Detail předmětu

Mikrobiologie

FCH-BC_MIBAk. rok: 2024/2025

Historie a perspektivy mikrobiologie. ,Základní struktura a složení bakteriálních buněk, kvasinek, plísní. Vliv vnějších faktorů na mikroorganismy. Viry, obecná charakteristika, výskyt, rozdělení a význam. Metabolismus mikroorganismů. Biosyntéza základních stavebních látek. Mikroorganismy a prostředí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Biologie

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.
Není

Učební cíle

Cílem předmětu je podat informace o složení mikrobiální buňky, taxonomii mikroorganizmů, jjejich vlastnostech, výskytu a průmyslovém využití.
V rámci předmětu "Mikrobiologie" získají studenti přehled o taxonomii mikroorganizmů, jakož i základní znalosti o jejich vlastnostech, výskytu a průmyslovém využití.

Základní literatura

Šilhánková L.: Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology. Academia Praha, Praha 2002. (CS)

Doporučená literatura

Prescott L. M., Harley J. P., Klein D. A.: Microbiology. McGraw-Hill Education, Boston 2005. (CS)
Doyle M. P., Beuchat L. R., Montville T. J.: Food microbiology, fundamentals and frontiers. American Society of Microbiology Press, Washington 1993. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace BT , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace CHPL , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTP bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 3. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu, definice vědní disciplíny, vlastnosti mikroorganizmů, vývoj mikroorganizmů z pohledu kosmologické hypotézy vzniku vesmíru, taxonomie a mikrobiologické názvosloví.
2. Definice biosféry a výskyt mikroorganizmů.
3. Způsoby získávání a uchovávání mikroorganizmů.
4. Rozdělení mikroorganizmů podle fyziologických vlastností.
5. Základní struktura mikrobiální buňky.
6. Bakterie, stavba a struktura bakteriální buňky, fyziologické a morfologické vlastnosti, rozmnožování, chemické složení bakteriální buňky, přehled průmyslově významných bakterií a jejich využití.
7. Kvasinky a kvasinkovité mikroorganizmy, fyziologické a morfologické vlastnosti, cytologie, rozmnožování, taxonomické zařazení do tříd Ascomycetes a Basidiomycetes, přehled průmyslově významných kvasinek a jejich využití.
8. Plísně, taxonomické zařazení, fyziologické a morfologické vlastnosti, cytologie, rozmnožování, přehled průmyslově významných plísní a jejich využití.
9. Viry a virony, výskyt, morfologie, infekce bakteriální buňky fágem, viry plísní, kvasinek a živočišné viry.
10. Genetika mikroorganismů.
11. Metabolizmus chemoorganotrofních mikroorganizmů, jejich výživa a průmyslové využití.
12.Mikroorganizmy a prostředí.