektu.
9.-11. Zhodnocení výsledků, vypracování zprávy o řešení, obhajoba.
12.-13. Exkurze.